Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-07-2011
"Niepotrzebne przekonania?" - felieton Marka Jurka w "Gociu Niedzielnym"

Wybory to wicej ni rozstrzygnicie partyjnej walki o wadz

Niedugo wybory. Bdziemy wybiera. Ale co? Kto pomyli, e le sformuowaem pytanie. Waciwe brzmi: kogo? Wybory ostatnio rzeczywicie sprowadzono do kwestii wyboru wadzy: komu uwierzymy, w czyje rce zoymy nasze sprawy, komu oddamy swj gos? Wielu ludzi uwaa, e aby go nie zmarnowa – trzeba go najdosowniej odda, najlepiej wadzy, ktra uwolni nas od potrzeby mylenia o pastwie. Jednak o jakim pastwie? Chyba nie o Rzeczypospolitej, bo istot republikaskiej koncepcji pastwa jest aktywno opinii publicznej, zainteresowanie przyszoci kraju, wiara w to, e mona na ni wpywa, patriotyzm polityczny.

W republikaskiej koncepcji pastwa wybory to co znacznie wicej ni rozstrzygnicie partyjnej walki o wadz, to wybr polityki pastwa, poparcie spraw dla Polski najwaniejszych, wybr politykw ze wzgldu na sprawy, a nie akt wiary – e sprawy pjd dobrze, jeli waciwa partia przejmie wadz. Niestety, za rzadko wierzymy, e to moliwe. Cho z drugiej strony – nic dziwnego. wity Tomasz ju prawie osiem wiekw temu pisa, e narody, ktre dugo yy pod wadz tyranii – wolno sprowadzaj do zmiany wadzy, a tyrani atwo zamieniaj na oligarchi. Oligarchie jednak z zasady istniej dla siebie, yj swoimi sprawami – jak nasi posowie w Brukseli, ktrzy nie potrafili przerwa swoich partyjnych sporw nawet wtedy, gdy patrzya na nich caa Europa. Oligarchie z reguy obiecuj porzdek i spokj – i nawet w tym kami.

Pamitam pierwsz kampani wyborcz, ktr ogldaem na Zachodzie, przed 23 laty we Francji. W duej tancbudzie na przedmieciu Parya odbywa si wiec zwolennikw Jacques’a Chiraca, przemawiali byli ministrowie spraw wewntrznych i edukacji z jego rzdu. Pierwszy z nich ostro zaatakowa socjalistw, z dum przypominajc, e „za rzdw centroprawicy przestpczo rosa wolniej”. Niestety, wanie przed takim wyborem staj dzi najczciej narody w pastwach liberalnych: midzy szybkim a wolnym wzrostem przestpczoci, midzy gwatownym a rwnomiernym spadkiem ludnoci, midzy obraaniem przez politykw papiea a dystansowaniem si od papiea, midzy prawodawstwem homoseksualnym a promocj homoseksualizmu, jak na wsprzdzonym przez nasz radykaln centroprawic Ursynowie. Taki wybr nie jest adnym wyborem – nawet jeli naiwni pseudorealici nazw go jedynym realnym.

Cech realizmu nabieraby dopiero wtedy, gdyby cho jedn spord oligarchicznych si zmusza do rzeczywistej, partnerskiej wsppracy z tymi, ktrzy chc rzeczywistego przeamania dekadencji spoecznej, ktrzy staj po stronie cywilizacji chrzecijaskiej, stawiaj wadzy wymagania i nie tylko mwi, ale wskazuj rodki, jak dziaa. I dziaaj konsekwentnie – tak dugo, a nie nastpi rzeczywiste zmiany. Bo sowa s wane – w nich zawieraj si zobowizania, do ktrych moe potem odwoywa si opinia publiczna. Od sw jednak waniejsze s czyny. Ale od czynw jeszcze waniejsze s ich konsekwencje – bo dziaa naley tak dugo, pki dziaania nie przynios rzeczywistych zmian. Bez tego wszelka dziaalno polityczna moe pozosta jedynie atrakcyjnym lub irytujcym przedstawieniem.

O tym, e mona dzi budowa silne, oparte na adzie moralnym i zasadach chrzecijaskich, pastwo, przekonay ostatnio Europ Wgry. Premier Orban nie zrezygnowa z przekona dla wadzy i nie ograniczy si do walki o jej konsolidacj. Da swej ojczynie konstytucj, ktra buduje Wgry na potrjnym dziedzictwie – korony witego Stefana, wojny o niepodlego w latach 1848–1849 i antykomunistycznego powstania narodowego w roku 1956. Konstytucj, ktra jednoznacznie potpia zbrodnie komunizmu i staje po stronie cywilizacji ycia i praw rodziny. Wspar to polityk odpowiedzialnoci. Postkomunistycznej nomenklaturze, odpowiedzialnej za zrujnowanie budetu pastwa i okamywanie spoeczestwa o jego stanie, nie zmniejszy odpraw. Po prostu je zebra, lege artis, nie naruszajc regu demokratycznego pastwa prawa. Naoy na nie 98-procentowy podatek.

Brukselska awantura, w czasie ktrej polscy posowie do Parlamentu Europejskiego wykorzystali inauguracj polskiej prezydencji do rozliczania rzdw Donalda Tuska i Jarosawa Kaczyskiego, raz jeszcze pokazaa, jak bardzo polskiej polityce potrzebny jest mocny biegun polskiej racji stanu. Biegun, ktry odcignie dominujce partie od sigania po poparcie radykalnej SLD-owskiej lewicy, eby si „skuteczniej” nawzajem zwalcza. Biegun, ktry sprawi, e debata publiczna bdzie grawitowa wok polskiej racji stanu – bo polityka jest dla pastwa, a nie pastwo dla polityki. Biegun, ktry odwrci rzekom nieuchronno dekadencji. Dzi partie polityczne musz okrela si wobec poprawnoci politycznej – pora, by zaczy si okrela wobec zasad cywilizacji chrzecijaskiej. Wobec propozycji, ktre naprawd jej su. Wgry powiedziay opinii chrzecijaskiej w Europie „yes, we can”. My te moemy.


rdo: artyku Gocia Niedzielnego z numeru 28/2011Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]