Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-03-2008
Poprawki PiS s bez znaczenia - wywiad Marka Jurka dla Naszego Dziennika

Z Markiem Jurkiem, marszakiem Sejmu V kadencji, liderem Prawicy Rzeczypospolitej poprzedniej kadencji, rozmawia Wojciech Wybranowski

Poprawki do ustawy pozwalajcej na ratyfikacj traktatu lizboskiego maj jakiekolwiek znaczenie prawne?
- Niestety, nie maj adnego; mogyby mie znaczenie polityczne, gdyby stay si uzasadnieniem odrzucenia traktatu. Natomiast doczone do traktatu niczego nie zmieniaj, maj znaczenie wycznie propagandowo-wyborcze i psychologiczne, osadzajc posom gosowanie za degradacj Polski. Artyku 91 Konstytucji mwi wyranie, e umowa midzynarodowa ratyfikowana za zgod Sejmu stoi zawsze przed ustawami, dziaa bezporednio. Jest zawsze nadrzdna. Tak stanowi polski porzdek konstytucyjny - udawanie, e jest inaczej, to oszukiwanie Polakw. Nawet gdyby przewodniczcy Gosiewski poprzedzi traktat wstpem do Konstytucji 3 Maja, Kart Praw Rodziny czy statutem PiS - nie bdzie to miao adnego znaczenia prawnego. Znaczenie ma tylko odmowa poparcia traktatu w gosowaniu ratyfikacyjnym - i tu nie ma znaczenia, czy kto zagosuje przeciw, czy wstrzyma si od gosu. Jeli 154 posw zagosuje przeciw ratyfikacji lub wstrzyma si od gosu - wtedy bdzie odrzucony. I na ten temat mona potem pisa deklaracje. PiS ma dostateczn si, eby to zrobi, a jeli nie chce - powinien to powiedzie otwarcie.

PiS, zgaszajc takie poprawki, nie stawia si troch pod murem? Politycy tej partii uzaleniaj poparcie dla ratyfikacji od przyjcia poprawek, Platforma mwi: "adnych poprawek nie bdzie".
- Sprawdzianem polityki PiS bdzie ratyfikacja lub odrzucenie tego traktatu przez Sejm. Znaczenie w tym wypadku ma tylko gosowanie 154 posw PiS w sposb niepopierajcy tego traktatu: przeciw albo wstrzymujce si. Kade inne gosowanie, na przykad 140 posw przeciw traktatowi, a 14 za jest de facto poparciem tego traktatu. Politykw trzeba ocenia za wadz, ktr dysponuj. PiS, otrzymujc ponad jedn trzeci mandatw w Sejmie, otrzymao wadz decyzji w tej sprawie. Jeeli traktat nie zostanie przyjty pZ Markiem Jurkiem, marszakiem Sejmu V kadencji, liderem Prawicy Rzeczypospolitej poprzedniej kadencji, rozmawia Wojciech Wybranowski

Poprawki do ustawy pozwalajcej na ratyfikacj traktatu lizboskiego maj jakiekolwiek znaczenie prawne?
- Niestety, nie maj adnego; mogyby mie znaczenie polityczne, gdyby stay si uzasadnieniem odrzucenia traktatu. Natomiast doczone do traktatu niczego nie zmieniaj, maj znaczenie wycznie propagandowo-wyborcze i psychologiczne, osadzajc posom gosowanie za degradacj Polski. Artyku 91 Konstytucji mwi wyranie, e umowa midzynarodowa ratyfikowana za zgod Sejmu stoi zawsze przed ustawami, dziaa bezporednio. Jest zawsze nadrzdna. Tak stanowi polski porzdek konstytucyjny - udawanie, e jest inaczej, to oszukiwanie Polakw. Nawet gdyby przewodniczcy Gosiewski poprzedzi traktat wstpem do Konstytucji 3 Maja, Kart Praw Rodziny czy statutem PiS - nie bdzie to miao adnego znaczenia prawnego. Znaczenie ma tylko odmowa poparcia traktatu w gosowaniu ratyfikacyjnym - i tu nie ma znaczenia, czy kto zagosuje przeciw, czy wstrzyma si od gosu. Jeli 154 posw zagosuje przeciw ratyfikacji lub wstrzyma si od gosu - wtedy bdzie odrzucony. I na ten temat mona potem pisa deklaracje. PiS ma dostateczn si, eby to zrobi, a jeli nie chce - powinien to powiedzie otwarcie.

