Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
Nowa formuła działania radnych Prawicy w łódzkim sejmiku

27 lutego br. Łódzki Klub Chrześcijańsko-Konserwatywny Sejmiku Województwa Łódzkiego, który tworzą radni Prawicy Rzeczypospolitej (Wojciech Walczak, Paweł Kwaśniak) i radni związani ze środowiskiem konserwatywnym ministra Kazimierza M. Ujazdowskiego, podpisał porozumienie o współpracy z klubem radnych Platformy Obywatelskiej. Porozumienie ma służyć prowadzeniu harmonijnej polityki na rzecz województwa oraz wprowadzeniu do niej nowych elementów, np. działania na rzecz wzmocnienia rodzin. Wyrazem tego będzie m.in. utworzenie komisji rodziny w łódzkim sejmiku oraz szerokie wsparcie ze strony samorządu dla projektu budowy domu samotnej matki Archidiecezji Łódzkiej.

Oba kluby mają ściśle współdziałać na rzecz bardziej zrównoważonej polityki inwestycyjnej, przede wszystkim modernizacji i przebudowy zaniedbanych przez ostatnie dziesięciolecia dróg wojewódzkich. Współpraca obejmie kwestie jednoznacznego wsparcia idei lokalizacji lotniska transkontynentalnego między Łodzią a Warszawą. Łódzki Klub Chrześcijańsko-Konserwatywny przejmie też część odpowiedzialności za działania niektórych komisji, departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych zarządowi województwa. Jednocześnie klub, w skład którego wchodzą radni Prawicy, będzie podejmował dalsze działania zmierzające do zawarcia formalnej koalicji i przejęcia odpowiedzialności za szerokie spektrum spraw dotyczących województwa.

Podjęcie współpracy między ŁKCh-K a klubem PO jest konsekwencją rezygnacji klubu Platformy ze współpracy z LiD w sejmiku łódzkim i wspólnego głosowania nad odwołaniem z funkcji członka zarządu województwa szefa SLD w Łódzkiem – Krzysztofa Makowskiego.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]