Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-07-2011
Gazeta.pl: Prawica Rzeczypospolitei i UPR: protest pod ambasad Litwy

Swobodnej nauki jzyka polskiego oraz moliwoci szerszego jego uywania w przestrzeni publicznej na Litwie domagali si uczestnicy pitkowego protestu pod ambasad Litwy w Warszawie. W protecie wzili udzia m.in. byy marszaek Sejmu Marek Jurek i pose PiS Artur Grski.

Uczestnicy protestu - jak podkrelali "domagaj si od rzdu Republiki Litewskiej poszanowania praw Polakw".

"Litwini w sposb szczeglnie wredny traktuj Polakw, podjli dziaania majce zlikwidowa polsk owiat" - tumaczy PAP swoj obecno pod ambasad Litwy pose Grski. "Trzeba upomina si o prawa Polakw na Litwie zarwno wobec MSZ jak i wobec instytucji unijnych" - podkreli. "Fakt, i sprawujemy prezydencj powinien by wykorzystany" - doda pose.

Z kolei szef Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek, jak mwi, oczekuje poszanowania praw Polakw na Litwie, bo - doda - "to jest kwestia wzajemnego szacunku i zaufania do siebie".

Pytany o dziaania jakie powinna podj strona Polska wobec Wilna w tej kwestii stwierdzi, i "zarwno na paszczynie midzyrzdowej jak i midzyparlamentarnej naley stale przypomina, e powinny by realizowane zaoenia traktatu polsko-litewskiego". "Jeli normy nie bd realizowane istniej mechanizmy odwoania si do Rady Europy czy instytucji Unii Europejskiej" - podkreli.

Protest pod ambasad Litwy zorganizowany zosta przez dziaaczy m.in. Prawicy Rzeczypospolitej i Unii Polityki Realnej. Pod budynkiem ambasady zgromadzio si kilkanacie osb. Uczestnicy rozwinli kolorowe transparenty. "Stop dyskryminacji Polakw na Litwie" - gosi jeden z nich.

Protestujcy przesali list do ambasador Litwy, w ktrym zawarli swoje postulaty wobec rzdu litewskiego.

Demonstrujcy podkrelali, i jedn z gwnych przyczyn ich protestu jest nowelizacja litewskiej ustawy o edukacji. "Rzeczy takie jak edukacja powinny lee w gestii obywateli:, jeli Polacy na Litwie chc, by ich dzieci uczyy si w szkoach po polsku pastwo litewskie nie powinno w to ingerowa" - mwi wiceszef UPR Piotr Soporowski.

Nowelizacja litewskiej ustawy o edukacji, zostaa podpisana przez prezydent Litwy w marcu tego roku. Przewiduje ona, e w szkoach mniejszoci narodowych na Litwie, w tym polskich, lekcje dotyczce historii Litwy, geografii Litwy, a take wiedzy o wiecie w czci dotyczcej Litwy bd prowadzone w jzyku litewskim. W litewskim jzyku w caoci bdzie wykadany przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego". Ustawa przewiduje, e od roku 2013 w szkoach litewskich i szkoach mniejszoci narodowych egzamin maturalny z jzyka litewskiego zostanie ujednolicony.

W ramach tzw. optymalizacji sieci szk w maych miejscowociach bd zamykane szkoy mniejszoci narodowych, w tym szkoy polskie, i pozostawiane bd jedynie szkoy litewskie. Wedug litewskich Polakw, w efekcie liczba szk polskich na Litwie zmniejszy si o poow: z obecnych ok. 120 szk polskich w Wilnie i na Wileszczynie pozostanie ok. 60.

Problemem w stosunkach polsko-litewskich jest rwnie kwestia pisowni polskich nazwisk. Od wielu lat, bowiem Wilno obiecuje, e zgodnie z traktatem polsko-litewskim umoliwi Polakom, obywatelom Litwy, zapis ich nazwisk w dokumentach litewskich w formie oryginalnej.

Kontrowersje polsko-litewskie dotycz take uywania jzyka polskiego w przestrzeni publicznej. Polacy - zgodnie z Europejsk Kart Samorzdow, ktr Litwa podpisaa i ratyfikowaa, a take konwencj ramow Rady Europy o ochronie mniejszoci narodowych - chc w miejscowociach, gdzie stanowi wikszo, uywa jzyka polskiego w yciu publicznym. Chc np. napisw nazw ulic i miejscowoci w jzyku polskim obok nazw po litewsku. Litwa na to si jednak nie zgadza.

rdo: PAP/Gazeta.pl

Skomentuj w mediach

Gazeta.pl: Prawica Rzeczypospolitei i UPR: protest pod ambasad Litwy

Wiadomoci24.pl: Warszawa. Protest przed ambasad Litwy w obronie poszanowania praw PolakwCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]