Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
25-04-2012
Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły

Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły jednocząca środowiska solidarnościowe, młodzieżowe i niepodległościowe w dniu 25.04.2012 roku złożyła we wszystkich urzędach wojewódzkich w Polsce petycję skierowaną do Premiera Donalda Tuska żądając uchylenia rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego i z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.
Jednym z Sygnatariuszy Koalicji w Województwie Kujawsko-Pomorskim składającym petycję na ręce Pani Wojewody Ewy Mes był Pełnomocnik Okręgowy Prawicy RP Wojciech Kowalski.
Na dzień 07.05.2012 roku wyznaczono ogólnopolską pikietę pod Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, w której również wezmą udział członkowie Prawicy RP.__________________

Tekst petycji:

Pan Donald Tusk, Premier RP, Warszawa

PETYCJA

Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, jednocząca środowiska solidarnościowe, młodzieżowe, niepodległościowe wobec braku reakcji rządu na liczne protesty trwające od 2008 roku, stanowczo żąda uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:* z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego,

* z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.

Uważamy, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy.

Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Szczególnie niebezpieczne są ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków. Pozbawienie absolwentów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju może skutkować dla wielu z nich załamaniem dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Ponadto, zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i drastycznym ograniczeniem mobilności młodego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy.

Apelujemy o podjęcie dialogu i merytorycznej debaty o kształcie polskiej oświaty, zwracając jednocześnie uwagę na niezrozumiałe, kontrowersyjne i szkodliwe decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oświata jest dobrem całego narodu, gwarancją naszej tożsamości i systematycznego rozwoju. Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan ponosi rząd.

___________________

Delegacja Sekcji Regionalnych Regionu Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego wraz z przedstawicielami NNZS, organizatorów akcji „Strajk szkolny” Prawicy Rzeczypospolitej złożyła petycję Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Pani Ewie MES. Pani Wojewoda zadeklarowała, że pilnie przekaże ją Panu Premierowi. Podobne akcje odbyły się w innych województwach

Źródło: SolidarnośćCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]