Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-09-2013
Chcemy szkoy, w ktrej nauczyciel ma prawo uczy i wychowywa. Nie – dla ideologii gender w polskich szkoach! Nie – dla dezorganizacji

Sze lat rzdw Platformy Obywatelskiej to czas rosncej nieodpowiedzialnoci wadzy wobec problemw wychowania modych Polakw. Od dewastacji nauczania historii wadza przesza do podwaania zasad wychowawczych jako takich. Miar tego jest przyjcie bez protestu zalece WHO, zakadajcych totaln seksualizacj wychowania dzieci. Szczegln odpowiedzialno za t polityk ponosz minister edukacji narodowej, pani Krystyna Szumilas, minister rwnouprawnienia, pani Agnieszka Kozowska-Rajewicz, i sam premier Donald Tusk.
Przypominamy, e zalecenia WHO zakadaj, i dzieci od przedszkola naley zachca do masturbacji, w wieku lat dwunastu powinny ju nawizywa kontakty w celu „uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”, umiejc „skutecznie stosowa prezerwatywy i rodki antykoncepcyjne”, tak, by majc lat pitnacie dziewczta i chopcy, majc ju dawno inicjacj seksualn za sob, krytycznie oceniay „normy kulturowe w odniesieniu do ludzkiego ciaa” oraz „normy religijne w odniesieniu do ciy”. Krtko mwic, eby odrzucay etyk chrzecijask, wstyd i odpowiedzialno za poczcie dziecka.
Ta sama wadza – ju z wasnej inicjatywy – kieruje do nauczycieli podrcznik „Lekcja rwnoci”, przygotowany przez rodowiska homoseksualne. Zaleca si w nim zapraszanie na lekcje szkolne aktywistw homoseksualnych i „biseksualnych”, aby budzi zainteresowanie dzieci ich stylem ycia i wiczy je w „tolerancji”.
Wzywamy wadze do wycofania si z tej antywychowawczej polityki. Szczeglnie do odwoania tzw. programu dziaa na rzecz rwnego traktowania, ktrego istot jest odrzucenie definicji rodziny zoonej z ojca i matki, co stanowi ju nie tylko negacj cywilizacji chrzecijaskiej, ale po prostu samych podstaw ycia spoecznego.
T polityk, opart na pogardzie dla etyki ycia rodzinnego, poprzedzaa od lat bezczynno wobec realnie postpujcego kryzysu rodziny i kryzysu demograficznego. Dzi pod pretekstem jego skutkw zamyka si wiejskie szkoy, a prac – czasem z dnia na dzie – traci siedem tysicy nauczycieli. Wadza stawia samorzdy w sytuacji bez wyjcia, a potem zrzuca na nie odpowiedzialno. W ten sposb za niszczeniem podstaw edukacji idzie niszczenie jej organizacyjnych struktur.
W tej sytuacji konieczna jest mobilizacja spoecznej odpowiedzialnoci rodowisk rodzicielskich i nauczycielskich oraz wszystkich, ktrym zaley na przekazaniu naszym dzieciom i modziey wartoci naszej kultury. Prawica Rzeczypospolitej bdzie informowa spoeczestwo o wszelkich dziaaniach wadz podwaajcych zasady wychowania w polskich szkoach i mobilizowa opini publiczn do dziaa na rzecz edukacji narodowej wiernej zasadom naszej kultury.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny PrawicyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]