Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-04-2022
Stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie konsultacjach dotyczcych reformy ordynacji podatkowej

W naszej ocenie pakiet ustaw przyjtych w 2021 r. przez Sejm Polski, zwany Polskim adem, obciony jest szeregiem wad. Naszym zdaniem gwn wad Polskiego adu jest wysoki stopie skomplikowania ordynacji podatkowej, dlatego z uznaniem przyjmujemy dziaania Polskiego Rzdu zmierzajce do uproszczenia systemu podatkowego i obnienia poziomu obcie podatkowych.

Polacy oczekuj niskich, ale przede wszystkim prostych podatkw.

W zwizku z planami przywrcenia ulgi dla rodzicw samotnie wychowujcych dzieci, apelujemy by nie dyskryminowa penych rodzin. Postulujemy by rodzice mogli rozlicza si razem z wychowywanymi dziemi. Na jednym zeznaniu podatkowym obowizujca kwota wolna od podatku (w 2022 r wynoszca 30 000 z) powinna by mnoona przez liczb czonkw rodziny. Wsplnie osignity przez pracujcych czonkw rodziny dochd pomniejszony o tak obliczon kwot woln od obcie, powinien by podstaw do obliczenia nalenego podatku.

Obnienie poziomu podatku dochodowego z 17% do 12% oceniamy pozytywnie, jednak uwaamy, e dobrze skonstruowany system danin powinien by prosty, dlatego proponujemy o ustanowienie 10% podatku dochodowego, dla podatnikw osigajcych dochd poniej pierwszego progu podatkowego, oraz 10% skadki zdrowotnej.

Od lipca wsplne rozliczanie z kwot woln niedyskryminujcych rodzicw z dziemi, a od stycznia2023 zrwnanie skadki zdrowotnej i podatku PIT 10% (z 12 i 9) wraz z indeksacj inflacyjn kwoty wolnej od podatku (od 2023 r., o 5,1% inflacj roczn z 2021 r.).

Naturalnym deniem podatnikw jest minimalizacja obcie podatkowych. Wprowadzenie przywilejw podatkowych (o wiele wikszych ni do tej pory) dla rodzin niepenych byoby czynnikiem stymulujcym zarwno rozpad rodzin jak i co bardzo grone na przyszo drastyczny wzmocnienie tendencji do nie zawierania zwizkw maeskich.

Ma to zdecydowanie negatywny wpyw zarwno na dzietno jak i wychowanie dzieci. Dlatego zmiany podatkowe powinny korzystnie wpywa na stabilno i trwao rodzin.

Przypominamy, e najlepszym rodowiskiem do rozwoju dzieci jest pena rodzina, a zmiany w prawie podatkowym nie mog pogarsza sytuacji polskich rodzin.

Instytucje Pastwa Polskiego powinny stwarza warunki do rozwoju rodziny. Inicjatywy de facto zachcajce do zrywania wizi rodzinnych s bardzo szkodliwe.

Ze zrozumieniem przyjmujemy trosk o samotnych rodzicw i ich dzieci, wyraon poprzez propozycj skierowanej dla nich ulgi, jednak apelujemy o niedyskryminowanie maonkw z dziemi.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Pawe Adamiak
Penomocnik Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]