Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-02-2014


Stawka ukraiskiego dramatu to nie UE czy demokracja, ale po prostu desowietyzacja. Protestujcy Ukraicy domagaj si takiej polityki, ktra odetnie ich kraj od sowieckiej przeszoci i sowieckiej rusyfikacji.

Fronda.pl: Jak Pan ocenia sytuacj na Ukrainie - czy to, co si dzieje mona ju nazwa wojn domow?

Marek Jurek, szef Prawicy Rzeczypospolitej: To wadze na Ukrainie – krwawo tumic protesty spoeczne – prowokuj wojn domow. I wadza ponosi cakowit odpowiedzialno za ofiary. Dotyczy to nie tylko ostatniej fali przemocy, ale i caej spirali konfliktu, ktra doprowadzia do wczorajszych wydarze, poczwszy od odmowy rzeczywistego (a nie pozornego) kompromisu z opozycj.

Janukowycz obarcza win za to, co si stao opozycj. Oskara j take o prb przejcia wadzy. A jaka jest jego odpowiedzialno moralna za - jak podaj rne rda - nawet trzydzieci osb zabitych i kilkaset rannych?

Opozycja, ktra chce zblienia z Zachodem, domaga si po prostu realizacji przez wadze ich wasnych deklaracji i narodowego consensusu. Stowarzyszenie z Uni Europejsk i kurs integracyjny to cz programu prezydenckiej Partii Regionw. To opozycji dao pene prawo do zdecydowanej reakcji na prb cichego, ale zdecydowanego odwrotu od tej polityki.

Co polscy politycy mog i powinni zrobi, aby pomc Ukrainie? Premier Donald Tusk zdaje si nabiera wody w usta...

W istocie, jednak stawka ukraiskiego dramatu to nie Unia Europejska czy demokracja, ale po prostu desowietyzacja. Protestujcy Ukraicy domagaj si takiej polityki, ktra odetnie ich kraj od sowieckiej przeszoci i sowieckiej rusyfikacji. Dlatego jest to kwestia tak wana dla Polski. Decyduje si geopolityczna pozycja naszego kraju: czy bdziemy yli na skraju rosyjskiej strefy wpyww, czy w otoczeniu niezalenych pastw, identyfikujcych si z Zachodem.

Sytuacja dosza do momentu przesilenia. Jeli protesty zostan zamane si – Ukraina bdzie ju prowadzi polityk zdecydowanie prorosyjsk. Dlatego Polska powinna przede wszystkim wyranie wspiera stanowisko ukraiskiej opozycji. To ona stanowi wyrany punkt orientacyjny pomidzy przemoc wadz a niekontrolowanymi (pewnie niekiedy rwnie prowokowanymi) reakcjami demonstrantw. Wadze ukraiskie powinny mie przekonanie, e jeli chc w jakikolwiek sposb uoy sobie jeszcze stosunki z Zachodem – musz porozumie si z przywdcami protestw. Dlatego wanie Prawica Rzeczypospolitej postulowaa uznanie przez Sejm RP ukraiskiej Rady Ludowej za „reprezentacj demokratycznych de narodu ukraiskiego”. Po drugie – powinnimy w drodze dwustronnych rozmw – zachci do wsplnych dziaa pastwa gotowe politycznie wspiera stron spoeczn w ukraiskim konflikcie. Na pocztek powinnimy rozmawia z takimi pastwami jak Litwa i Szwecja, ktre pierwsze wyranie reagoway na ukraiski kryzys. Po trzecie – pastwa wspierajce ukraisk opozycj powinny nakoni do przyjcia takiej polityki oficjalne organy Unii Europejskiej.

Cenna jest zademonstrowana dzi w Sejmie zgoda intencji gwnych si politycznych. To niewtpliwie kapita wzmacniajcy stanowisko Polski.

rdo: FrondaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]