Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-08-2011
FRONDA - Marek Jurek: Jurek: Nienawi chorej Europy

- Prac dechrystianizacyjnego walca widzimy rwnie w Polsce - mwi portalowi Fronda.pl Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej.

„Protesty antypapieskie” to po prostu manifestacje nienawici antykatolickiej. Same w sobie s symptomem choroby moralnej dzisiejszej Europy, nie mniej gbokiej jak kryzys finansowy spoeczestwa konsumpcyjnego. aden realista nie moe tego ignorowa. Antykatolickie manifestacje nie stanowi zreszt jakiego buntu czy kontestacji rzekomych „zakazw” czy „nadmiernej obecnoci” Kocioa w yciu katolickim. Odwrotnie, to raczej wyraz nakrconej przez wadze urzdowej nietolerancji – bo dochodzi do nich nie tam, gdzie pastwo ma jeszcze charakter elementarnie chrzecijaski (jak w Irlandii), ale tam, gdzie rzd prowadzi polityk otwartej dechrystianizacji.Tylko otwarta, konsekwentna i przemylana reakcja chrzecijaska na t polityk, moe przywrci elementarn rwnowag spoeczn – jak w Polsce. Cho walec demokracji relatywistycznej w imi jej dogmatw – „neutralnoci wiatopogldowej” czy „pluralizmu kulturowego” – bdzie pracowa tak dugo, jak dugo bdzie mia w tych dogmatach oparcie. Nawet jeli bdzie pracowa z przerwami na rzdy „centroprawicy”. Tylko przywrcenie szacunku dla podstawowych zasad chrzecijaskich – na poziomie konstytucyjnym lub consensusu spoecznego – moe zmieni t tendencj.


Prac dechrystianizacyjnego walca widzimy rwnie w Polsce. Mielimy ju (w wypadku wyroku sdu w sprawie Tysic vs. Go Niedzielny) zdegradowanie prawnej ochrony dziecka pocztego do poziomu opinii wiatopogldowej katolikw, mielimy zniesienie przez Trybuna Konstytucyjny moralnoci publicznej jako kryterium oceny demonstracji publicznych przez wadze samorzdowe (z czego korzystaj parady homoseksualne), teraz mamy sdowe zezwolenie na publiczne profanowanie Pisma witego. Kady z tych wyrokw by znakiem, e polskie prawo wymaga jasnych ucile, bardziej jednoznacznej obrony dobra wsplnego. Niestety, kady z nich sta si jednak potwierdzeniem kompletnej biernoci si politycznych korzystajcych z poparcia katolickich wyborcw w Polsce, ich cakowitego imposybilizmu w dziedzinie cywilizacji chrzecijaskiej.


rdo: Skomentuj na Portalu FrondaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]