Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-06-2011
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: Nie ma zgody na niszczenie i inwigilacj rodziny przez wadz! -Prawica Rzeczypospolitej przeciw antyrodzinnemu

Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej
Nie ma zgody na niszczenie i inwigilacj rodziny przez wadz!
Prawica Rzeczypospolitej przeciw antyrodzinnemu prawodawstwu.

Obecne ustawodawstwo systematycznie niszczy rodzin, godzi w jej autorytet oraz bezporednio ingeruje w nasze sumienia. Przykadami dziaa liberalnej wadzy skierowanych przeciw rodzinie s m.in.:
- Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziaaniu Przemocy w Rodzinie, bezporednio ograniczajca wolno rodziny, prawa wychowawcze rodzicw oraz prawo dzieci do wychowania przez rodzicw.
Ustawa ta zakada powoanie tzw. zespow interdyscyplinarnych, ktre rodzin poddadz nadzorowi, mogc oskary rodzicw np. o ograniczanie „wolnoci seksualnej” swoich dzieci. W tym celu zespoy nadzorcze bd dysponoway prawem przetwarzania tzw. danych wraliwych, w tym danych o stanie zdrowia dzieci i yciu ich rodzin.
Ustawa zakada, e pracownicy socjalni nabd prawo zabierania dzieci rodzicom bez decyzji sdu. W poradniku pracownika socjalnego, zamieszczonym na e-stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej (MPiPS) do form przemocy zaliczono m.in. krytykowanie zachowa seksualnych. Wynika z tego, e rodzice mog straci swe dzieci, bo – ostrzegajc je przed zagraajcymi im niebezpieczestwami – skrytykuj np. przypadkowe kontakty seksualne, czy inne formy rozwizoci.
- Przymus owiaty dla piciolatkw
- Nakadanie na rodzin nadmiernych obcie podatkowych
- Przeznaczanie na funkcjonowanie rodzin najmniejszego spord pastw Unii Europejskiej udziau PKB
- Deprecjonowanie znaczenia i roli rodzin poprzez przywileje dla osb samotnych lub yjcych w tzw. Wolnych zwizkach

Powysze przykady antyrodzinnej polityki obecnych wadz godz nie tylko w prawa rodziny, ale po prostu w normalne ycie spoeczne, ktrego nie moe istnie bez przekazu wartoci moralnych, bez wychowania czowieka w poczuciu godnoci osobistej i odpowiedzialnoci moralnej.

Apelujemy do Rzdu, Prezydenta a take opozycji o jasne i zdecydowane wystpienie przeciw antyrodzinnym i antywychowawczym rozwizaniom prawnym wprowadzanym w ostatnim czasie.

Pastwo jak najszybciej powinno zwrci Rodzicom wadz nad dziemi oraz wesprze rodzin midzy innymi poprzez:
- natychmiastowe zniesienie przywilejw dla osb samotnych - yjcych w tzw. wolnych zwizkach,
- natychmiastowe zwikszenie dugoci urlopw macierzyskich,
- rodzinny urlop wychowawczy maksymalnie do czasu a dziecko ukoczy wiek szkolny a pozostanie pod opiek (rwny minimalnemu wynagrodzeniu za prac dla osoby opiekujcej si: mamy, taty, babci lub dziadka)
- zrwnanie kryterium dochodowego potrzebnego do uzyskania zasiku rodzinnego z minimalnym wynagrodzeniem za prac,
- zwikszenie dodatkw z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej do min 20% najniszego wynagrodzenia (poziom ten byby i tak jednym z najniszych w Europie)
- wprowadzenie Oglnopolskiej Karty Rodziny Wielodzietnej
- wyrwnanie kwoty becikowego z kwot najniszego wynagrodzenia
- wprowadzenie moliwych emerytur dla rodzicw trjki i pitki dzieci
- zryczatowany zwrot poniesionych podatkw na wychowanie dzieci (VAT, akcyzy i innych zwikszonych podatkw zwizanych z wychowaniem dzieci)
-oraz „Dla zagwarantowania rzeczywistej powszechnoci wyborw i uwzgldnienia spoecznej roli rodziny naley przyzna wyborcom prawo wykonywania aktu wyborcze¬go w zastpstwie wychowywanych, niepenoletnich dzieci. Rodzice powinni wic dysponowa tyloma gosami, ile rzeczywicie liczy rodzina.”
*Ostatni akapit z programu Prawicy z dziau Naprawa polityki polskiej


(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]