Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-11-2011
Marek Jurek dla "W sieci opinii": Przed rokiem to lewica dopuszczaa si 11 listopada aktw bandytyzmu

Jakie s grzechy polskiej prawicy? Czy Polsce grozi fala "zapateryzmu", a Marsz Niepodlegoci jest potrzebny? - pytamy Marka Jurka, lidera Prawicy Rzeczpospolitej.

Adam Zawadzki: Opuci pan PiS ze wzgldw ideowych. Po kampanii prezydenckiej 2010 roku z partii Jarosawa Kaczyskiego odeszli twrcy PJN. Teraz obserwujemy rebeli „ziobrystw”. Czy pana zdaniem jest jeszcze moliwo odbudowania PiS jako partii wielonurtowej?

Marek Jurek: Odeszlimy ze wzgldu na sabotowanie prac nad potwierdzeniem w Konstytucji prawa do ycia i szerzej – na stosunek kierownictwa partii do chrzecijaskich zasad spoecznych. PiS i potem cigle w tych sprawach zawodzi, nawet w sytuacjach tak oczywistych jak traktat lizboski, „sprawa Agaty” (gdy faktycznie obniono poziom ochrony ycia w Polsce), czy sprawa Krzya przed Trybunaem Strasburskim.

By i drugi powd – nielojalno rodowiska Jarosawa Kaczyskiego. Niewinne pytania Zbyszka Ziobro na temat przyszoci partii to nic w porwnaniu z medialn swawol wsppracownikw prezesa Kaczyskiego w czasie prac konstytucyjnych. Dzi insynuuj Ziobrze, e „obiektywnie wspiera” PO – ale to oni wtedy otwarcie wsppracowali z PO, wic rozbijali prawic. Mia racj pose Dariusz Keczek, e gdyby obowizyway ich wymagania, ktre stawiaj innym – wszyscy powinni wylecie z PiS.


Panie Marszaku, jakie pana zdaniem s „grzechy” polskiej prawicy? Czy s szanse aby na polskiej scenie politycznej powstaa sia bdca alternatyw dla PO i PiS?


Prawica musi by ideowa, solidarna i jednoczenie otwarta. Moe dziaa w ramach jednej formacji republikaskiej, albo w dwch – szerokiej wyborczej i mniejszej, chrzecijasko-konserwatywnej. W obu wariantach wana jest solidarno: nie mona da poparcia od prawicy chrzecijasko-konserwatywnej i jednoczenie odmawia jej poparcia ze wzgldu na zabiegi o wyborcw PO. Ich trzeba przekonywa – ale racjami politycznymi i propozycjami gospodarczymi, a nie dystansujc si od zasad chrzecijaskich.

Dzi izolacja PiS nie wynika z przywizania do cywilizacji chrzecijaskiej, suwerennoci czy antykomunizmu, ale z obaw, e Jarosaw Kaczyski bdzie zawsze dy do podporzdkowania sobie (albo wrcz wyeliminowania) politycznych partnerw. Tymczasem prawica musi umie mobilizowa wasnych zwolennikw, pozyskiwa sprzymierzecw, przekonywa do konkretnych spraw poszczeglne rodowiska po stronie swoich oponentw – krtko mwic, musi umie budowa wikszo.


Czsto publicyci dokonuj podziau na koci „toruski” i ten „agiewnicki”. Czy Koci w Polsce jest podzielony? Jaka powinna by rola duchownych w yciu publicznym?


Rzeczywista jedno Kocioa opiera si na Credo i wiernoci Magisterium. yjemy w kraju katolickim, wic szacunku dla zasad naturalnej sprawiedliwoci oraz misji spoecznej Kocioa naley domaga si od wszystkich znaczcych si spoecznych.

