Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Magorzata Maria Bartyzel (ur. 12 listopada 1955 w odzi) - dziennikarka, teatrolog, animator kultury, posanka na Sejm RP V kadencji (od 2005). Do 19 kwietnia 2007 naleaa do partii Prawo i Sprawiedliwo. Od 20 kwietnia 2007 naley do partii Prawica Rzeczypospolitej. W 1978 uzyskaa dyplom magisterski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu dzkiego w zakresie polonistyki. W 1991 uzyskaa stopie doktora nauk humanistycznych. W okresie studiw zaangaowaa si w dziaalno opozycyjn (m. in. w 1975 braa udzia w akcji zbierania podpisw przeciwko zmianom w Konstytucji PRL). W 1979 uczestniczya w powstaniu Ruchu Modej Polski. W latach osiemdziesitych dziaaa w NSZZ "Solidarno". W okresie od 1980 do 1981 pracowaa w Zarzdzie Regionu dzkiego "Solidarnoci", w redakcji "Solidarnoci Ziemi dzkiej", za od 1981 kierowaa dzkim oddziaem Biura Informacji Prasowej (BIPS) "Solidarnoci". Za dziaalno opozycyjn bya wielokrotnie represjonowana, m. in. w sierpniu 1980 bya zatrzymana, a nastpnie przetrzymywana w areszcie domowym, za od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1982 bya internowana w zwizku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Po wyjciu z internowania kontynuowaa dziaalno opozycyjn, kierowaa podziemnym dzkim BIPS, organizowaa wydawnictwa drugiego obiegu. Przez kilka lat pozbawiona bya moliwoci podjcia legalnej pracy. W 1987 zostaa zatrudniona jako wykadowca w Policealnym Studium Kulturalno-Owiatowym o profilu teatralnym w Kaliszu.

W latach 1990-1991 kierowaa dziaem spoeczno-kulturalnym "Dziennika dzkiego". Od 1992 do 1993 bya kierownikiem i redaktorem naczelnym dzkiego oddziau pisma "Nowy wiat". W latach 1994-1996 bya redaktorem naczelnym miesicznika "Ty i Szkoa". Od 1997 do 2002 bya zastpc redaktora naczelnego miesicznika "Aspekt Polski". W latach 1998-2002 zajmowaa stanowisko prorektora Wyszej Szkoy Sztuki i Projektowania. W 2002 bya penomocnikiem ds. kultury w Zespole Doradcw Prezydenta odzi, a w 2003 penia obowizki dyrektora Wydziau Kultury Urzdu Miasta odzi. Od 2003 do 2005 kierowaa Wydziaem Kultury Urzdu Miasta Stoecznego Warszawy dla Dzielnicy Wilanw. W latach 2003-2005 wykadaa w Wyszej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej oraz w Wyszej Szkole Finansw i Zarzdzania w Warszawie.
kontakt:042 630-38-14.
» Powrt


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]