Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-07-2011
Wpolityce.pl: Prawica RP w 150. rocznic mierci Ksicia Adama Czartoryskiego, "najwybitniejszego polskiego polityka w XIX wieku"

W dniu 21 lipca 2011 r. w Krakowie, odbyy si obchody 150-tej rocznicy mierci Ksicia Adama Czartoryskiego.

W uroczystej Mszy witej w Katedrze Wawelskiej razem z Marszakiem Markiem Jurkiem modlili si czonkowie i sympatycy Prawicy Rzeczypospolitej Okrgu Krakowskiego. W godzinach poudniowych w krakowskim Biurze Prawicy Rzeczypospolitej przy ul. Sikorskiego 1, lider Prawicy Marek Jurek spotka si z dziennikarzami. W konferencji wzili udzia rwnie liderzy Prawicy Rzeczypospolitej z Wojewdztwa Maopolskiego -Leszek Murzyn, Tadeusz Nowak, Adam Czachur, Piotr Kucharski, a take reprezentant zaprzyjanionej Unii Polityki Realnej – Pawe Macig.

Podczas konferencji dziaacze Prawicy wskazali na posta i ogromne zasugi Ksicia Adama Czartoryskiego na rzecz polskiej niepodlegoci. Przypominajc o koniecznoci podejmowania nieustajcych wysikw na rzecz niepodlegoci Polski, dziaacze Prawicy zaprezentowali zasadnicze tezy programowe, z ktrymi id do wyborw parlamentarnych. Podkrelono, e w dobie globalizacji, na pierwszym miejscu polityki pastwa powinna znale si polska rodzina, ktrej potrzeba solidarnoci, m.in. w postaci odpowiednio wysokich ulg podatkowych, czy wyduenia urlopw macierzyskich. Politycy podkrelili te warto naszego rynku wewntrznego, ktremu w celu wzmocnienia, a zarazem zwikszenia bezpieczestwa finansowego rodzin, potrzeba ze strony pastwa ulg oraz nowych rozwiza systemowych zmniejszajcych obcienia finansowe.

Deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej w 150. rocznic mierci Ksicia Adama Czartoryskiego

W 150. rocznic mierci ksicia Adama Czartoryskiego, najwybitniejszego polskiego polityka w XIX wieku, Prawica Rzeczypospolitej skada hod jego pamici i deklaracj wiernoci zasadom, ktrych broni: silnego, niepodlegego pastwa, cywilizacji chrzecijaskiej, aktywnej roli Polski w Europie, solidarnoci spoecznej. Pami o dziele Ksicia Adama uwiadamia winna kolejnym pokoleniom Polakw niezbdno konserwatyzmu jako czynnika polityki polskiej. Wzywamy raz jeszcze Parlament do ogoszenia dwunastu miesicy rozpoczynajcych si dzisiejsz rocznic – Rokiem Ksicia Adama Czartoryskiego.

rdo: Wpolityce.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]