Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-10-2013
Poparcie dla Ksidza Arcybiskupa Jzefa Michalika

Wyra swoj solidarno
z Ksidzem Arcybiskupem Jzefem Michalikiem
w zwizku z fal atakw na jego osob w mediachPena tre homilii wygoszonej 16 padziernika we Wrocawiu przez ks. abp. Jzefa Michalika, w 90. rocznic urodzin ks. kard. Henryka Gulbinowicza ktra jest faszywie przedstawiana w mediach oraz za ktr arcybiskup jest atakowany
Cywilizacja ycia - Polska Gosem Chrzecijaskiej Europy

Poniej pena tre homilii wygoszonej 16 padziernika we Wrocawiu przez ks. abp. Jzefa Michalika, w 90. rocznic urodzin ks. kard. Henryka Gulbinowicza:

„Najdostojniejszy i Drogi Ksie Kardynale Jubilacie,
Drogi Arcybiskupie Jzefie – Gospodarzu archidiecezji,
Czcigodni Konfratrzy i Bracia w posudze,
Drodzy Bracia i Siostry

wita Jadwiga lska, patronka dnia dzisiejszego to niezwyka niewiasta. Crka bawarskiej arystokracji wychodzi za m za Henryka Brodatego, dziedzica Ksistwa lskiego; ma 16 lat, ale do yciowych zada jest dobrze przygotowana. Trosk macierzysk obejmuje nie tylko ma i siedmioro dzieci, ale uczy si jzyka polskiego, aby by bliej ludzi i to tych najbiedniejszych, dla ktrych bdzie miaa otwarte donie i serce. W nieatwych, wojennych czasach stanie obok syna Henryka Pobonego, aby broni granic przed najazdem mongolskim (1241r.) a swoj mdro i si charakteru umacnia wiar, z ktrej czerpie natchnienia do codziennej ofiary z ycia na rzecz innych.

I moe to, co najwaniejsze w jej yciu to atmosfera przywizania do Kocioa, jak ya i jak przekazaa lskowi ta matka i zakonnica, wychowawczyni i opiekunka ubogich, niewiasta niezwykej odwagi, mdroci i czynw, ktre budziy uznanie u Boga i ludzi, bo byy zakorzenione w mioci.

Przez cae ycie czua si crk Kocioa i wiern uczennic Chrystusa, ktrego nauczanie braa na serio. To On, nasz Zbawiciel, wskazywa jej drog do witoci.

Mona by, a nawet trzeba pyta, czy my chrzecijanie wspczeni potrafimy dosysze nauczanie naszego Nauczyciela – Chrystusa? Ten jest Jego uczniem, wicej, bratem, siostr i matk, kto sucha sowa Boego i wypenia je (por. Mk 3, 31nn).

Przed chwil usyszelimy wraz z apostoami, e Panu Jezusowi zaley na nas, e kady z nas jest Mu potrzebny: Nie wycie mnie wybrali, ale ja was wybraem i przeznaczyem was na to, abycie szli i owoc przynosili. … To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali (J 15, 16 nn).

A zatem chrzecijanie s wybrani i przynosz owoc trway, potrzebny wiatu, jeli miuj Boga i wzajemnie si miuj.

wiat i ludzie, i kady z nas potrzebuje mioci. Tsknimy za szczciem i mioci, ale jake atwo wpadamy w puapki mioci zafaszowanej, udawanej i bierzemy za szczere zoto co, co si zaledwie wieci, byszczy z daleka, ale nie ma naleytego ciaru i rozmywa si w socu prawdy.

Jaka zatem mio jest prawdziwa? Odpowiem z caym przekonaniem, e taka, jakiej przykad da nam Jezus, jakiej naucza nas sowami i yciem.

Mio prawdziwa jest ofiarna maksymalnie, a do koca, a do oddania siebie; Nikt nie ma wikszej mioci od tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. A zatem – nie ma prawdziwej mioci egoista, ktry szuka wasnej korzyci, przyjemnoci, czy wygody nie zwaajc na Boga ani drugiego czowieka i to nie jest mio prawdziwa, trwaa, bezpieczna.

