Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne

Umowa o współpracy między PiS i Prawicą Rzeczypospolitej


I Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej

Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
25-05-2013
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie deklaracji rządu uderzających w podstawy polskiej polityki edukacyjnej

Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje wczorajsze – wygłoszone w Sejmie w imieniu premiera rządu – wystąpienie minister równouprawnienia, pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Pani Minister w całości podpisała się pod postulatami politycznego ruchu homoseksualnego, twierdząc, że brak wątków homoseksualnych w nauczaniu szkolnym stanowiłby dyskryminację homoseksualistów. Tymczasem moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest żadną dyskryminacją ani fobią, ale wyrazem norm etyki życia rodzinnego, z których wyrasta cała nasza cywilizacja i które spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu dobra wspólnego i szacunku dla godności ludzi.

Przypominamy, że 23 czerwca RP 2006 „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, utożsamiając się z judeochrześcijańskim dziedzictwem moralnym Europy” jednoznacznie stwierdził, że „nie może aprobować wprowadzania do dokumentów Unii Europejskiej pojęć w rodzaju «homofobia»”. Z oburzeniem przyjmujemy więc używanie tego rodzaju pojęć przez przedstawicieli polskiego rządu. Przypominamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej wyraża wdzięczność „naszym przodkom (…) za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie”, a ustawa o systemie oświaty przyjmuje za podstawę wychowania w polskich szkołach szacunek dla „chrześcijańskiego systemu wartości”.

Pani Minister na poparcie swej polityki powoływała się na dokumenty Unii Europejskiej i deklarację przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Robiła to zupełnie pomijając stanowisko przyjęte (ogromną większością głosów) przez Sejm Rzeczypospolitej w przedakcesyjnej Uchwale z 11 kwietnia RP 2003, iż „polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”.

Wzywamy rząd do wycofania się z polityki naruszającej te zasady i do odwołania pani minister Kozłowskiej-Rajewicz z zajmowanego przez nią stanowiska.

(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki, wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

Sondaże
14-07-2017
 
Najnowszy sondaż IBRiS - lipiec 2017

PiS
32.1%
PO
21.8%
Kukiz'15
9.8%
Trudno powiedzieć
9.7%
Nowoczesna
9.5%
sld
6.8%
PSL
5%
razem
2.8%
Wolność
1.5%
Prawica Rzeczypospolitej
0.5%
KNP
0.5%


Katalog stron


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

Lokalnie: Koliber | Koliber - oddziały regionalne

[ wykonanie ]