Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-03-2008
Marek Jurek gociem "Sygnaw Dnia"

Jacek Karnowski: Naszym kolejnym gociem jest byy Marszaek Sejmu Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Dzie dobry, panie marszaku.

Marek Jurek: Dzie dobry panu, dzie dobry pastwu.

J.K.: Panie marszaku, jak pan sdzi, dlaczego Prawo i Sprawiedliwo zadao preambuy, zapisw w traktacie? Jaka jest gwna motywacja Prawa i Sprawiedliwoci w tej sprawie?

M.J.: Obie wielkie partie – i Platforma, i PiS – odeszy od swoich oczekiwa w stosunku do traktatu europejskiego, zaakceptoway zy traktat. Ja przypomn, e te oczekiwania to przede wszystkim byo zachowanie pozycji Polski, ktr mamy na podstawie traktatu nicejskiego. Polska ma si gosu w instytucjach Unii porwnywaln z Niemcami, Francj, pozostaymi trzema wielkimi pastwami a po Hiszpani w Unii. I to byo uczciwe, tak pozycj dostalimy jako najwikszy kraj w Europie rodkowej. W tej chwili to si zamienia na zasad podwjnej wikszoci, czyli e Polska traci poow siy gosw w stosunku do Niemiec...

J.K.: Po 10 latach.

M.J.: Tak. Jedn trzeci w stosunku do Francji. No tak, ale wie pan, konstytucja amerykaska dziaa 230 lat i wszystko wskazuje na to, e nastpne 230 bdzie dziaa. No, jeeli my uwaamy, e tak naprawd w Polsce jest wane to, co bdzie do nastpnych wyborw, to znaczy e pomau przestajemy myle w kategoriach obywateli pastwa, czonkw narodu i tak dalej. To jest pytanie: czy chcemy by narodem?

Ale wracajc do rzeczy, wprowadza si system podwjnej wikszoci, wedug ktrego tak naprawd o kluczowych sprawach Unii moe decydowa 55%, czyli 15 pastw reprezentujcych 65% ludnoci. Czyli my wracamy do sytuacji, w ktrej tak naprawd wzajemne uzgodnienie krajw starej Unii pozwala prowadzi polityk Unii Europejskiej tak, jakby Europy rodkowej nie byo. To grozi ogromn peryferyzacj. I w tej chwili wcale nie mamy w Polsce sporu, czy by w Unii Europejskiej, czy nie, bo to jest bezsporne, nard podj decyzj niezalenie od tego, jakie mielimy tutaj opcje indywidualne, to ju jestemy po tej decyzji.

J.K.: PiS zorientowa si, e wynegocjowa niekorzystny traktat?


M.J.: No i robi pozory. Ale te Platforma, obie partie szukaj jakiego tematu zastpczego i spieraj si o pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia wstp do ustawy ratyfikacyjnej. W wietle konstytucji to nie ma kompletnie adnego znaczenia, a ukrywaj fakt, e to jest zy traktat, dlatego e obie partie nie miay ani odwagi negocjowa go bardziej zdecydowanie, ani te nie maj odwagi z pokor przyzna, e to uwaaj za optimum narodowe. No, pamitamy przecie „Nicea albo mier!”, to byo haso Donalda Tuska i Jana Rokity...

J.K.: Przede wszystkim Jana Rokity.

M.J.: ...a nie na przykad ojca Tadeusza Rydzyka. „Pierwiastek albo mier!” to byo haso Jarosawa Kaczyskiego. Ale to w rozmowie z panem redaktorem chyba.

J.K.: Tak, tak. Ot pniej premier twierdzi, e troch wymusiem, ale...


M.J.: Okrzyk by mocny.

J.K.: ...ja tylko zaproponowaem.

M.J.: Okrzyk by mocny.

J.K.: Panie marszaku, czy pan wierzy w te doniesienia, e Radio Maryja postawio... i rodowiska skupione wok ojca Tadeusza Rydzyka postawiy ultimatum Prawu i Sprawiedliwoci?

M.J.:
Mnie si wydaje, e to jest taka jeszcze jedna zasona dymna, ktra ma ukry istot problemu w tej sprawie, e my dyskutujemy o traktacie europejskim i wcale o tego sporu to nie jest debata midzy Platform a ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Ojciec Tadeusz Rydzyk jest szefem bardzo wanego zespou mediw i rzeczywicie gdyby nie bardzo chwalebna rola w tej debacie Radia Maryja, Naszego Dziennika, Telewizji Trwam, to powanej debaty na temat traktatu by nie byo. Ale w Radiu Maryja toczya si debata midzy bardzo aktywnie wystpujcymi zwolennikami tego traktatu a krytykami. Ja tam rozmawiaem z Przemysawem Gosiewskim, ktry bardzo chwali ten traktat, rozmawiaem z Pawem Kowalem...