PiS, zgaszajc takie poprawki, nie stawia si troch pod murem? Politycy tej partii uzaleniaj poparcie dla ratyfikacji od przyjcia poprawek, Platforma mwi: "adnych poprawek nie bdzie".
- Sprawdzianem polityki PiS bdzie ratyfikacja lub odrzucenie tego traktatu przez Sejm. Znaczenie w tym wypadku ma tylko gosowanie 154 posw PiS w sposb niepopierajcy tego traktatu: przeciw albo wstrzymujce si. Kade inne gosowanie, na przykad 140 posw przeciw traktatowi, a 14 za jest de facto poparciem tego traktatu. Politykw trzeba ocenia za wadz, ktr dysponuj. PiS, otrzymujc ponad jedn trzeci mandatw w Sejmie, otrzymao wadz decyzji w tej sprawie. Jeeli traktat nie zostanie przyjty przez Polsk, bdzie to niewtpliw zasug Prawa i Sprawiedliwoci. Jeeli zostanie przyjty - PiS bdzie ponosio za to odpowiedzialno, niezalenie od tego, czy za traktatem zagosuje 10 czy 100 posw tego ugrupowania. Reszta to tylko demonstracje wyborcze albo osadzanie posom zej polityki, do ktrej popierania czuj si zmuszeni.

Odroczenie w czasie drugiego i trzeciego czytania ustawy ratyfikujcej traktat ma wiksze znaczenie w obecnej sytuacji?
- Jeeli uda si odroczy ratyfikacj o cztery miesice, to ju bdzie krok w dobr stron. W tym czasie w Irlandii odbdzie si referendum. Jeli tam lub gdzie indziej ten traktat zostanie odrzucony - Polska nie bdzie musiaa go ani ratyfikowa, ani odrzuca. I nawet jeli rzd opowie si za zmianami Unii na bazie traktatu lizboskiego - zyskamy (jeli nie ratyfikujemy go wczeniej) moliwo udziau w renegocjacjach i ponownego podniesienia polskich postulatw. Efektywne przeduenie procesu ratyfikacyjnego o cztery miesice to na pewno rzecz realna, a nie gra pozorw.

Przeduono go na razie o dwa tygodnie.
- Dlatego to jeszcze niczego nie zmienia. Realne byoby zawieszenie do rozstrzygnicia ratyfikacji w Irlandii i - jeszcze lepiej - rwnie w Czechach. Tego mona oczekiwa nawet od fatalistw, ktrzy chc ten traktat przyj. A jest to zy traktat - degradujcy pozycj Polski w Unii Europejskiej, przesdzajcy rezygnacj z waluty narodowej, odrzucajcy wartoci chrzecijaskie.
rzez Polsk, bdzie to niewtpliw zasug Prawa i Sprawiedliwoci. Jeeli zostanie przyjty - PiS bdzie ponosio za to odpowiedzialno, niezalenie od tego, czy za traktatem zagosuje 10 czy 100 posw tego ugrupowania. Reszta to tylko demonstracje wyborcze albo osadzanie posom zej polityki, do ktrej popierania czuj si zmuszeni.

Odroczenie w czasie drugiego i trzeciego czytania ustawy ratyfikujcej traktat ma wiksze znaczenie w obecnej sytuacji?
- Jeeli uda si odroczy ratyfikacj o cztery miesice, to ju bdzie krok w dobr stron. W tym czasie w Irlandii odbdzie si referendum. Jeli tam lub gdzie indziej ten traktat zostanie odrzucony - Polska nie bdzie musiaa go ani ratyfikowa, ani odrzuca. I nawet jeli rzd opowie si za zmianami Unii na bazie traktatu lizboskiego - zyskamy (jeli nie ratyfikujemy go wczeniej) moliwo udziau w renegocjacjach i ponownego podniesienia polskich postulatw. Efektywne przeduenie procesu ratyfikacyjnego o cztery miesice to na pewno rzecz realna, a nie gra pozorw.

Przeduono go na razie o dwa tygodnie.
- Dlatego to jeszcze niczego nie zmienia. Realne byoby zawieszenie do rozstrzygnicia ratyfikacji w Irlandii i - jeszcze lepiej - rwnie w Czechach. Tego mona oczekiwa nawet od fatalistw, ktrzy chc ten traktat przyj. A jest to zy traktat - degradujcy pozycj Polski w Unii Europejskiej, przesdzajcy rezygnacj z waluty narodowej, odrzucajcy wartoci chrzecijaskie.

Nasz Dziennik, 14 marca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]