Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-05-2022
Nadchodzi czas Trjmorza! - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Konflikt midzy Federacja Rosyjsk a Ukrain wpyn na system bezpieczestwa w Europie. Mimo olbrzymiego serca Polakw i rodkw zaangaowanych przez pastwo polskie w pomoc narodowi i pastwu ukraiskiemu spotykamy si z cigym brakiem zrozumienia ze strony instytucji Unii Europejskiej, przekadajcym si na blokowanie swobodnego rozwoju Polski. Majc na uwadze zagroenie ze strony Rosji, jest to czas, w ktrym Polska musi zintensyfikowa dziaania w ramach Inicjatywy Trjmorza oraz Bukaresztaskiej Dziewitki. Powinnimy inspirowa te geopolityczne projekty, przez wywaon i skuteczn polityk oraz dziaania dyplomatyczne. Warto podkreli w tym kontekcie rol Polski i Wgier, ktre proporcjonalnie na jednego mieszkaca, przyjy najwiksz liczb uchodcw z Ukrainy, ktrym stale pomaga, prowadzc najwiksz humanitarn akcj w dziejach swojego krajw. Polska musi przyj na siebie rol pastwa umiejtnie prowadzcego wspprac w regionie, ewentualnie agodzcego moliwe spory, co przyczyni si do tworzenia podstaw dla unii w rodku Europy, do ktrej z czasem mogyby doczy Ukraina, Biaoru, Modawia czy pastwa bakaskie.

W dzisiejszych czasach musimy dba o sojusznikw, szczeglnie tych, ktrzy rozumiej czym by komunizm i sowieckie zniewolenie. Dzi wolne serce Europy bije w jej rodku. Musimy broni Wiary, tradycji, rodziny i ycia, miejscem dla tego moe sta si region trjmorski, jako bufor bezpieczestwa midzy chci dominacji imperialistw z rnych stron.

Jednoczenie apelujemy do osb, sprawujcych wadz w naszym kraju o stworzenie ram informacyjnych dla wsppracy w ramach Trjmorza, ktrych dzi brakuje, poprzez budow midzynarodowych portali internetowych, a docelowo radia i telewizji, ktre skoncentruj si na rzetelnej wymianie wiadomoci z tego obszernego i zrnicowanego regionu. Wzywamy wadze do podjcie zdecydowanych dziaa, ktrych do tej pory nie podjto i nadrobienia politycznych zalegoci w tym zakresie. Niech yje Rzeczpospolita! Nadchodzi czas Trjmorza!

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusaw Kiernicki
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]