J.K.: Ale byo ultimatum, panie marszaku, czy nie byo?

M.J.:
Wydaje mi si, e to jest zasona dymna i taki fakt prasowy.

J.K.: A nowa partia Radia Maryja, o ktrej... znaczy nowa, partia Radia Maryja, tych rodowisk, o ktrej si mwi, pana si wymienia w tym kontekcie?

M.J.:
Tak, no wic ja si o tej rewelacji dowiedziaem z Dziennika i jeszcze raz powtrz, e to jest taka prba pisania zamiast o tym, co naprawd w tej chwili robi Prawica Rzeczpospolitej, to znaczy kampanii uwiadamiajcej Polakom prawdziwy sens tego traktatu, e to jest traktat nie na temat tego, czy ma istnie Unia Europejska, tylko wrcz przeciwnie – jestemy przeciwko temu traktatowi, bo chcemy dobrej wsppracy europejskiej i zachowania dobrych regu wsppracy i podnoszenia wanych spraw w Unii, czego nie robi dwie wielkie partie, bo jak politycy Platformy ogosili, ich gwn ambicj w Europie to jest dostanie si do tzw. dyrektoriatu kierowniczego, czyli eby mogli zaj miejsca obok innych wanych politykw europejskich, ale miejsce takie, o jakim mwi prezydent Chirac, to znaczy zaszczyt siedzenia cicho przy stole. To naprawd nie na tym polega rola Polski, nie takie s nasze...

J.K.: Czy pan, panie marszaku, i paskie rodowisko zagosowaoby przeciw traktatowi, gdyby doszo do referendum?

M.J.: Zdecydowanie tak, to jest traktat, ktry zupenie porzuci polskie postulaty, te, ktre formuowali Donald Tusk, Jarosaw Kaczyski, Jan Rokita, Waldemar Pawlak.

J.K.: Panie marszaku, Prawo i Sprawiedliwo, politycy PiS-u pytani o moliwe rozamy, mwi: „Nie ma miejsca poza PiS-em na prawicy, kady rozamowiec skoczy tak jak Marek Jurek”. Paski los jest takim ostrzeeniem. Ma pan poczucie, e tak le pan skoczy?

M.J.:
Znaczy tak mwi ludzie... Znaczy to powiedzia Jacek Kurski. Ja mam wraenie, e Jacek Kurski jest takim troch ywym politycznym trupem, on chodzi po rnych stacjach, straszy ludzi, zmienia pogldy. Tak naprawd objawem ycia polityka jest stao jego pogldw, wpyw, ktry wywiera, to, czy jego argumenty s brane pod uwag. Akcja podjta przez Prawic Rzeczpospolitej i tak doprowadzia do tego, e w tej chwili ta cisza wok traktatu zostaa przerwana powan dyskusj. PiS nie zareagowa powanie, ale zaczyna wykonywa ruchy, ktre maj pokaza, e ma pewien dystans wobec tego traktatu czy widzi problem, jak Polska bdzie funkcjonowa w Unii Europejskiej. Preambua PiS-u do ustawy ratyfikacyjnej konstytucyjnie nie ma adnego znaczenia, dlatego e artyku 61...

J.K.: A teraz pono proponuj i niewykluczone, e to dzi oficjalnie przedstawi, zapis, e trzeba zmiany wikszoci konstytucyjnej, by zmieni co w traktacie.

M.J.:
Wie pan, to jest powtrzenie konstytucji, 90 artyku konstytucji mwi, e jeeli deleguje si uprawnienia suwerenne na organizacj midzynarodow, to kadorazowo potrzeba wikszoci dwch trzecich gosw albo referendum. Wic jak mwi, to s takie ruchy pozorne. Te dziaania PiS-u miayby tylko w jednym wypadku znaczenie – gdyby tak naprawd byy to owiadczenia polityczne, ktre bd pretekstem do tego, eby gosowa za odrzuceniem tego traktatu, no to wtedy by to rzeczywicie miao znaczenie. Ale ja mam wtpliwoci, czy tak bdzie...

J.K.: To byoby bardzo ryzykowne, bo w kocu oni negocjowali.

