Deklaracja Solidarności i suwerenności Państwa Polskiego


Pod apalem podpisali się:

1. Paweł Adamiak

2. Lech Łuczyński
ekonomista