Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-12-2012
Sprawa Agaty powraca - felieton Marka Jurka w tygodniku "Go Niedzielny"

Bg prostuje wszystkie cieki, nawet na pokrconej drodze.

Europejski Trybuna Praw Czowieka wyda znowu wyrok przeciw Polsce. ETPC uzna, e prby ratowania dziecka podczas gonej cztery lata temu „sprawy Agaty” stanowiy naruszenie „praw czowieka”. „Prawa czowieka” mia naruszy szpital, nie chcc przerwa ycia dziecka. Mia je naruszy rwnie Sd Rejonowy w Lublinie, ktry po wielu konsultacjach – wiedzc, e Agata myli o urodzeniu dziecka – chcia j uwolni od presji najbliszego otoczenia, nalegajcego na przerwanie ycia dziecka. A przy okazji ETPC praktycznie uzna, e ycie pocztego dziecka jest spraw prywatn jego matki i dziadkw, wic opinia publiczna nie powinna si interesowa jego obron. „Prawa czowieka” – wedug ETPC – zrealizowa natomiast rzd D. Tuska, a konkretnie minister Kopacz, angaujc si w uniemoliwienie narodzin dziecka Agaty. Rzecz ma wymiar symboliczny. Par dni po bezprecedensowej kampanii Bronisawa Komorowskiego i Donalda Tuska przeciw zagwarantowaniu prawa do urodzenia niepenosprawnym, kampanii usprawiedliwianej skadanymi bez przerwy deklaracjami poparcia dla obecnej ustawy o ochronie ycia – zapada wyrok przeciw Polsce, pokazujcy prawdziwy stosunek wadzy (a konkretnie pierwszego gabinetu Tuska) do dzisiejszego ustawodawstwa chronicego ycie poczte. Nie wiadomo nawet (najblisze dni powinny to wyjani), czy Polska bya w jakikolwiek sposb broniona przez swj rzd przed strasburskim Trybunaem. Czy rzd broni powszechnie przyjtej i powszechnie prezentowanej wykadni tej ustawy, ktr to ustaw usprawiedliwia swj sprzeciw wobec penej ochrony prawa do ycia? Czy premier Tusk skorzysta z drugiej szansy, by naprawi zo, ktrego sta si wspsprawc przed czterema laty?

W RP 2008 „Gazeta Wyborcza”, namitnie angaujc si w doprowadzenie do przerwania ycia dziecka Agaty, ogosia now, radykaln doktryn prawn w artykule Agnieszki Pochrzst i Magorzaty Szlachetki „Prawo, pytania, niejasnoci – co wynika ze sprawy Agaty”. Autorki pisay wprost: „Do tej pory przyjo si uwaa, e w przepisie o czynie zabronionym chodzi o gwat lub kazirodztwo. Ale kada cia tak modej osoby te jest takim przypadkiem!”. Sw tez wspary opini dr Moniki Patek: „Zgodnie z kodeksem karnym wspycie seksualne z dzieckiem poniej lat 15 jest czynem zabronionym. Bez wzgldu na wiek sprawcy. W kadym wic przypadku, gdy w takiej sytuacji dochodzi do zajcia w ci, maoletnia pokrzywdzona ma prawo do przerwania ciy”. Przeczytajmy to jeszcze raz – wobec kadej gimnazjalistki do ukoczenia lat 15 i niemal trzech miesicy mona dokona tzw. aborcji na yczenie. Praktycznie rwnie „na yczenie” jej otoczenia – matki, ojca, ktrych „prawo” do presji zdecydowa si poprze Trybuna Strasburski. Na taki los skazano modych, u ktrych na przykad Stowarzyszenie Ponton (uprawiajce za zgod wadz seksualn edukacj w gimnazjach) wytwarza nie tyle skonno (bo tego wytwarza nie trzeba), co „pozytywne nastawienie” wobec wspycia przed maestwem, nawet w bardzo modym wieku. Nawiasem mwic, w materiaach Stowarzyszenia Ponton czsto spotyka si uwagi o „niepodanych ciach”, ale trudno znale cokolwiek o odpowiedzialnoci zwizanej z ci: moralnej (za dziecko, ktre zaczyna y) czy prawnej (zwizanej z przestpstwem, ogoszonym przez libertyskich purytanw z „Gazety Wyborczej”).Poprzedni gabinet Donalda Tuska wykadni „Gazety Wyborczej” przyj za wasn, cakowicie uchylajc ochron prawa wobec pewnej kategorii dzieci. Oczywicie, mimo e rzd dokona wwczas faktycznej zmiany prawa, politycy, ktrzy brali w tym udzia, cigle obudnie udaj, e nic si nie stao. Gdy w czasie niedawnej debaty przeciwstawiano ustawie o ochronie niepenosprawnych dzieci przed urodzeniem – ustaw obecn, ani razu nikt nie wymieni, e jednym z zawartych w niej „wyjtkw” jest „prawo” do przerwania ycia… na przykad kadej dziewczyny bdcej pierwowzorem „Galerianek”. Nowa wykadnia okazaa si prawdziwym „jokerem w rkawie” kontrkultury mierci: jak trzeba, to si go wyciga i wwczas mamy aborcj na yczenie dla prawie kadej gimnazjalistki. Ale e takie „prawo” wprawia du cz opinii publicznej w moralne osupienie, wic na co dzie trzyma si je w rkawie i w sporach na temat prawa do ycia w kko syszymy: cia bdca wynikiem przestpstwa to jedynie gwat i kazirodztwo. Bo „zgwacona 14-latka” (kt to o niej nie mwi!?) brzmi efektowniej ni 14-latka, ktra zasza w ci ze swoim chopakiem.

I na koniec jeszcze jedno – „eby wiadome byo”. Byem i bd (czy to si komu podoba, czy nie) po stronie Agaty. Ta dziewczyna jest wielokrotn ofiar: kultury bagatelizujcej seks, nieodpowiedzialnoci swojego chopaka, presji wasnych rodzicw i rwnie tchrzostwa wasnego rzdu, ktry powinien broni praw kadego Polaka. Czowiek ma prawo do wsparcia ze strony spoeczestwa, szczeglnie mody. Agata niewiele go dostaa (cho chwaa tym, ktrzy prbowali j i jej dziecko ratowa). Bg prostuje wszystkie cieki, nawet na dugiej i pokrconej drodze. Przeszoci zmieni nie moemy – ale moemy zmieni przyszo. I Agata powinna wiedzie, e nikt jej nie potpia, rwnie po wyroku ETPC. Co nie oznacza jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla rzeczywistych sprawcw jej dramatu i niszczenia tego, co udao nam si zbudowa w polskim prawie.

rdo: Go Niedzielny GN 45/2012

PS
O sprawie "Agaty" Program Jana Pospieszalskiego Bliej 27grudnia w TVP infoCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]