M.J.:
...dlatego e PiS ma du zdolno robienia takich operacji pozornych w rodzaju jednego dnia wyrzucanie Jacka Kurskiego, potem zaraz nagradzanie go za to, e zosta wyrzucony. I takich ruchw jest duo, wic ja si spodziewam, e moe by jaka gra z opini publiczn, e nie chcemy traktatu, ale on musi przej i jacy tam... To ju w tej chwili sycha o posach, ktrzy wbrew polityce PiS-u maj pomc Platformie w ratyfikowaniu tego traktatu bez adnych konsekwencji w PiS-ie. Potem mog by nawet dalej idce ruchy pozorne typu karanie bd nagradzanie.

J.K.: Czyli paskim zdaniem PiS wcale nie chce referendum, tak?

M.J.:
No, na razie chce jakiej preambuy i chwali ten traktat w kadej wypowiedzi. Nawet suchaem debaty sejmowej, w ktrej posowie PiS-u mwili w kko, e to jest bardzo dobry traktat. To jest zy traktat, wystarczy przeczyta program Prawa i Sprawiedliwoci „Europa solidarnych narodw”, eby zobaczy, e to jest traktat cakowicie odchodzcy od tych zaoe.

Ale powiem wicej – wystarczy przeczyta w Gazecie Wyborczej (przez internet chyba za dwa zote mona uzyska dostp do archiwum, wystarczy sms wysa) artyku Donalda Tuska i Jana Rokity, gdzie uzasadniali gotowo oddania ycia za nicejski system waenia gosw, eby si przekona, dlaczego to jest zy traktat.

Ja powiem wicej – gdyby nie zdecy... W tej chwili si Polakw straszy, e jeeli bdziemy miao decydowa w tej sprawie, to bardzo duo w Europie stracimy. Ale czy Polska dlatego, e od pocztku spieraa si o traktat konstytucyjny, czy Polska stracia? Wrcz przeciwnie, dlatego e wszystkie kolejne rzdy – lewicowe, prawicowe – prowadziy ostry spr. W pewnym momencie Polska z Hiszpani odrzucia pierwszy projekt traktatu. Ja wtedy gratulowaem lewicowemu ministrowi spraw zagranicznych...

J.K.: Panie marszaku, o jeszcze jedn spraw chciaem zapyta...

M.J.: Ale jedna tylko uwaga – nie byoby dobrego budetu Unii Europejskiej na lata 2007–2013, nie byoby „yes, yes, yes” Kazimierza Marcinkiewicza, gdyby Polska, jak nam swego czasu radzi Jacques Chirac, siedziaa w Unii Europejskiej cicho. Wanie dlatego, e prowadzilimy polityk aktywn, wanie dlatego, e nawet ostatni rzd przed poprzednimi wyborami zmontowa koalicj pastw, ktra wystpia w obronie wartoci chrzecijaskich, dlatego nasz gos si liczy wtedy, kiedy decydowalimy o budecie.

J.K.: O jeszcze jedn spraw chc zapyta. Maria Kaczyska, polska pierwsza dama, popara in vitro, twierdzi, e rozumie ch posiadania dzieci przez ludzi, ktrzy dzieci mie nie mog. To jest kolejny taki wany spr cywilizacyjny. To jako zahacza o PiS, to pokazuje, e ta partia takimi sporami cywilizacyjnymi jest troszeczk rozrywana.

M.J.: Albo prowadzi gr pozorw, chcc by populistyczn parti wszystkich, wysyajc sygnay do opinii katolickiej z jednej strony, a do opinii obojtnej religijnie z drugiej strony. Ja te doskonale rozumiem sytuacj ludzi, ktrzy nie mog mie dzieci, waciwie znam bardzo... no nie wiem, jestemy takim sabym fizycznie pokoleniem by moe, dlatego e znam bardzo wiele rodzin, znajomych, to s na og rodziny majce kilkoro dzieci, ktre przeyy dramat utraty jednego czy dwjki dzieci. To si dzisiaj w bardzo wielu rodzinach zdarza. Inni ludzie dzieci mie nie mog. I rozumiem uczucia tych ludzi. Ale to nie moe by za cen ycia innego dziecka i nie jest rol...

J.K.: Musimy koczy, panie marszaku.

M.J.: Nie jest rol maonki prezydenta kontestowanie chrzecijaskich zasad moralnych w kraju chrzecijaskim.

J.K.: Bardzo dzikuj. Marek Jurek, byy Marszaek Sejmu, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Dzikuj, panie marszaku.

M.J.: Dzikuj bardzo.

Posuchaj rozmowy

rdo: Polskie Radio, 17 marca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]