Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-02-2012
FRONDA - Marek Jurek: Wgrzy z podziwem mwi o roli Kocioa w yciu spoecznym w Polsce

We wtorek lider Prawicy Rzeczypospolitej, Marek Jurek, spotka si w Budapeszcie z przewodniczcym wgierskiego Zgromadzenia Narodowego,Lszl Kvr’em. Podczas wizyty w Budapeszcie Jurek oraz wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej Marian Pika spotkali si rwnie z bp. Lszl Br (przewodniczcym komisji rodziny wgierskiego Episkopatu), z Lszl Csizmadia (przewodniczcym Wgierskiego Forum Organizacji Obywatelskich) oraz z Poloni wgiersk. - My z podziwem mwimy o ich decyzjach konstytucyjnych, oni – o roli Kocioa w yciu spoecznym w Polsce - dzieli si z portalem Fronda.pl wraeniami z wizyty na Wegrzech Jurek.

Wgrzy s w peni wiadomi poparcia, jakie otrzymuj z Polski i z Litwy. S te zdeterminowani broni zmian w swojej Konstytucji. Licz, e dugofalowo przynios one – poza zwikszeniem sprawnoci pastwa – gbokie zmiany spoeczne: wzmocnienie rodziny (od czego zaley przeamanie kryzysu demograficznego) i duchow dekomunizacj, wzmocnienie poczucia chrzecijaskiej tosamoci narodu (my z podziwem mwimy o ich decyzjach konstytucyjnych, oni – o roli Kocioa w yciu spoecznym w Polsce). Ruch, ktry wywoa Fidesz i sprzymierzeni z nim chrzecijascy demokraci stanowi przy tym potwierdzenie prawdy, e najlepsz (i najbardziej wiarygodn) form ekumenizmu jest wsplne zaangaowanie chrzecijan na rzecz cywilizacji chrzecijaskiej, na rzecz podstawowych wartoci moralnych. Na Wgrzech wida to bardzo wyranie.


Wgrzy s te wiadomi, e sprawa ich kraju jest dzi kluczowa dla okrelenia ksztatu Unii Europejskiej. Z przyjemnoci mogem im mwi, e dzi w Polsce – niezalenie od szerokiego nurtu solidarnoci z Wgrami – rzd, opozycj parlamentarn i spoeczestwo cywilne czy przekonanie, e Europa powinna wysucha wgierskich racji.


Oczywicie, w przyszoci nasza wsppraca powinna i duo dalej, bo Europy rodkowej nie mona traktowa ani jako dodatku do strategii „gwnego nurtu”, ani strategii „szerszej Europy”. Goym okiem wida, e Polska nie ma wpywu na polityk pastw dominujcych w Unii, ale sami nie jestemy w stanie wpyn rwnie na realizacj przez Uni naszych geopolitycznych interesw na Wschodzie. W Europie rodkowej moemy by silniejsi tylko razem, solidarno wzmacnia kady z naszych krajw z osobna. Rwnie dlatego warto wspiera Wgry.

Skomentuj u rda - FRONDA.PLCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]