Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-08-2011
Marek Jurek: Jestemy gotowi walczy o zasady, ale nie chcemy zwalcza i obraa ludzi

Horyzont, ktry chcielibymy osign w tych wyborach to milion gosw – z takim wynikiem (zblionym do obecnego PSL) partia nabiera zdolnoci udziau w rzdzie, moe zmienia Polsk. Natomiast wynik wyranie poniej p miliona gosw uznabym za porak, oznaczaby zahamowanie naszej polityki. Badania przed wyborami prezydenckimi pokazyway, e jako pierwszy lub drugi wybr gosowanie na mnie rozwaao ptora miliona Polakw. Chcemy przekona ich, e w polityce – rwnie jako wyborcy – powinnimy kierowa si przekonaniami, e warto wierzy w warto naszego gosu, ktry powinien by znakiem polityki, ktrej chcemy dla pastwa.


- Panie Marszaku, Jak Pan ocenia sytuacj polityczn i gospodarcz Polski w przededniu wyborw Parlamentarnych?


Mamy zy rzd i sab opozycj. Rzd w polityce europejskiej dryfuje, ignorujc w wikszoci wypadkw interesy Polski. Nasza gospodarka wymaga wyranego impulsu na rzecz przedsibiorczoci, bez szybszego rozwoju nie zatrzymamy ani emigracji modziey, ani spadku urodze. Powolny wzrost wystarczy rodzinom, ktrym si dobrze powodzi, ale to za mao dla przyszoci kraju. Jeeli jednak w ogle chcemy utrzyma rozwj – musimy obroni walut narodow, pamitajc, e jak minie kryzys – znowu mog pojawi si pomysy jej likwidacji i wprowadzenia euro. Opozycja ogranicza si do atakw na rzd – a tak naprawd nie podejmuje kampanii na rzecz dziaa koniecznych dla pastwa, nie stanowi „rezerwy Rzeczypospolitej”.

- Czy KW Prawica czyli poczone siy Prawicy RP i UPR, wsparte dodatkowo grup mniejszych ugrupowa ludowych i stowarzysze prawicowych, moe by remedium na ten stan rzeczy?

Jedynie nasz sukces moe zmieni ukad si politycznych i umoliwi powstanie wikszoci na prawo od centrum. Nasz wynik moe nie tylko ograniczy si PO i SLD w Sejmie, ale przede wszystkim moe zbudowa pomost midzy PiS z jednej, a PSL i centroprawicowymi posami PO. Dzi midzy nimi jest przepa – co gra na rzecz lewicy.

- Rozumiem, e oba ugrupowania, co podkrela i Pan i Prezes UPR Bartosz Jzwiak, skupiaj si wok programu. Programu, ktry czy oba ugrupowania. Jakie wsplne punkty programowe ma PR i UPR?


Przede wszystkim nasze obie partie wierz w indywidualn odpowiedzialno czowieka – za siebie, za rodzin, za pastwo. Chcemy zmniejszenia podatkw dla przedsibiorcw i rodzin wychowujcych dzieci. Aktywnej realizacji interesw Polski w Europie. Szacunku dla zasad cywilizacji ycia. Silnego samorzdu. Reformy politycznej, wprowadzajcej wybory wikszociowe w jednomandatowych okrgach wyborczych.

- Czego Polakom najbardziej dzisiaj brakuje - co KW Prawica ma do zaoferowania wyborcom?

To sprawy, o ktrych ju mwiem – ale przede wszystkim wiarygodno w polityce i poczucie solidarnoci narodowej, powany stosunek do spraw, o ktre walczymy oraz zdolno rozmowy i wsppracy z innymi Polakami. Owszem, jestemy gotowi walczy o zasady, ale nie chcemy zwalcza i obraa ludzi.

- O jakiego wyborc chcecie walczy? Czy KW Prawica bdzie chciaa odebra elektorat PiS czy PO? A moe liczy na niezdecydowanych?