Mio wedug Pana Jezusa jest uprzedzajca, On odda za nas ycie, zanim si nawrcilimy. On cigle gotw jest przebacza i przebacza ilekro zwracamy si do Niego z prob o wybaczenie.

Tak. Prawdziwa, wielka, czysta i bezinteresowna mio jest i dzisiaj moliwa, skoro w. Maksymilian Kolbe poszed do bunkra mierci za ojca rodziny, a Beretta Molla podobnie jak polska sportsmenka odmwia przyjmowania lekarstw, aby poczte dziecko mogo si urodzi za cen jej ycia.

Taka mio dotyka nieskoczonoci i mimo, e jest bardzo konkretna i wymierna staje si wiadectwem tsknoty czowieka za nieskoczonoci, tsknoty za trwaym sensem ycia, ubogaconego a nie obdartego przez cierpienie, trud i ofiar.

Takiej mioci potrzebuje dzisiaj wiat, potrzebuj nasze rodziny, modzi ludzie na progu decyzji yciowych i starcy zmierzajcy do kresu swoich dni.

Gustaw Thibone, zmary niedawno francuski myliciel mwi, e Francja poradzi sobie bez generaw i prezydentw, bez noblistw i politykw, ale nie poradzi sobie bez witych. Czyli, e potrzebni s wici rodzice i politycy, wici wojskowi i uczeni, wici kapani i modzie, bo tylko tacy ludzie penego czowieczestwa otwieraj si na ask Bo i ratuj poprawno mylenia i czynw godnych i trwaych.

wici staj si prorokami wspczesnych czasw, bo maj odwag gosi prawd, przestrzega przed katastrof zakamania. O takich witych trzeba si dzisiaj modli i takim ludziom trzeba pomaga w penieniu ich misji, skoro widzimy jak atwo dzi karmieni jestemy kamstwem atwych obietnic i nieodpowiedzialnych decyzji.

Polska dzi sabnie i wymiera, bo milionowa ju emigracja modych, wyksztaconych ludzi zostawia pustk a liczba umierajcych, rejestrowanych w ksigach parafialnych przekracza liczb ochrzczonych. Umiera dzi mio ofiarna do kolejnego dziecka, bo powszechnie ju uwaamy, e dziecko to trud, rezygnacja z wygodniejszego ycia, a rodzina wielodzietna jest czsto w opinii ssiadw ostro pitnowana. To nie jest mylenie chrzecijaskie, Chrystusowe.

Rodzina w Polsce cieszya si zawsze najwyszym szacunkiem, a i dzisiaj stawiana jest wrd priorytetw yciowych przez 82% ankietowanych modych ludzi, ale w praktyce potem 30% zawartych maestw rozpada si, bo zapomniano, e prawdziwa mio to nie egoizm we dwoje, ale wierno, czysto, ofiara, to szukanie radoci wspmaonka i wasnych dzieci. Trzeba przywrci ludziom mio prawdziw, aby nie wido ich czowieczestwo, aby rozwijao si szczcie i rado w sercach dzieci.

Wiele dzi si mwi, i susznie, o karygodnych naduyciach dorosych wobec dzieci. Tego rodzaju za nie wolno tolerowa, ale nikt nie odway si pyta o przyczyny, adna stacja telewizyjna nie walczy z pornografi, z promocj faszywej, egoistycznej mioci midzy ludmi. Nikt nie upomina si za dziemi cierpicymi przez brak mioci rozwodzcych si rodzicw, a to s rany bolesne i dugotrwae.

Na naszych oczach nastpuje promocja nowej ideologii gender. Ju kilkanacie najwaniejszych uniwersytetw w Polsce wprowadzio wykady z tej nowej i niezbyt jasnej ideologii, ktrej programow rad stanowi najbardziej agresywne polskie feministki, ktre od lat szydz z Kocioa i etyki tradycyjnej, promuj aborcj i walcz z tradycyjnym modelem rodziny i wiernoci maeskiej.

