Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-02-2013
Marek Jurek: Naley izolowa parti Palikota

Rozmowa z liderem Prawicy Rzeczypospolitej, byym marszakiem Sejmu Markiem Jurkiem.
Stefczyk.info: Prawica Rzeczypospolitej w licie do Prezydenta RP apeluje o odwoanie Janusza Palikota z RBN. Piszecie Pastwo, e „Pan Palikot nie tylko kwestionuje warto suwerennej, opartej na Konstytucji, wadzy Rzeczypospolitej, ale rwnie podstawowe reguy demokracji”

. Czym w ogle jest wic Ruch Palikota?

Marek Jurek: To ugrupowanie skrajne, kwestionujce wartoci tak podstawowe, jak suwerenno pastwa. To partia rujnujca polityk jzykiem pogardy i nienawici. Wszyscy pamitamy niedawn debat europejsk (!), w czasie ktrej Palikot krzycza do posw prawicowej opozycji: „Wasze miejsce jest w wizieniu. Do tego wizienia wczeniej czy pniej traficie (…) my was tam zaprowadzimy. Przyjdzie taki moment, e tam wyldujecie”. Taka partia powinna by bojkotowana w yciu parlamentarnym, to normalna praktyka w pastwie demokratycznym. Z faktu, e s wyborcy legitymujcy ugrupowania skrajne nie wynika, e jakakolwiek odpowiedzialna partia moe tego typu ugrupowania popiera i zwiksza ich wpyw spoeczny.

Jakie cele stawia sobie Ruch Palikota?

Palikot jasno definiuje swoje cele, mwi to otwarcie, konsekwentnie i naley bra to na powanie. Jego cele to likwidacja suwerennego pastwa polskiego, cznie z Konstytucj, uwizienie przywdcw (jeeli tylko przywdcw) opozycji, wprowadzenie „prawa” do zabijania nienarodzonych.

Do czego potrzebna jest Palikotowi promocja takich osb jak Urban, Nowicka, Grodzka, Biedro?

Skrajne ugrupowanie szuka zwolennikw w skrajnych rodowiskach. Palikot kontynuuje dziaalno Urbana. Szerzca si ojkofobia to efekt dziaalnoci ich obu.

Zmiana Nowickiej na Grodzk jest Palikotowi do czego potrzebna?

Jeli zaczniemy roztrzsa sensy poszczeglnych ruchw taktycznych Palikota, stracimy z oczu istot tego ugrupowania, atak na podstawowe wartoci spoeczne.

Pojawiaj si gosy, e tej formacji naley si miejsce w Prezydium.

Tylko dlaczego? Postkomunici byli drug parti w Sejmie po wolnych wyborach '91, a nie powoalimy ich kandydata do Prezydium Sejmu. Dwanacie lat temu PiS i PO wsplnie gosoway przeciw powoaniu do Prezydium Sejmu p. przewodniczcego Leppera, a par miesicy pniej wsplnie go odwoywalimy. W Prezydium Sejmu powinny by reprezentowane wikszo rzdowa i opozycja, rne ugrupowania uznajce podstawowe wartoci Rzeczypospolitej. Z tych samych wzgldw apeluj do Prezydenta o odwoanie Palikota z Rady Bezpieczestwa Narodowego. Stanowisko wicemarszaka czy miejsce w RBN to nie premia za wynik wyborczy. W adnym wypadku Prezydent i Platforma Obywatelska nie powinny zasania si takim ususem, ktrego nie ma. Przypomn, e p. prezydent Lech Kaczyski nie powoa p. wicepremiera Leppera do Rady Bezpieczestwa Narodowego, nawet gdy ten by w rzdzie.

O czym wiadczy podejcie rzdzcych do postulatw Ruchu Palikota, ktre s czsto lepiej przyjmowane ni np. PiSu?

Mamy w Polsce dziwaczn sytuacj, gdy wadza odmawia wsppracy z opozycj nawet tam, gdy ma taki obowizek konstytucyjny - jednoczenie promujc ugrupowania skrajne. Art. 90 Konstytucji mwi jasno, e tylko wikszo 2/3 obu Izb (lub referendum) mog delegowa na organizacj midzynarodow suwerenne kompetencja pastwa. Premier Tusk nie powinien podejmowa adnych krokw w kierunku wprowadzenia euro w Polsce lub przyjcia paktu fiskalnego bez akceptacji opozycji. Takie s konsekwencje 90. art. Konstytucji. Ale premier z przywdcami Prawa i Sprawiedliwoci rozmawia nie raczy i zachowuje si tak jakby wadza moga administrowa nawet normami konstytucyjnymi. Z opozycj rzd rozmwia „nie musi” nawet o sprawach, o ktrych bez opozycji decydowa nie ma prawa - a jednoczenie promuje do kolejnych organw wadzy parti, ktra podwaa suwerenno, tradycj narodow, prawo do ycia.

Rozmawia Stanisaw aryn

rdo: Stefczyk.info


Skomentuj w mediach


Wpolityce: List Marka Jurka do Prezydenta RP: "Zwracam si do Pana Prezydenta o odwoanie z Rady Bezpieczestwa Narodowego pana Janusza Palikota"
http://wpolityce.pl/artykuly/46036-list-marka-jurka-do-prezydenta-rp-zwracam-sie-do-pana-prezydenta-o-odwolanie-z-rady-bezpieczenstwa-narodowego-pana-janusza-palikota

Stefczyk.info - Marek Jurek: Naley izolowa parti Palikota
http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/jurek-nalezy-izolowac-partie-palikota,6588436638

Wprost: "Ruch Palikota trzeba bojkotowa. To normalna praktyka demokracji"
http://www.wprost.pl/ar/386473/Ruch-Palikota-trzeba-bojkotowac-To-normalna-praktyka-demokracji/Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]