Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-06-2007
Marek Jurek: Podzikowaem za gocin w PiS

O konfliktach politycznych, pracach nad zmian konstytucji, a take o partyjnej kontroli – rozmowa z MARKIEM JURKIEM, byym marszakiem Sejmu, zaoycielem partii Prawica Rzeczypospolitej

Tomasz Wosk: - Czy decyzje o rezygnacji ze stanowiska marszaka oraz o opuszczeniu szeregw Prawa i Sprawiedliwoci byy cakowicie spontaniczne, czy moe jednak by to zaplanowany scenariusz, przygotowany na wypadek odrzucenia przez Sejm propozycji zmian w konstytucji w kwestii ochrony ycia?

Marek Jurek: - Ju na dwa miesice przed gosowaniem przestrzegaem premiera Kaczyskiego, e utrudnianie i fiasko prac konstytucyjnych bdzie oznacza zaamanie formuy Prawa i Sprawiedliwoci. Przecie PiS zawsze wyrnia si konsekwencj, wrcz przesadnym rygorem w prezentowaniu wsplnego stanowiska. I nagle okazao si, e partia, w ktrej wszyscy powinni wykonywa dyrektywy polityczne nie odchylajc si od linii ani na milimetr, w sprawie prawa do ycia moe prezentowa kilka rnych stanowisk. Ju na kilka tygodni przed gosowaniem argumentacj przeciwnikw ochrony ycia przyjli tacy politycy PiS, jak Przemysaw Gosiewski czy Marek Suski. Mwiem Jarosawowi Kaczyskiemu, e nie mog tego tolerowa, wielokrotnie apelowaem do niego, eby doprowadzi do jednoznacznego zaangaowania partii na rzecz prawa do ycia. Ale na prno. To przesdzio o tym, e nie mogem duej godzi zaangaowania na rzecz cywilizacji ycia – ktra powinna by fundamentem IV RP, z dziaalnoci w PiS.

- Czuje si pan rozczarowany postaw Jarosawa Kaczyskiego?

- Bardzo. Okazao si, e nie jest w stanie zaangaowa si na rzecz inicjatywy, ktra powstaa niezalenie od jego dyrektyw. Uwaa, e wszystko powinno podlega kontroli partyjnej, a jego wypowiedzi w stylu, „e przecie zgodzi si na toczenie tych prac” wykazyway kompletne niezrozumienie ich rangi moralnej oraz charakteru. Bya to przecie inicjatywa podjta pod patronatem Prezydium Sejmu przez wikszo ugrupowa parlamentarnych i wikszo posw Prawa i Sprawiedliwoci. Ta inicjatywa w adnym wypadku nie powinna bya by przedmiotem destrukcyjnej ingerencji partyjnej. A bya.

- Zaraz po gonym wystpieniu z PiS pana i kilkorga innych posw, w tym tarnobrzeanina – Dariusza Keczka, ludzie Kaczyskiego z jednej strony prbowali was „urabia” i namawia do powrotu, a z drugiej Jacek Kurski przemiewa was mwic o ugrupowaniu „mieszczcym si w windzie”...

- W rzeczywistoci PiS niespecjalnie namawia nas do powrotu, to byy tylko sowa rzucane na potrzeb zjednania sobie opinii publicznej. A co do wypowiedzi Jacka Kurskiego – my unikalimy tego typu jzyka. Po co mielibymy mwi do kamer, e na przykad 6 lat temu Prawo i Sprawiedliwo miecio si w jednym autobusie? To byoby niepowane. A e Jarosaw Kaczyski „wypuci” do ataku na nas Jacka Kurskiego, uwidacznia tylko jego rzeczywisty stosunek do ludzi o pogldach chrzecijasko-konserwatywnych. Zreszt wielu z nich w czasie prac nad zmian konstytucji usyszao, e jeeli poparcie dla PiS-u bdzie spada, to partia si ich po prostu pozbdzie. Tacy ludzie, a wrd nich ja, nie bylimy w PiS na zasadzie trwaej unii naszych pogldw, ale na zasadzie gociny. Wic ja za tak gocin podzikowaem.

