Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-02-2014
Mamy do czynienia z potn ofensyw lewackich koncepcji dotyczcych wychowania, rodziny i seksualnoci - Wywiad Wpolityce.pl z Marianem Pik

"Promowanie homozwizkw i homoadpocji, oraz inne tego typu dziaania s w moim przekonaniu zdecydowaniu antyeuropejskie i mamy tutaj do czynienia z ogromna presj".


wPolityce.pl: Czy wyobraa pan sobie, e w przyszoci w Polsce mogoby obowizywa prawo do homoadopocji uchwalone na forum Parlamentu Europejskiego?

Marian Pika, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej: Deklaracja, ktra bya uchwalona przez Sejm polski przy wstpowaniu do Unii Europejskiej zastrzegaa, e wszystkie sprawy dotyczce kwestii rodziny i kwestii moralnych bd rozstrzygane na poziomie narodowym. Niemniej trzeba mie wiadomo, e mamy teraz do czynienia z ogromn ofensyw lewackich koncepcji dotyczcych zwaszcza wychowania, seksualnoci i rodziny. Jest prba nacisku na wszystkie pastwa, aby przyjy one te tzw. standardy Komisji Europejskiej. Myl, e wane jest, aby w tej sytuacji organizowa opr w wymiarze nie tylko polskim, ale w wymiarze europejskim. eby przeciwstawi si tym lewackim koncepcja, ktre uderzaj w same podstawy cywilizacji europejskiej, cywilizacji chrzecijaskiej, ktra uksztatowaa Europ.

Jestemy wiadkami cywilizacyjnego starcia. Z jednej strony wychodz na ulice, jak dzi tutaj w Warszawie chrzecijanie, by manifestowa opr wobec homozwizkw, z drugiej strony ronie w si lobby LGBT. Kto jest silniejszy?

Promowanie homozwizkw i homoadpocji, oraz inne tego typu dziaania s w moim przekonaniu zdecydowaniu antyeuropejskie i mamy tutaj do czynienia z ogromna presj. Mam nadziej, e bdziemy na tyle skuteczni w wymiarze europejskim, e Europa si przeciwstawi tym tendencjom.


Na czym polegaj te lewackie naciski, o ktrych pan mwi?

Przede wszystkim to polega na formuowaniu pewnych standardw, ktre potem s aplikowane w poszczeglnych krajach. Jak choby gender mainstreaming, ktry z prawnego punktu widzenia dotyczy tylko zjawiska przeciwdziaania przemocy, ale widzimy, e rne rodowiska lewicowe prbuj ekspandowa to haso i prbuj aplikowa do polityki pastw narodowych rne skrajnie lewackie koncepcje. Te koncepcje dotycz np. wychowania dzieci. I to jest ju ogromne zagroenie na poziomie Europy.

Dzi na plac Zamkowy przyszo kilkaset osb, ale politykw waciwie nie wida. Jak mona wobec tego te idee oporu wobec promocji homoseksualizmu przeoy na skuteczne dziaanie prawa?

W moim przekonaniu, trzeba przede wszystkim organizowa opini publiczn i organizowa nacisk, ktry ma pokazywa imiennie, jak si poszczeglni politycy zachowuj. Jak dbaj o sprawy tak wane dla caej cywilizacji, jak gosuj w wanych kwestiach. Niech ludzie widz, co oni robi, a czego nie robi. Niech politycy w kocu bd odpowiedzialni przed swoimi wyborcami za swoje czyny.

Rozmawia Marcin WikoCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]