Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-04-2012
"Skromny sprzeciw posa alka" - felieton Marka Jurka w "Gociu Niedzielnym"

Obuda jest hodem, jaki wystpek skada cnocie.

Przez media przetoczya si kolejna burza. Pose Jacek alek z Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczcy sejmowego Zespou Ochrony ycia, wystpi w obronie aptekarzy zmuszanych do sprzeday rodkw wczesnoporonnych. Wczesnoporonnych, a wic aborcyjnych. Inicjatywa posa alka jest oczywista z co najmniej trzech powodw. Po pierwsze – bo o dramacie farmaceutw zmuszanych do handlowania mierci i ich prawie do sprzeciwu sumienia mwi Ojciec wity, przyjmujc w padzierniku 2007 r. obradujcych w Rzymie uczestnikw Midzynarodowego Kongresu Farmaceutw Katolickich. Propozycja posa alka wynika z powszechnych zasad moralnych, przypominanych i bronionych przez papiestwo. Ksi de La Rochefoucauld mawia, e obuda jest hodem, jaki wystpek skada cnocie. Tchrzliwa obuda atakujcych posa alka komentatorw zasuguje na politowanie, z akcentem na drug cz sowa. Lepiej bowiem pewnie – i dla nich, i dla spoeczestwa – e atakuj modego polityka, ni mieliby formalnie podwaa nauczanie Benedykta XVI. Modemu politykowi przypada chwalebna przecie rola zasonicia swoj osob autorytetu Ojca witego, bo to przecie papieski apel sprzed czterech lat jest prawdziwym celem tej kampanii. Pytanie tylko – dlaczego nie sycha adnych gosw solidarnoci z Jackiem alkiem ze strony poszczeglnych politykw jego partii? Czyby tyrania moralna, ktr wobec swego rodowiska politycznego uprawia premier Tusk – a ktrej najbardziej brutalnym przejawem byo dyscyplinowanie posw Platformy Obywatelskiej do gosowania przeciw spoecznemu projektowi ustawy o ochronie ycia – zniszczya zupenie poczucie osobistej odpowiedzialnoci wrd politykw partii rzdzcej? Moe jednak – mimo e boj si solidaryzowa z modym koleg – bd mieli odwag zdeklarowa wierno zasadom, ktre gosi papie? Czas pokae, czy mamy jeszcze do czynienia z polityczn parti, czy po prostu z polityczn struktur za.

Drugim motywem oczywistoci postulatu posa alka jest po prostu wolno gospodarcza. W Polsce nikt nie nakada na ksigarzy obowizku sprzeday i trzymania na skadzie encyklik papieskich czy wielkich dzie narodowej klasyki. Regulacja handlu nakadajca na sprzedajcych nakaz udostpniania towarw, ktrych sami sprzedajcy i dua cz konsumentw po prostu nie chce, to co najmniej przymus, a w wypadku osb o w peni rozwinitym poczuciu odpowiedzialnoci osobistej i spoecznej – faktyczny zakaz wykonywania zawodu. Tak jest to stawiane przez zwolennikw rodkw poronnych: jeli kto chce by aptekarzem – niech je sprzedaje, jeli nie chce – niech nie prowadzi apteki. Swoj drog – jeli pewnego dnia Ruch Palikota doprowadzi do legalizacji marihuany (czy innych mikkich narkotykw), nastpnym jego postulatem w ramach logiki „przymusu w subie wolnoci” moe by naoenie na sklepy sprzedajce alkohol i papierosy obowizku wczenia do oferty jeszcze i takich produktw. Ju dzi w imi tej „logiki” utrzymuje si przymus pracy w niedziel i wita. Dzi jest to tylko przymus pracy. Czy jutro bdzie to przymus handlu narkotykami? Pytanie w zasadzie retoryczne, bo przecie trutka na ludzi jest czym w oczywisty sposb gorszym od najbardziej nawet szkodliwych substancji, ktre jednak nie zabijaj od razu.

I trzeci motyw oczywistoci propozycji posa alka. Alokucja Benedykta XVI do uczestnikw Midzynarodowego Kongresu Farmaceutw Katolickich adresowana bya do aptekarzy pracujcych w ogromnej wikszoci w pastwach otwarcie aborcyjnych. Std ich problemy, std minimalny postulat sprzeciwu sumienia, prawa od nieprzykadania rki do za w sytuacji, gdy nie moemy mu bezporednio zaradzi. W Polsce jednak jestemy w lepszej sytuacji, chlubimy si prawem, ktre teoretycznie chroni ogromn wikszo dzieci pocztych. Prawo to rzdzca Platforma Obywatelska w swym oficjalnym programie uznaje za ukoronowanie adu prawnego i moralnego. Prawo to wyklucza produkcj i rozprowadzanie rodkw aborcyjnych. Prawo wyklucza – ale, niestety, od wielu lat widzimy, jak w odniesieniu do najsabszych rzdy prawa coraz bardziej ustpuj miejsca rzdom ideologii. Ustpuj, bo ci, ktrzy powinni broni prawa do ycia, zadowalaj si tym, e jest wystarczajco bronione na papierze. Widzielimy, jak w cigu ostatnich lat ustawodawstwo to coraz bardziej pozbawiano treci: nie ma ju chroni dzieci pocztych w szkolnych zwizkach gimnazjalistw (o czym przesdzia „sprawa Agaty”), nie ma chroni dzieci pocztych in vitro (na podstawie arbitralnie ogoszonej koncepcji prni prawnej), nie ma by traktowane jako cz porzdku prawnego, a jedynie jako katolicki postulat moralny (co jasno wynika z wyroku w sprawie Alicja Tysic przeciw „Gociowi Niedzielnemu”). I jak si teraz okazao, prawo to nie dotyczy ju dzieci zabijanych farmakologicznie, w najwczeniejszej fazie rozwoju.

Zalegalizowanie i przymus dystrybucji rodkw aborcyjnych to – mwic najprociej – afera, jedna z najwikszych, najbardziej dramatycznych, ale jednoczenie najatwiejszych do wyjanienia i przerwania. T afer powinna zaj si opozycja. To jej egzamin – tak jak dla posw obozu wadzy egzaminem z minimalnej odpowiedzialnoci spoecznej jest solidarno z posem alkiem.rdo: artyku Gocia Niedzielnego z numeru 17/2012Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]