- Sprawa ochrony ycia i zmiany konstytucji wzbudzaa w spoeczestwie ogromnie duo emocji i dyskusji. Nie sdzi pan, e warto byoby wic da mu wypowiedzie si na ten temat na przykad w referendum?

- Nie ma powodw, eby ta sprawa podlegaa decyzji referendalnej. Gdyby w Polsce nie mona byo w inny sposb ustanowi ochrony ycia, gdyby nie dziaay struktury pastwa demokratycznego, to owszem, ale w normalnych warunkach obowizkiem wadzy jest gwarantowa ludziom prawa, a nie proponowa ich uchylenie... Referendum jest dobrym rozwizaniem w otwartych kwestiach publicznych, ale tu rozmawiamy o prawach czowieka. Je trzeba po prostu gwarantowa.

- Wiem, e takich pyta sysza pan sporo, ale gdyby doszo do zmiany w konstytucji, to co staoby si na przykad z prawami nastolatki – ofiary gwatu, ktra musiaaby urodzi owoc tego dramatu. Przecie dla niej byoby to kolejne traumatyczne przeycie...

- Powtarza pan teraz argumenty, ktrymi politycy PiS torpedowali t dyskusj. Oni uywaj podobnej argumentacji.

- Nie, powtarzam tylko jedno z najczciej zadawanych pyta w tej dyskusji...

- Mona o zakresie ochrony prawno-karnej w poszczeglnych przypadkach debatowa przy ustawie, ale my wiadomie zrezygnowalimy z prac ustawowych, chcc ustali najpierw solidne zasady konstytucyjne. Jeli chodzi o ustaw – proponowaem nawet zawieszenie w niej zmian na duszy czas. Przepis konstytucji nie powoduje w ustawach zwykych adnych zmian – te moe wprowadzi tylko zgodna decyzja Sejmu. Premier o tym wiedzia, ale wiadomie dezorientowa i brutalizowa debat konstytucyjn. A pytanie byo inne: czy dziecko przed urodzeniem, w onie matki jest czowiekiem czy nie? I od odpowiedzi na to proste pytanie uchylay si obie wielkie partie.

- Wrmy jeszcze na koniec do polityki. Czy na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla kolejnego prawicowego ugrupowania, jakim jest Prawica Rzeczypospolitej? Przecie chrzecijasko-konserwatywna partia ju istnieje – to LPR...

- Kady, kto interesuje si yciem publicznym bez problemu dostrzega rnice pomidzy Prawic Rzeczypospolitej a Lig Polskich Rodzin. Nie jestemy parti protestu, nie akceptujemy agresji w yciu publicznym. Chcemy, by nasze pastwo prowadzio polityk praw rodziny, budowao wspprac na rzecz wartoci chrzecijaskich w Europie, chronio spoeczestwo przed demoralizacj. Opowiadamy si za polityk solidarnoci, ktra zobowizuje do wsppracy i szacunku dla partnerw, a w gospodarce – za odpowiedzialnoci budetow. To nie deklaracje, ale nasza polityka.

- Roman Giertych nie ukrywa, e podczas kolejnych wyborw bardzo chciaby widzie politykw Prawicy Rzeczypospolitej na listach wyborczych Ligi Polskich Rodzin. Bdzie cisa wsppraca PR i LPR?

- Rozmawiaem z premierem Giertychem. Jest zainteresowany wspprac i my te jestemy gotowi wsppracowa nie tylko z LPR, ale z kadym ugrupowaniem prawicowym. Jednak nie na zasadzie „wcielenia”, poniewa budujemy wasne struktury organizacyjne i zamierzamy stworzy odrbn parti chrzecijasko-konserwatywn, dziaajc przede wszystkim na rzecz ochrony ycia i praw rodziny. Od LPR oczekujemy wicej odpowiedzialnoci, mniej agresji. Nastawiamy si na wspprac caej prawicy, a nie na tworzenie konfliktw politycznych, ktrych w Polsce jest tak duo, e utrudniaj rozwizywanie problemw spoecznych. Gdyby na przykad na spraw konstytucyjnych gwarancji prawa do ycia nie rzutoway partyjne interesy PiS, PO, LPR – zapewne poprawilibymy konstytucj.


Rozmawia: Tomasz WoskCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]