Ideologia gender budzi suszny niepokj, jako e odchodzi od praw natury, promuje tzw. zwizki maeskie midzy osobami jednej pci, walczy o prawo legalizacji adopcji dziecka przez takie pary, a ostatnio wkracza do przedszkoli i szk z instrukcj o tym, e naley od najmodszych lat wygasi w dziecku poczucie wstydu i pouczy je o moliwociach czerpania cielesnych przyjemnoci wbrew etyce naturalnej, a nawet o moliwociach manipulowania pci, a do dowolnego wyboru obranej pci.

Jest wiele innych fundamentalnych zagroe, ktre trzeba rozezna i odrzuci. I dlatego potrzebni s dzisiaj prorocy prawdy Boej, bo tylko taka suy czowiekowi.

Na szczcie nie brak i dzisiaj wiadkw Boej prawdy. Sam Chrystus ich wypatruje, wybiera i posya; Nie wycie mnie wybrali, ale ja was wybraem i przeznaczyem na to, abycie owoc przynosili. Jestemy tu, aby dzi popatrze na takiego wybraca Boego i podzikowa za jego pikne, dziewidziesicioletnie ju ycie, bo w dniu jutrzejszym nasz Jubilat rozpocznie 91 rok ycia.

Ksidz Kardyna Henryk Gulbinowicz na Dolny lsk przyszed jak w. Jadwiga i jak wielu ludzi spoza tego regionu, ale tu si niezwykle dobrze odnalaz i tu wanie spdza najpikniejszy i najwaniejszy okres swego ycia. Urodzi si w Wileskich Szukiszkach na Kresach Wschodnich, gdzie mdro serca przenikaa codzienne ycie mieszkacw tamtej ziemi niezwykle podnej w ludzi o wybitnych talentach. To przecie Kresy dawnej Rzeczypospolitej ubogacay nasz histori poetami i wieszczami narodowymi, budziy mio do zniewolonej zewntrznie, ale duchowo wolnej i wolno kochajcej Ojczyzny. To przecie spod Wilna i Lwowa, Kamieca i kwi przychodzili bohaterscy i zwyciscy marszakowie, onierze i powstacy. W wieym wywiadzie dla Przewodnika Katolickiego Ksidz Kardyna zaraz na pocztku wyznaje, e jest wdziczny Panu Bogu za swoj, katolick i polsk rodzin oraz za swoj „kresow” mentalno, ktra odznaczaa si patriotyzmem i ciepem uczu a take przywizaniem do tradycji – tych wielkich polonijnych, ale i tych codziennych, domowych.

Trzeba jeszcze doda, e Wilnianie wzrastali i na szczcie nigdy nie wyroli z mioci do Matki Boej Ostrobramskiej. I to dlatego prawdziwy „Wilniuk” nawet na 90-t i na setn rocznic urodzin jedzie podzikowa i pokoni si Matce Boej w Wilnie, miecie najpikniejszych kociow, miecie witej Faustyny i Miosierdzia Boego.

A Ksidz Kardyna Jubilat ma za co dzikowa. Przyszed na wiat w mocnej katolickiej rodzinie i to jak widzimy dugowiecznej. Otrzyma od Pana Boga wiele darw, zdolnoci i talentw, co zoyo si na jego niebagateln osobowo. Kiedy tu, w tej katedrze mwi, e pocztkowo pragn by chyba artyst, moe aktorem i poet, - do dzi jego przemwienia odznaczaj si pikna polszczyzn, ale wybra kapastwo i po wiceniach, ktre przyj w 27 roku ycia rozpocz prac kapask. Szczeglne pitno wywar na modziey akademickiej jako ich duszpasterz. Po studiach uwieczonych doktoratem z teologii moralnej podj posug profesora w Seminarium w Biaymstoku i Olsztynie, gdzie przez kilka lat by take rektorem Seminarium Duchownego. Klerykw uczy nie tylko teologii, ale i stylu kapaskiego ycia. W dwudziestym roku kapastwa zosta biskupem w Biaymstoku, skd po siedmiu latach w roku 1976 przeniesiony zosta na prastar stolic archidiecezji Wrocawskiej.