Koci nie powinien wiza si z adn parti, ale rwnie adnej (w imi „pluralizmu”) nie powinien zwalnia z odpowiedzialnoci moralnej. Otwarte wystpowanie przez politykw-katolikw przeciw powszechnie obowizujcym zasadom moralnym powinno spotyka si z jasn, niedwuznaczn reakcj Kocioa – inaczej rodzi si i ronie przekonanie, e te zasady tak naprawd s tylko propozycj, inspiracj, ktra w polityce podlega zawieszeniu. Mwi o sytuacjach takich jak zmuszanie przez kierownictwo PO posw do gosowania przeciw ochronie ycia – to nie powinno pozosta nie tylko bez reakcji, ale i bez nastpstw.


Coraz bardziej powszechnym staje si wyszydzanie symboli religijnych w Polsce. Okadki tygodnikw „Wprost” i „Newsweeka”, ekscesy Nergala i Kuby Wojewdzkiego oraz konfrontacja z Kocioem Katolickim, do ktrej dy Janusz Palikot... Czy nie obawia si pan, e tematy religijne zastpi merytoryczn dyskusj o przyszoci Polski? Czy czeka nas polska odmiana „zapateryzmu”?To nie s zjawiska nowe – wczorajsze zaniechania sprawiy, e dzi dopada nas taka „przyszo”. Gdy przed kilkunastu laty profanowano krzy na rozwieszonym w caym kraju plakacie „Skandalisty Larry’ego Flinta” – protestowa jedynie kardyna Macharski, ktrego publicystycznie wspieraem. Nie pamitam protestw Jarosawa Kaczyskiego i jego rodowiska. W takich sprawach z zasady milczeli, od czasu do czasu przebkujc, e przecie nie jestemy „pastwem wyznaniowym”.

Teraz zbieramy owoce – bo porzdek spoeczny opiera si na prawie, nie na chwilowych rzdach jednej partii. S sprawy, w ktrych nie wolno milcze, a eby umacnia consensus chrzecijaski – trzeba szuka sprzymierzecw wszdzie, gdzie tylko mona ich znale. Trzeba to robi prowadzc polityk we wszystkich podstawowych wymiarach – przede wszystkim rodziny i demografii, gospodarki i konkurencyjnoci, wpywu w Europie.


Przed nami wito Niepodlegoci. W Warszawie kolejny raz wyruszy „Marsz Niepodlegoci”. Z kolei lewicowo-anarchistyczne ugrupowania ogaszaj blokad tych rasistowskich dziaa. Lewicowe Porozumienia 11 listopada w Internecie swoje decyzje uzasadnia m.in. powoujc si na wycofanie przez pana swojego poparcia dla Marszu Niepodlegoci. Czy tego typu prawicowe inicjatywy s potrzebne? Jak pana zdaniem powinien wyglda patriotyzm w XXI wieku?Niepodlege Pastwo Polskie jest najwikszym z dbr doczesnych, jakie mamy. Nawet odpowiedzialno europejsk moemy realizowa przede wszystkim poprzez nasze pastwo. Rok temu wycofaem swj patronat nie wobec Marszu, ale czci organizatorw. Nie uwaam, e wznawianie dzi ideologii ONR jest rzecz mdr. Znaem ludzi – jak Wojciech Wasiutyski – ktrzy naprawd byli w ONR i ten swj etap ideowy poddali bardzo gruntownej moralno-ideowej rewizji.

Ale trzeba dzi powiedzie jedno – ci modzi ludzie rok temu zdali egzamin z odpowiedzialnoci, ekstremizm by po przeciwnej stronie – tam, gdzie skrajna lewica, szermujc jak wczoraj komunici „antyfaszyzmem”, dopuszczaa si zwykych aktw bandytyzmu. I dlatego Prawica Rzeczypospolitej wystpuje o zakaz anty-marszu. Ze wzgldu na prawo do obchodw wita Niepodlegoci (takich jak Marsz Niepodlegoci), na pokj spoeczny i szacunek dla 11 listopada.


rdo: Skomentuj na Portalu "W sieci opinii"Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]