Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-09-2011
Super Express - Marek Jurek: Wol zasady od posady

"Super Express": - Mwi si o panu, e za swoje zasady paci pan skutecznoci. Na co komu nieskuteczny polityk?

- Uczciwym by trzeba nie dla korzyci, ale dla innych ludzi, ze wzgldu na ich prawa oraz wasn godno. Tym bardziej w polityce, ktra w ogle jest dla innych ludzi. Dobra polityka z zaoenia nie moe wic by nieuczciwa, bo nie moemy oszukiwa ludzi, dla ktrych pracujemy.

- Brzmi piknie, ale rzeczywisto uczy, e czasem trzeba nagi prawd, by by skutecznym. Wikszo politykw traktuje to jako podstawow zasad...


- A jest wrcz przeciwnie. Dzi pastwo i polityka dlatego s tak nisko cenione, szczeglnie przez modych ludzi, bo w polityce brak zasad i odpowiedzialnoci. W USA w prawyborach bierze udzia 7 mln obywateli. To kraj siedmiokrotnie wikszy od Polski. To tak, jakby w Polsce bra udzia milion. W prawyborach PO wzio udzia 28 tys. ludzi. Oto obraz wyobcowania polityki, a szkody ponosi polska racja stanu.

- Bardziej elastyczne podejcie ni pana pozwala przy tych kilku szkodach mie kilkanacie zyskw.

- Zdecydowanie wicej jest szkd. Wemy traktat lizboski. Politycy PO i PiS oszukali spoeczestwo, sprzeniewierzajc si obietnicy obrony pozycji Polski w Unii Europejskiej ("Nicea albo mier" itp.). Polacy wanie tak polityk masowo poparli w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Za par lat tak samo mog przeprowadzi likwidacj waluty narodowej, jeli w sprawach wanych dla polskich interesw decydowa bd politycy, dla ktrych najwaniejsze s pochway zagranicy. Przecie Platforma Obywatelska ze zrobienia na dwa i p roku prof. Buzka przewodniczcym Parlamentu w Brukseli uczynia w wyborach gwny cel polskiej polityki europejskiej.

- "Nicea albo mier" to ciekawy przykad. Pan i np. Jan Rokita pozostalicie wierni swoim zasadom. Donald Tusk i Jarosaw Kaczyski byli bardziej elastyczni. Wy macie czyste sumienia, ale oni maj moliwo realizowania swoich pomysw.

- Ale jakich - skoro zrezygnowali z tego, o co mieli walczy? Ogosz kolejne hasa, ktre porzuc? Oczywicie, e trzeba by w Parlamencie, ale nie za wszelk cen. Czy wikszy wpyw na polsk rzeczywisto wywara pozaparlamentarna dziaalno Jarosawa Kaczyskiego w poowie lat 90., czy aktywno posa Gwida, ktry w tym czasie by na czele BBWR w Sejmie? Wane jest nie to, gdzie si siedzi, ale czy dziaalno, ktr prowadzi, przyniesie zmiany w pastwie. Rzd zwoa ostatnio konferencj pastw zachowujcych walut narodow, czego od wielu tygodni si domagalimy. Tego nie daa parlamentarna opozycja.

- Ale wyborcy wol u wadzy politykw, ktrzy stawiaj na skuteczno, a nie na moralne opoki, ktrych przekonania s nienaruszalne. Wielu wyborcw przyzna, e jest pan wierny swoim pogldom, ale zagosuj na kogo innego.

- Jeeli w spoeczestwie istnieje ograniczone zapotrzebowanie na uczciw polityk, to musimy pracowa nad tym, by te nastroje si zmieniy. Kady si zgodzi, e chcemy politykw uczciwych, ale w yciu wyglda to rnie, tak jak z nepotyzmem. Kady jest mu przeciwny, ale wielu uwaa, e dotyczy to "politykw", a nie ich kuzyna...

- Moe wytumaczeniem jest to, e wspczenie nie jest to ju zawd dla ludzi patrzcych na polityk zgodnie z dawnymi normami? Ludzie boj si radykalizmu, z ktrym wi wierno zasadom.

- A myli pan, e czterdzieci czy osiemdziesit lat temu w polityce byli tylko odwani ludzie mylcy o przyszoci? Gdyby tak byo, to antyhitlerowska kampania Churchilla w latach 30. czy antykomunistyczna Reagana w latach 70. przyniosaby skutek od razu. Obaj uchodzili najpierw za politykw radykalnych, ktrzy nie rozumiej, e ludzie chc pokoju, a nie awantur. Wygrali po dugiej walce o przekonanie opinii publicznej.

- I obaj wymieniani s jako wyjtki. Nieprzypadkowo.

- Codziennoci jest polityka wyborcza. Ale rzeczywist polityk jest zawsze ta, ktra ma odwag zmierzy si z rzeczywistoci. Polityk powinien stan tam, gdzie opinia publiczna bdzie za pi lat.

- Pytanie, ile taki polityk moe tam sta i czeka na innych? 10, 20 lat?

- Bez przesady. Oczywicie jest nacisk mediw na relacjonowanie starcia dwch partii dominujcych w walce o wadz. Ale to gosy na prawic bd rzeczywistym znakiem potrzeby zmiany polskiej polityki. To o wiele skuteczniejsze ni pozostanie w domu.