Zwracamy si przede wszystkim do Polakw o przekonaniach chrzecijaskich, ktrzy chc zasad cywilizacji chrzecijaskiej. Przedsibiorcw, ktrzy musz mie mniej fiskalnych i biurokratycznych przeszkd w dziaalnoci. Do rodzin wychowujce dzieci. Do modziey, ktra chce rozwoju. Do rolnikw, ktrzy potrzebuj obrony ich interesw na forum europejskim. Do wszystkich, dla ktrych Pastwo Polskie jest wartoci. Przede wszystkim do ludzi, ktrzy chc silnej, sprawiedliwej, chrzecijaskiej Polski – a nie tylko walki z innymi Polakami.

- Na jaki wynik moe liczy KW Prawica?

Oczywicie o wyniku rozstrzygn wyborcy, to rwnie ich odpowiedzialno. Horyzont, ktry chcielibymy osign w tych wyborach to milion gosw – z takim wynikiem (zblionym do obecnego PSL) partia nabiera zdolnoci udziau w rzdzie, moe zmienia Polsk. Natomiast wynik wyranie poniej p miliona gosw uznabym za porak, oznaczaby zahamowanie naszej polityki. Badania przed wyborami prezydenckimi pokazyway, e jako pierwszy lub drugi wybr gosowanie na mnie rozwaao ptora miliona Polakw. Chcemy przekona ich, e w polityce – rwnie jako wyborcy – powinnimy kierowa si przekonaniami, e warto wierzy w warto naszego gosu, ktry powinien by znakiem polityki, ktrej chcemy dla pastwa.

- Czy w ogle jest jeszcze szansa na rozbicie betonowego ukadu?

Ukad PO-PiS si rozleci – lepiej prdzej ni pniej. Pytanie czy zawali si na Polsk i zostawi polityczne gruzowisko, na ktrym rzdzi bdzie radykalna lewicy – czy przygotujemy jego zmian. Praca, ktr prowadzimy to nie tylko kwestia naszych przekona, to kwestia racji stanu.

- Jaki bdzie wynik wyborw, kto wygra, czy i jaka bdzie koalicja rzdzca?

Jeli odniesiemy sukces – zmienimy ukad si politycznych i bdzie szansa na wikszo na prawo od centrum. Jeli nie – bezporedni lub poredni wpyw na wadz zdobdzie radykalna lewica pana Napieralskiego. Przed tym chcemy obroni Polsk.

- Czy rozmowy z PJN s definitywnie zakoczone?

PJN deklaruje osobny start, a my przygotowujemy wybory i prowadzimy wstpn faz kampanii. Oczywicie, nasze zaproszenie dla politykw PJN do startu z list Prawicy, do udziau w naszym porozumieniu, jest nadal aktualne, jeli zmieni zdanie – kampani poprowadzimy razem.

- Czy powstay blok jest tworem stricte wyborczym, czy tez moe sta si trwalszym elementem polskiej sceny politycznej? Jak przyjmie form? Czy przewiduje Pan poczenie Prawicy RP i UPR?

Nasze porozumienie ma charakter strategiczny. Takie jest stanowisko obu partii. Czy przybierze form „unii dwch” czy po prostu jednej partii – zobaczymy, ale jestem pewien, e bdziemy po wyborach pracowa razem.

- Ostatnio czsto Janusz Korwin-Mikke i jego wsppracownicy wskazuj, i to z Pana lub Bartosza Jzwiaka winy, zostay zerwane toczce si negocjacje pomidzy KNP i Prawic RP? Moe nam Pan nawietli kulisy tej sprawy? Byy takie rozmowy? Jak daleko byy posunite?

Nie prowadzilimy adnych rozmw z prezesem Mikke. Marian Pika, wiceprezes naszej partii przekaza mu – w odpowiedzi na „sonda” z jego strony – nasze stanowisko, e akcje takie jak na przykad poparcie dla legalizacji (niektrych – jak rozumiem) narkotykw wyklucza nasz wspprac.

- Prosz mi powiedzie Panie Marszaku, dlaczego zdecydowa si Pan na wspprac z UPR, a nie np. z Now Prawic Janusza Korwin- Mikke?


Nie mona pogodzi naszego zaangaowania na rzecz najbardziej podstawowych wartoci spoecznych, idei polityki wiarygodnej i odpowiedzialnej, ze skrajnymi pogldami i deklaracjami pana Janusza Korwin-Mikke. Pastwo to nie rubryka felietonisty.

