Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-07-2013
Marek Jurek: Wgry - nasza sprawa

Atak Parlamentu Europejskiego na Wgry jest uderzeniem w takie wartoci, jak suwerenno pastw czonkowskich UE czy prawa rodziny. Odpowiedzi na to moe by tylko budowanie silnej opinii chrzecijaskiej w Europie, niezbdnej do prowadzenia polityki opartej na chrzecijaskich wartociach. Polityki takiej, jakiej uczy nas b. Jan Pawe II.

Atak na Wgry w Parlamencie Europejskim nie ma precedensu. Jednemu z pastw Unii grozi si uruchomieniem procedury art. 7 traktatu o UE, czyli odebraniem prawa gosu w decyzjach unijnych (przy utrzymaniu wszystkich jego dotychczasowych obowizkw, rwnie finansowych, wobec struktur unijnych). Powodem ma by naruszanie „wartoci, na ktrych opiera si Unia” poprzez nowe wgierskie przepisy konstytucyjne, umoliwiajce m.in. ograniczon dekomunizacj sdownictwa, ale rwnie podniesienie praw rodziny do rangi konstytucyjnej. Propozycja raportu Parlamentu Europejskiego spotkaa si na szczcie ze sprzeciwem polskich posw, wywodzcych si zarwno z wikszoci rzdowej, jak i z opozycji. To dobry may krok, ale aby reakcja bya naprawd adekwatna, naley zdziaa znacznie wicej. Ostrze ataku, dzi skierowane na Wgry, jutro moe uderzy w kade inne pastwo.

Co robi?

Najbardziej bezporednim wymiarem dziaa Parlamentu Europejskiego jest uruchomienie przez wadze Unii formalnego nacisku na jedno z pastw czonkowskich. Nacisku, by wadze wgierskie odstpiy od polityki, ktr prowadz w imi dobra swojego narodu. W tej sytuacji Polska powinna bardzo jednoznacznie zadeklarowa swoj solidarno z Wgrami. Polski rzd powinien z gry zapowiedzie, e nie wyrazi zgody na adne dziaania wymierzone przeciw Wgrom. Wicej – polska dyplomacja powinna aktywnie zachca inne pastwa w Europie do zajcia podobnego stanowiska, odwoujc si do wszystkich wartoci zakwestionowanych przez autorw antywgierskiego raportu: suwerennoci pastw czonkowskich Unii, wolnoci podatkowych, praw rodziny.

Konieczne jest jasne sformuowanie kryteriw dopuszczalnych dziaa Unii Europejskiej wobec jej pastw czonkowskich, ktrych przekroczenie bdzie wymagao stanowczej i bezporedniej reakcji rzdu polskiego. Dziaania poowiczne bd zawsze pozorne. Odkadanie jednoznacznego zajcia stanowiska w tej sprawie bdzie zgod na kontynuacj brutalnej polityki prowadzonej przez reprezentantw struktur unijnych wobec pastw czonkowskich. Jeli Polska ma ksztatowa opini europejsk – powinna to robi zdecydowanie i teraz, bezporednio po przegosowaniu skandalicznego raportu. Wanie dlatego w swoim owiadczeniu Prawica Rzeczypospolitej napisaa, e „w sytuacji tak powanego zagroenia wolnoci w Unii Europejskiej nie ma miejsca na balansowanie midzy tymi, ktrzy broni praw narodw, i tymi, ktrzy je podwaaj”.

Chrzecijaska polityka praw czowieka

Istnieje te drugi, dugofalowy wymiar obecnych dziaa Unii wymierzonych w Wgry. Jest to ksztatowanie opinii europejskiej. Niezalenie bowiem od funkcji unijnego raportu, czyli planowanego odebrania Budapesztowi praw na forum wsplnoty, jest to swoista presja. Europejska opinia publiczna dostaje jasny sygna – prby opierania polityki na chrzecijaskich wartociach, jak uczyni to Viktor Orbàn na Wgrzech, s w UE nieakceptowalne.

Odpowiedzi na to moe by tylko budowanie silnej opinii chrzecijaskiej w Europie, niezbdnej jako oparcie dla chrzecijaskiej polityki praw czowieka. Polityki takiej, jakiej uczy nas b. Jan Pawe II, odnoszcej si do rzeczywistych praw ludzkich, prawa do ycia, suwerennoci narodowej, wolnoci religii, praw rodziny.

Przywrci rwnowag w debacie

Pora wic, bymy tak, jak oceniono Wgry czy Polsk (za czasw rzdw Prawa i Sprawiedliwoci), oceniali pastwa czonkowskie Unii, ktre realnie ograniczaj prawa czowieka. Takimi pastwami s Francja, gdzie policja stosuje przemoc wobec manifestantw bronicych natury maestwa (w tej sprawie 150 posw zadao ledztwa parlamentarnego), Wielka Brytania – gdzie chrzecijaska rodzina nie moe adoptowa dziecka (bo chrzecijastwo identyfikowane jest z homofobi), Szwecja – gdzie za krytyk postulatw lobby homoseksualnego pastor moe trafi do wizienia. Nawet jeli na forum Parlamentu Europejskiego dzi nie zbuduje si wikszoci – mona przywrci rwnowag w debacie i wyhamowa presj na narody chcce zachowa suwerenno i cywilizacj chrzecijask. I tym bardziej mona zaj konkretne stanowisko w polskim parlamencie i w innych parlamentach narodowych (nasz Sejm powinien przede wszystkim podj uchwa wyraajc solidarno z Wgrami).

To jedyna droga do tego, by budowa Europ szanujc prawa i interesy niepodlegej Polski. Tutaj moe dziaa i opozycja, i caa opinia publiczna.

rdo: niezalezna.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]