Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-03-2008
Marek Jurek gociem Radia Kielce

Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej, Marek Jurek, zaprzeczy prasowym doniesieniom, i powouje now formacj polityczn. "Dziennik" napisa, e byy Marszaek Sejmu miaby tworzy z kilkoma dawnymi politykami ZChN nowe ugrupowanie pod auspicjami ojca Tadeusza Rydzyka.

Marek Jurek w rozmowie z Polskim Radiem Kielce zasugerowa, e takie wiadomoci mog by tworzone przez dziaaczy PiS - po to, eby odwrci uwag od ich roli w negocjowaniu Traktatu Lizboskiego. Jak tumaczy, Prawo i Sprawiedliwoci, ktre chciaoby by parti prawicowych wyborcw, bardzo boi si odpowiedzialnoci za decyzj, ktr podejmie.

Marek Jurek przypomnia, e Jarosaw Kaczyski podkrela, i podpisanie Traktatu Lizboskiego jest wielkim sukcesem jego partii. Obecnie si od tego odegnuje. Go Polskiego Radia Kielce zaznaczy, e teraz prezes PiS mwi, i nie zgodzi si na zrobienie z Polski wojewdztwa Unii Europejskiej. Czyli - jak zwraca uwag Marek Jurek - stwierdza po prostu, e ten traktat literalnie potraktowany, tak jak zosta napisany, bardzo degraduje pozycj Polski.

Przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej podkrela, e stanowisko jego partii nie jest a tak radykalne, jak prezesa PiS. Jednak - jak dodaje - Traktat Lizboski bardzo powanie zmniejsza polski wpyw w Unii Europejskiej i jednoczenie tworzy bardzo powane zagroenie dla solidarnoci europejskiej.

Zdaniem byego Marszaka Sejmu, poprzedzanie ustawy ratyfikujcej Traktat preambu jest chybionym pomysem. Nie ma te adnej mocy prawnej. Marek Jurek zaznaczy, e umowa albo jest przyjta i wtedy obowizuje, albo - jeeli ma nie obowizywa - to si jej nie przyjmuje.

Marek Jurek uwaa, e Traktat Lizboski nie pozbawia Polski suwerennoci, ale moe zachwia ide europejskiej solidarnoci i przyczyni si do pogbiania rnic midzy starymi i nowymi pastwami Wsplnoty. Wanie z tego powodu, zdaniem Marka Jurka Traktat naley go w caoci odrzuci.

rdo: Polskie Radio Kielce, 14 marca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]