Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-10-2011
Wywiad rda z Leszkiem Murzynem: Zerwa z absurdem

Tytu: Zerwa z absurdem

Lid: Z Leszkiem Murzynem, nauczycielem, Posem RP IV i V kadencji Sejmu, prezesem Polskiego Forum Ludowo Chrzecijaskiego OJCOWIZNA oraz kandydatem do Sejmu RP w okrgu nr 12, lista nr 10 - KW Prawica, rozmawia Stanisaw Kowalski.


Czego potrzeba Polskiej polityce?
- Ludzi sumienia ludzi, ktrzy broni wartoci absolutnych: prawdy, sprawiedliwoci i pikna. Ktrzy nie maj wtpliwoci w tak fundamentalnych kwestiach jak obrona ycia ludzkiego. Ktrzy broni Polski, naszej Ojcowizny.

To co Pan mwi wyglda bardzo adne, ale jak mona przeoy na postaw polityka? A konkretnie Posa na Sejm RP? O taki mandat si Pan ubiega.
- Przede wszystkim odpowiednimi gosowaniami, zgodnie z wasnym sumieniem. Mam ju dowiadczenie parlamentarne i wiem jak funkcjonuje Sejm. Bdc Posem RP IV i V kadencji Sejmu z LPR w kluczowych gosowaniach zawsze kierowaem si prawd. Wierz w to, e czowiek, ktry w oparciu o wspomniane wczeniej wartoci bdzie podejmowa decyzje nie popeni bdu. Gdyby tym kierowali si obecni Posowie by moe nie zabrako by 31. sierpnia 2011 roku 5 gosw… tego nam potrzeba. Musimy zerwa z kultur mierci i musimy pokaza Europie, e jest to moliwe. Prawo polskie musi by budowane i formuowane w oparciu o prawd, a nie ideologie. Dlatego trzeba wprowadzi zmiany w Konstytucji.

Jakie zmiany?
- Przede wszystkim w Preambule do Konstytucji musimy odwoa si do Pana Boga. Konstytucja musi broni te czowieka i jego godnoci (od poczcia do naturalnej mierci). Chodzi mi tutaj zarwno o obron najwikszego dobra czowieka, jakim jest ycie, jaki dobra doczesne (wprowadzenie zakazu eksmisji rodzin z mieszka). To s jedne z najistotniejszych zmian, ktre powinny by wprowadzone natychmiast. Parlament w obecnym skadzie nie by zainteresowany tymi kwestiami.

Jaki jest pomys KW Prawica na gospodark?
- Postulujemy radykalne zmiany w gospodarce. Trzeba zerwa z absurdami. Polska na wglu stoi, a my pacimy astronomiczne ceny za ten surowiec. rednie i mae gospodarstwa s likwidowane, mimo i s one dostawcami zdrowej ywnoci. Mam wiadomo, e nasza obecno i pozycja jako pastwa w UE niebywale nas ogranicza. Szczeglnie po przegosowaniu i podpisaniu, przez obecn klas polityczn, tzw. traktatu lizboskiego. Nie jestem tym zaskoczony, poniewa doskonale pamitam przed czym ostrzegaem angaujc si w kampani przeciw wejciu w struktury UE. Podtrzymuj stanowisko, e obecno Polski w UE to likwidacja naszego pastwa z tzw. znieczuleniem. Tylko lepiec polityczny moe tego nie widzie, w sytuacji kiedy partia rzdzca otwarcie (w swoim programie) przyznaje si do tego, e 2/3 naszego prawodawstwa uchwalana jest na forum Unii. Mam ogromne pretensje do parlamentarzystw VI kadencji Sejmu, prezydenta i senatorw, e nie stworzyli ustaw okootraktatowych (tak jak zrobiy to chociaby Niemcy). Takie ustawy blokoway by wprowadzanie niekorzystnych rozwiza dla naszego narodu.

Mamy jeszcze walut narodow…
- I jej trzeba broni. Kategorycznie nie mona sobie pozwoli na wprowadzenie Euro. Tak jak Wielka Brytania, powinnimy by poza stref euro.

Wprowadzenie Euro wydaje si nieuniknione, jak Pan chce to zablokowa?
- Co to znaczy nieuniknione? Nie wprowadzamy i ju. Mam wiadomo, e media od ilu tam lat konsekwentnie i bezczelnie indoktrynuj spoeczestwo w tej kwestii, ale ma te wiadomo jakim mechanizmom podlegaj media i opinia spoeczna. Podobnie jest zreszt z innymi tematami, np. in vitro. Nie moemy i za tego typu propagandowymi dziaaniami jak, bezwolna masa. Trzeba myle i walczy o swoje. Tu i teraz, na wasnym podwrku. Niemcy, czy Anglicy za nas tego nie zrobi.

Wierzy Pan w to, e uda si wprowadzi do Sejmu i Senatu przedstawicieli Komitetu Wyborczego Prawica? Zarejestrowalicie listy wyborcze tylko w poowie Polski, to due utrudnienie…
- Powodzenie w wyborach to nie kwestia wiary tylko dowiadczenia. Zobaczymy 9. padziernika. KW Prawica (lista nr 10) to porozumienie takich organizacji jak: Prawica RP Marka Jurka, Polskie Forum Ludowo Chrzecijaskie „Ojcowizna”, UPR, Stronnictwo „Piast”. Na listach s rwnie przedstawiciele LPR, Ruchu Przeomu Narodowego prof. J. R. Nowaka i rnych lokalnych organizacji. Aby mie przedstawicieli w Parlamencie musimy mie poparcie ok. 11% w 20 zarejestrowanych okrgach wyborczych. Nasi kandydaci to ludzie o bogatym dowiadczeniu spoecznym i zawodowym, z tej racji liczymy na powodzenie.
Dzikuj za rozmow.

rdo: Wywiad ukaza si w Tygodniku Rodzin Katolickich rdo (nr 40)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]