Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-12-2011
Wywiad z Markiem Jurkiem w najnowszym numerze Idziemy: Warto mie nadziej

Warto mie nadziej
Nasze pokolenie byo wiadkiem cudw i to jeszcze bardziej zobowizuje nas do nadziei. Dlatego warto marzy, wierzy i warto pracowa dla przyszoci Polski i cywilizacji chrzecijaskiej. – o nadziei, ktrej nie zami chwilowe trudnoci mwi Marek Jurek w rozmowie z Radkiem Molend.


Podsumowujc 2011 rok – ktre ze spraw i wydarze minionego roku byy dla Pana najwaniejsze?

W polityce najwaniejszy by i jest kryzys, w ktrym znalaza si Europa. Sta si pretekstem do prb zmiany zasad dziaania Unii Europejskiej. Intencja bya widoczna ju w traktacie lizboskim – dzi programem dla jego promotorw staje si Unia federalna, a wic uruchamianie struktur nadrzdnych w stosunku do pastw narodowych i poddanie kontroli nowych obszarw ich polityki, szczeglnie budetw, wic w praktyce – polityki prorodzinnej i inwestycji narodowych. Na naszych oczach toczy si historia i jestemy w przededniu bardzo kluczowych rozstrzygni dla przyszoci Polski i Europy.

Drugim wanym wydarzeniem byy wybory w Polsce. Wynik jest taki, e cigle nie mamy rzdu, ktry chciaby wpywa na Europ. Zamiast polityki mamy adaptacj naszego pastwa do polityki innych pastw.

A prywatnie – najwaniejsze s studia dzieci i to, e rodzice s zdrowi.


Wraz z nowym rokiem porozmawiajmy o nadziei, ktra – jak z kadym pocztkiem – powinna nam towarzyszy. Czym ta chrzecijaska nadzieja jest?

Potocznie nadziej utosamia si z optymizmem, ale chrzecijastwo nie jest ani tak naiwne, ani tak chwiejne. Nie zawsze s powody do optymizmu (cho trzeba ich stale szuka), a nadzieja chrzecijaska nie ganie. Bo nadzieja chrzecijaska to nadprzyrodzona „pewno siebie”, przekonanie, e Bg nie pozostawi nas samych wobec zada, jakie nam stawia. O wynikach naszych prac i wysikw zawsze decyduje Bg – ale nigdy nie wstrzymuje nam ask potrzebnych do tego, by zrobi to, co trzeba zrobi.


Odwane sowa w ustach polityka, ktry swoj niezomn postaw – przykadem jest zwaszcza sprawa ochrony ycia pocztego – skazuje si wci na pozostawanie poza gwnym nurtem politycznych wydarze.

Nie zawsze gwny nurt wydarze w wiecie wadzy i mediw stanowi gwny nurt ycia narodowego. O tym w gruncie rzeczy pisali wielcy historycy XIX w.: Kukiel, Pobg-Malinowski, Kieniewicz. A i w wolnej Polsce – czy w latach 30. pozaparlamentarne apele gen. Sikorskiego o przygotowanie do wojny z Niemcami byy mniej znaczce od oficjalnych zapewnie marszaka Rydza-migego, e jestemy do niej wietnie przygotowani? Tak te dzi wyglda Europa. Kiedy sysz o pastwach pierwszej i drugiej prdkoci, zastanawiam si, czy zdajemy sobie spraw z tego, co naprawd oznacza ta propaganda. Bo kto jedzie szybciej: Czechy, ktre zachoway swoj koron, czy Sowacja, ktra swojej si wyrzeka?


Wicej w najnowszym wydaniu "Idziemy" (1)
na 1 stycznia 2012 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]