Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-01-2013
Marek Jurek wspomina kard. Jzefa Glempa

Prymas musia zajmowa stanowisko w wczesnych sporach o strategi narodow. By przeciwnikiem frontalnego starcia z wadz, uwaa, e naley podtrzymywa stay, ale unikajcy definitywnej konfrontacji, opr. Szo to w parze ze sta pomoc Kocioa dla przeladowanych i unikaniem jakiejkolwiek legitymizacji komunistycznej wadzy - mwi portalowi Fronda.pl Marek Jurek.


Fronda.pl: Jak wspomina Pan p. ks. kard. Jzefa Glempa? Jakie znaczenie historyczne miaa jego posuga duszpasterska?


Marek Jurek (b. marszaek Sejmu, prezes Prawicy RP): Prymasa Glempa pierwszy raz widziaem na ingresie, na ktry zaproszenia dostaa caa Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezalenego Zrzeszenia Studentw. Oczywicie byo to wielkie wydarzenie publiczne, a nie osobiste spotkanie. Potem, od poowy lat 80-tych, spotykalimy si wielokrotnie. Pierwszy raz w 1985 roku, gdy kierownictwo Ruchu Modej Polski poprosio o audiencj, by przedstawi Prymasowi nasz dziaalno opozycyjn i apelowa, by Koci nie udziela jakiegokolwiek wsparcia grupom, ktre chciaby wej do Sejmu PRL jako koncesjonowana opozycja. Wiedzielimy, e wadza ma takie projekty i chcielimy im przeciwdziaa. Prymas w peni podziela nasze stanowisko.Gdy przysza ju niepodlego to przede wszystkim Prymasowi (i jego zaufaniu do profesora Chrzanowskiego) zawdziczalimy, e Zjednoczenie Chrzecijasko-Narodowe zorganizowao koalicj Wyborczej Akcji Katolickiej. Jej sukces w pierwszych wolnych wyborach by chyba najwiksz niespodziank tej kampanii. Prymas zawsze chtnie si spotyka i sucha rnych opinii. Swoich nie narzuca. By ciepym, refleksyjnym czowiekiem, wolnym od jakiejkolwiek apodyktycznoci.


Jego rola historyczna obja ca epok, a nawet dwie. Bo urzd wykonywa ponad wier wieku. Najpierw byy lata 80-te i wsparcie dla Solidarnoci, opozycji i przeladowanego narodu. Prymas musia zajmowa stanowisko w wczesnych sporach o strategi narodow. By przeciwnikiem frontalnego starcia z wadz, uwaa, e naley podtrzymywa stay, ale unikajcy definitywnej konfrontacji, opr. Szo to w parze ze sta pomoc Kocioa dla przeladowanych i unikaniem jakiejkolwiek legitymizacji komunistycznej wadzy. Kamieniami milowymi na tej drodze byy dwie wielkie pielgrzymki papieskie z 1983 i 1987 roku. To kard. Glemp jako pierwszy spord biskupw przyjmowa Ojca witego w Ojczynie i zabiega u przyjazd Papiea do Ojczyzny.


Drugim etap prymasowskich rzdw kard. Glempa to jego posuga ju w wolnej Polsce. Jego zdecydowanej obronie katolickiej tosamoci Polski zawdziczamy odbudow podstawowych chrzecijaskich instytucji ycia publicznego. Dziki temu odrodzone Pastwo Polskie zyskao elementarne chrzecijaski charakter. Nie ukrywa brakw naszego pastwa, jak wtedy, gdy Konferencja Episkopatu pod jego przewodnictwem wyranie krytycznie ocenia braki obecnej Konstytucji.

rdo: FRONDACopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]