Waciwie to Wrocawianie wiedz najwicej o tych latach posugi swego pasterza, ja dodam tylko, e w odbiorze zewntrznym pikne to byo posugiwanie, poniewa wiara Ksidza Kardynaa budzia najlepsze siy w kapanach wrocawskich i ludziach, ktrym posugiwa i z ktrymi si spotyka, bo zarwno Ksidz Kardyna jak i Dolny lsk zna warto wiary i wie, e gdybymy przestali wierzy, to stracilibymy, co najwaniejsze i najpikniejsze w yciu.

Wiemy wszyscy, e prawdziw chorob wspczesnego wiata jest deficyt moralnoci, i e brak rwnowagi pomidzy umiejtnociami technicznymi i rozwojem moralnym, to kluczowa kwestia naszych czasw. I dlatego potrzebna i twrcza jest praca kadego kapana, kadego ojca i matki, kadego nauczyciela i wolontariusza nad zakorzenieniem wiary w codziennym yciu, nad yciem z wiary.

Nasz Ksidz Kardyna nie tylko gosi sowo Boe i wytycza kierunki pracy duszpasterskiej we Wrocawiu, gdzie wykazywa wraliwo wobec potrzebujcych pomocy i odwag udzielajc schronienia przeladowanym w czasie stanu wojennego, ale by te przez wiele kadencji promotorem oglnopolskiego duszpasterstwa akademickiego oraz duszpasterstwa wiata pracy, promujc wymagania etyki spoecznej Kocioa w rodowiskach robotniczych bolenie dowiadczanych w czasach tzw. Polski Ludowej.

Take Europa Wschodnia nie moga by obojtna dla kresowej, wraliwej duszy Ksidza Kardynaa. Przeto uwraliwia przyjaci i znajomych na potrzeb pomocy tamtejszym katolikom, zdobywa pomoc i otworzy pas transmisyjny do wysyki na Wschd modlitewnikw, egzemplarzy Pisma witego i ksiek religijnych, aby budzi i pogbia wiar ludzi pozbawionych przez ateistyczne rzdy dostpu do wiedzy religijnej.

Po latach oryginalnych pomysw i rwnie ciekawych i twrczych posug duszpasterskich przyszed czas przekazania kierowniczego steru metropolii wrocawskiej swemu nastpcy. I tu Ksidz Kardyna po raz kolejny okaza ca gbie swej duchowej kultury uksztatowanej przez wiar. Zachowa otwarto i pogod ducha, ktr i dalej promieniuje, stajc si dla nas przykadem a niekiedy twrczym wyrzutem. Kochamy go za to, jakim jest. Dzikujemy Panu Bogu za pikno jego czowieczestwa, ktre si cigle rozwija a do dziewidziesitego roku ycia. I yczymy, aby i dalej promieniowa Ksidz Kardyna dobroci serca, pogod ducha i krzepi nas pokor dowiadczonej mdroci.

Wiemy wszyscy, e to, co najwaniejsze, to jeszcze przed Ksidzem Jubilatem i dlatego wypeniamy prob, ktr zawar we wspomnianym wywiadzie:, czego yczy Waszej Eminencji z okazji 90-tych urodzin? - zapyta redaktor - Prosz si modli, ebym umia wykorzysta ostatni czas jaki daje mi Pan Bg ku Jego chwale i poytkowi Kocioa witego. I bym umar po Boemu: eby to nie bya naga mier, ebym umia si do niej przygotowa. Mocne i pikne to sowa, ale wypowiedzie je potrafi tylko czowiek ywej wiary. yczymy zatem, eby jeszcze dugo mg Ksidz Kardyna peni wol Bo na tej ziemi i uczy nas podobnej, radosnej postawy w codziennoci naszego ycia i w oczekiwaniu na nasze ostateczne spotkanie z Chrystusem.

Amen.”rdo:
http://jmichalik.episkopat.pl/homilie/5407.1,Prawdziwa_milosc_dotyka_nieskonczonosci.html
Cywilizacja ycia - Polska Gosem Chrzecijaskiej EuropyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]