- I jak z perspektywy tych, ju ponad 2 miesicy wsplnych dziaa ocenia Pan UPR, jako koalicjanta?

Bardzo dobrze, te dwa miesice umocniy mnie w przekonaniu, e wsppraca Prawicy Rzeczypospolitej i Unii Polityki Realnej powinna mie charakter strategiczny.

- A wsppraca z Prezesem Bartoszem Jzwiakiem? Odbylicie ju szereg wsplnych konferencji i spotka? Jest Pan zadowolony? Moe Pan pokusi si o porwnanie go z cigle atakujcym go na swoim blogu Januszem Korwin-Mikke?


Dr Jzwiak to polityk, ktry wie czym jest patriotyzm i odpowiedzialno. Myl, e wanie dlatego walczy o przekonania, a do wszystkich ludzi odnosi si z przyjani. Mam wraenie, e na ataki reaguje bardzo cierpliwie, bdzie si musia do tego przyzwyczai – taka jest cena przekona w polityce. Wiem, e w jego yciu wiara peni bardzo wan rol – wic bdzie mu atwiej.

- Czy w tej sytuacji Korwin-Mikke i jego Nowa Prawica mog liczy na udzia w Pastwa projekcie? Projekcie jednoczenia prawicy. Czy, s oni jeszcze w ogle potrzebni, razem ze swoim specyficznym rozumieniem polityki i udziau w niej?

To trudna kwestia. Jestem pewien, e wok pana Janusza Korwin-Mikke jest bardzo wielu wartociowych ludzi, ktrzy s ze swoim liderem ze wzgldu na przywizanie i lojalno. Bardzo to szanuj. Ale za pogldy prezesa Mikke nie moemy bra odpowiedzialnoci – moe najlepiej jakby wystartowa do Senatu? Wybory w dobrym, jednomandatowym okrgu dayby penej pole jego indywidualistycznemu temperamentowi. A dziaacze, ktrzy dzi s przy nim mogliby si wczy na listy Prawicy.

- Czyli liczy si polityka powana i realizm, a nie komediowo i ekstrawagancja?

Powaga powinna si czy z poczuciem humoru – ale powany stosunek do pastwa, do ludzi, do obowizkw – to rzecz absolutnie konieczna. Oczywicie, we wspczesnej polityce stale trzeba szuka sposobw na komunikatywne przekazywanie wasnego stanowiska i ksztatowanie opinii spoecznej – dobrze jak forma jest oryginalna, ale przekaz musi by odpowiedzialny.

- I na koniec pytanie sportowe. W KW Prawicy znalaza si ciekawa grupa osb wyranie zwizanych z kibicowaniem druynom pikarski (Prezes Bartosz Jzwiak jest silnie zwizany z Lechem Pozna, Pan Krzysztof Kawcki z Legi Warszawa, Pan z Poloni Warszawa). To mocna mieszanka wybuchowa. Rodzi to te nadziej na lepsze czasy dla kibicw pikarskich.

Zawsze powtarzam, e bez Lechii Gdask i Stilonu Gorzw nie byoby Ruchu Modej Polski, pierwszej ideowej formacji prawicy mojego pokolenia. Futbol jest rwnie dzi bardzo wanym czynnikiem integracji spoecznej. Kady z nas-kibicw wie, e czowiek na swoim stadionie czuje si jak w domu, w rodzinie. Dlatego jestemy zdecydowanie przeciwni gupiej nagonce obecnego rzdu na kibicw.

- A na jakie sukcesy moe w tym sezonie pikarskim liczy Pana ulubiona Polonia Warszawa?


Co najmniej na udzia w Lidze Europejskiej, a jak dobrze pjdzie – na mistrzostwo Polski. Przed sezonem obawiaem si, e nasza sia uderzeniowa jest zdemontowana (bez Mierzejewskiego, Sobiecha, Smolarka) – ale po meczu z Lechi widz, e nowa druyna ma ogromny potencja i wszystko jest na najlepszej drodze.

- Bardzo serdecznie dzikuj za rozmow Panie Marszaku i trzymam kciuki za sukces wyborczy KW Prawicy oraz budow silnej partii na prawo od PiS. To dua nadzieja dla polskiej prawicy.


rdo: Polacy-online.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]