- Pascy dawni koledzy jak Stefan Niesioowski bd Ryszard Czarnecki s w parlamencie, Europarlamencie. A pan czeka a opinia publiczna pana dogoni poza parlamentem i wcale nie ma gwarancji, e ona tam dotrze.

- Elastycznym trzeba by w stosunku do wasnych ambicji, nie do zasad. Niestety, jest odwrotnie: politycy miertelnie powanie traktuj swoje posady, a lekko zasady. Z tego powodu dwie najwiksze partie nie potrafi znale paszczyzny spokojnej rozmowy o najwaniejszych kwestiach.

- To chyba elastyczno powinna w tym akurat pomaga.

- Niestety, nie - bo walka o maksymaln wadz wymaga nieustannego wywoywania konfliktw, a kompromis mog zawrze tylko ludzie, ktrzy naprawd pogldami si rni, a nie pogldy udaj, i ktrzy potrafi ograniczy dz wadzy. Zasady pomagaj w deniu do sensownych kompromisw, bo to zasady zobowizuj do przekonywania ludzi do spraw, na ktrych nam zaley, choby czciowo.

- A panu si kiedy kogo w ten sposb udao przekona?

Ciesz si, e wiele instytucji, ktre budowaem, trwa po dzi dzie, e skutki aktw, ktre wsptworzyem, okazay si trwae. Radiofonia katolicka, obnienie podatku PIT dla rodzin wychowujcych dzieci, czciowa ochrona ycia, proces uruchomiony ledztwem parlamentarnym w sprawie Rywina (czego byem pomysodawc) - to wszystko sprawy, ktre prowadziem osobicie. I te rzeczy trwaj.

- eby takie rzeczy zaatwia, najlepiej by jednak w Sejmie.

- Jasne, dlatego jestemy w kampanii. Ale trzeba tam by w gronie, z ktrym mona zrealizowa swoje cele. Inaczej mona skoczy jak Jarosaw Gowin, ktry w ostatnim gosowaniu w sprawie prawa do ycia zaprzeczy zasadom, o ktrych wiernoci zapewnia. Jak si wejdzie midzy wrony… Mog mu tylko yczy, eby mia w sobie do siy, eby z tego kiedy si podnie.

- Tak, ale podnosi si bdzie w parlamencie. Tak jak inni pana byli koledzy z ZChN. I co tam mog prbowa zaatwi...

- Ale c takiego mog zaatwi?

- Mwi pan, e nie idzie na kompromisy. Ale pan sam, w ramach PiS, nie by mionikiem Samoobrony. A mimo to wspar powstanie tamtej koalicji.

- I w ramach tej koalicji zrobilimy konkretne, dobre rzeczy. Zmienilimy na pewien czas telewizj publiczn, wprowadzilimy dodatki porodowe, bronilimy interesw polskiego handlu wobec sieci wielkopowierzchniowych, zlikwidowalimy WSI, przypomnielimy o zasadach ochrony ycia w dwch zasadniczych uchwaach europejskich. I to miao sens. Kady kompromis musi jednak suy czemu wicej ni karierom politykw.

- Oprcz nadzwyczajnych zbiegw okolicznoci, jak choby w przypadku afery Rywina, wyborcom niespecjalnie przeszkadza cynizm bd brak twardych zasad w polityce. Afera hazardowa niemal nie wywara wpywu na notowania PO i Donalda Tuska.

- Afera hazardowa potwierdzia potrzeb zasad. Gdyby w naszej polityce istnia wstyd - odpowiedzialno ponisby nie tylko Zbigniew Chlebowski, ale i Donald Tusk, ktry powierzy kierowanie wikszoci parlamentarn politykowi majcemu tak bliskie zwizki z bran hazardow. Dziwi si, e w Platformie Obywatelskiej nie znaleli si politycy, ktrzy zadaliby wtedy zmiany kierownictwa partii. Postkomunistom udao si w latach 90. narzuci polskiej polityce przekonanie, e za przyzwoleniem spoecznym wszystko wolno.

- Moe i wolno? Do niedawna czoowi politycy PO uwaali, e posowie Chlebowski i Drzewiecki powinni kandydowa z ich list. Mwi te, e nie byo afery. I w sondaach wyborcy jakby przyznaj im racj!

- Ale nawet milion wyborcw moe da impuls do zmiany polskiej polityki w przeciwnym kierunku. Prawica Rzeczypospolitej walczy o t zmian. Kada nowa partia w parlamencie zmienia ukad si.

- W Wabrzychu, cho doszo tam do skandalicznych rzeczy z udziaem Platformy, wikszo popara t parti ju w pierwszej turze.

- A w Olsztynie skompromitowany prezydent prawie wygra. To, e tak wielu wyborcw toleruje skandale, powinno by tylko bodcem dla tych, ktrzy si na to nie zgadzaj. Bdem PiS byo to, e przesta mwi o potrzebie zmiany postaw spoecznych, o rewolucji moralnej, a zacz wszystko sprowadza do walki partyjnej. Ale po rewolucji zoci czas na kontrrewolucj odpowiedzialnoci.

- W Europie i Stanach skuteczno i pragmatyzm te gruj zazwyczaj nad twardymi zasadami. A skoro jest tak wszdzie, to moe to jest wanie norma?

- Tom Clancy powiedzia, e w Waszyngtonie s tylko dwa rodzaje ludzi: patrioci i karierowicze. W sumie caa polityka sprowadza si do tego, eby tych pierwszych byo wicej i eby nie ulegli tym drugim.rdo: Super ExpressCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]