Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-02-2022
Stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie wyboru czonkw Krajowej Radzie Sdownictwa

W zwizku ze zoonym przez Pana Prezydenta projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sdzie Najwyszym Prawica Rzeczypospolitej apeluje o zmian ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sdownictwa w zakresie sposobu powoywania 15 sdziw wskazanych w art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji.

Prawica uwaa jednak, e wybr czonkw Krajowej Rady Sdownictwa powinien by dokonywany bezporednio przez obywateli. W wyborach powszechnych cay kraj stanowiby 1 okrg i byyby one przeprowadzane cznie z wyborami prezydenckimi.

Do czasu przeprowadzenia wyborw powszechnych mona rozway tymczasowy wybr 15 czonkw KRS przez sejmiki wojewdzkie. Z tym, e w zwizku z liczb 16 wojewdztw, 2 sejmiki najmniej licznych wojewdztw wybierayby jednego czonka KRS wsplnie.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Maciej odyga
Penomocnik okrgowy Prawicy

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy
UZASADNIENIE

W zwizku ze zoonym przez Pana Prezydenta projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sdzie Najwyszym uwaamy, e projekt ten nie rozwie konfliktu na linii Polska – Unia Europejska, poniewa istot sporu jest Krajowa Rada Sdownictwa.

Prawica Rzeczypospolitej apeluje o zmian ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sdownictwa w zakresie sposobu powoywania 15 sdziw wskazanych w art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji. Konstytucja ogranicza si do oglnego stwierdzenia, e pitnastu czonkw KRS wybiera si spord sdziw Sdu Najwyszego, sdw powszechnych, sdw administracyjnych i sdw wojskowych a sposb wyboru pozwala okreli w ustawie. Istnieje wic konkretne upowanienie konstytucyjne do wyboru 15 czonkw KRS wedug uznania ustawodawcy. Do dnia 16 stycznia 2018 r. wybieray ich: Zgromadzenie Oglne sdziw SN (2), Zgromadzenie Oglne sdziw NSA wsplnie z przedstawicielami zgromadze oglnych sdziw wojewdzkich sdw administracyjnych (2), zebranie przedstawicieli zgromadze oglnych sdziw sdw apelacyjnych (2), zebranie przedstawicieli zgromadze oglnych sdziw okrgw (8) i Zgromadzenie Sdziw Sdw Wojskowych (1). By to system, w ktrym sdziowie wybierali sdziw, ktrzy proponowali kandydatw na sdziw. Wpyw obywateli na taki system by w praktyce aden a korpus sdziowski przypomina model zamknitego krgu, gdzie ci, ktrzy w nim si znajduj decyduj o tym kogo dokooptowa. Wadza sdowa bya wolna od jakiejkolwiek kontroli Narodu, ktry zgodnie z art. 4 ust. 1 Konstytucji powinien sprawowa wadz zwierzchni w Rzeczypospolitej Polskiej. By to model typu feudalnego, gdzie wska grupa osb nieznanych szerszemu ogowi decydowaa, kto ma tworzy wadz sdow w kraju a Nard by tylko biernym obserwatorem zobowizanym co najwyej do pacenia podatkw na utrzymywanie wadzy sdowej.

Z dniem 17 stycznia 2018 r. wprowadzono zmian w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sdownictwa polegajc na wprowadzeniu wyboru 15 czonkw Krajowej Rady Sdownictwa przez Sejm. Model wadzy sdowej typu feudalnego zastpiono nadzorem politycznym, tj. przejciem kontroli nad KRS przez wadz ustawodawcz. Prawica nie traktuje takiej zmiany jako odstpstwa od zwyczajw wiata zachodniego, poniewa s kraje, w ktrych parlamenty i ministrowie maj wpyw na wybr wadzy sdowej. W USA sdziw Sdu Najwyszego mianuje Prezydent za rad i zgod Senatu (art. II 2 Konstytucji USA). W Niemczech o powoaniu sdziw Trybunau Federalnego, Federalnego Sdu Administracyjnego, Federalnego Trybunau Obrachunkowego, Federalnego Sdu Pracy i Federalnego Sdu Socjalnego decyduje waciwy dla danego zakresu spraw minister federalny wraz z komisj do spraw powoywania sdziw, skadajc si z waciwych dla danego zakresu spraw ministrw krajowych i czonkw wybieranych w rwnej liczbie przez Bundestag (art. 95 Konstytucji RFN).

Prawica uwaa jednak, e bardziej obiektywny i przejrzysty byby wybr czonkw Krajowej Rady Sdownictwa bezporednio przez obywateli. Taki model w peni oddawaby norm konstytucyjn zawart w art. 4 ust. 1 ustawy zasadniczej o wadzy zwierzchniej Narodu. Wybr dokonany przez szersze grono osb pozwala przypuszcza, e istnieje mniejsze ryzyko arbitralnoci decyzji. Wybr dokonywany przez wsk grup zawodow, ktra stanowi tylko may wycinek spoeczestwa byby moe adekwatny w czasach, kiedy 80% spoeczestwa stanowili analfabeci. Na taki model nie ma miejsca w XXI w. Z kolei wybr dokonywany przez parlamentarzystw grozi upolitycznieniem KRS-u. W XXI w. czas na przekazanie decyzyjnoci Narodowi nad wyborem tak wanych osb w wymiarze sprawiedliwoci. Obecny spr, ktry toczy si ju kilka lat Prawica traktuje jako walk dwch rodowisk, z ktrych kade da wadzy nad sdownictwem dla siebie. Sdziowie chc wadzy dla sdziw, parlament chce wadzy dla parlamentarzystw a my proponujemy odda wadz Polakom. W wyborach powszechnych cay kraj stanowiby 1 okrg albo te okrgami byyby wojewdztwa i byyby one przeprowadzane cznie z wyborami prezydenckimi, co obniyoby ich koszty.

Do czasu przeprowadzenia wyborw powszechnych mona rozway tymczasowy wybr 15 czonkw KRS przez sejmiki wojewdzkie. Z tym, e w zwizku z liczb 16 wojewdztwCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]