Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-04-2014
Gazeta Wyboracza - Wywiad z prezesem Prawicy Markiem Jurkiem

Czas, by nasi partnerzy ze starej Unii otworzyli si na nasze "dorobki narodowe". Walczc o wolno, zrobilimy wicej dla ich bezpieczestwa ni oni dla naszej wolnoci


PAWE WROSKI: Zapowiada pan w kampanii do Parlamentu Europejskiego walk o Christendom mainstreaming. Co to jest? Opozycja do gender?

MAREK JUREK: Christendom mainstreaming to stopniowe, ale systematyczne, wprowadzanie do gwnego nurtu polityki europejskiej spraw wanych dla cywilizacji chrzecijaskiej, cywilizacji ycia i praw rodziny.

A gender si panu podoba?

- To ideologia relatywizujca znaczenie pci, a pe jest przecie najzupeniej zasadniczym elementem ludzkiej tosamoci. Ale uprzedz pana kolejne pytanie: twierdzenie, e skoro w Unii przyjto zasad gender mainstreaming, to organizacje katolickie nie maj prawa do rodkw nalenych z Unii organizacjom pozarzdowym, jest niedorzeczne.

Bo?

- Bo gender mainstreaming to z prawnego punktu widzenia jedynie promocja rwnoci kobiet na rynku pracy i pacy oraz przeciwdziaanie przemocy domowej, a wic sprawy, ktre Koci realizuje w swej codziennej pracy.

Wic jednak Marek Jurek popiera gender?

- Wyjaniam, jak manipuluje si jzykiem, doklejajc ideologiczn etykiet do naturalnych postulatw. A dla zwolennikw gender mam test dobrej woli. Jeli naprawd chc uczy nas dystansu wobec kulturowych stereotypw na temat pci, niech zaczn reagowa na czysto kulturowy stereotyp kobiety proponowany przez radykalne rodowiska feministyczne.

O kogo chodzi?

- Jeli Wanda Nowicka wystpuje "w imieniu kobiet", to ma na to mandat kobiet i mczyzn, ktrzy si z ni zgadzaj, i tylko ich. Przecie nie mojej ony i crek.

Pamitam konwencj PiS w Raszynie w styczniu 2003 r. Prominentny pose tej partii Marek Jurek wygosi wwczas pomienne przemwienie przeciw poparciu przez PiS w referendum wejcia do Unii Europejskiej.

- Wwczas poparo mnie 15 proc. delegatw.

Teraz z warszawskiej listy PiS kandyduje pan do Parlamentu Europejskiego. W Brukseli jest miejsce nawet dla otwartych przeciwnikw Unii Europejskiej. Ale to, co pan robi, to przejaw intelektualnej niekonsekwencji.

- Dlaczego? Przedstawiem rzeteln analiz zalet i wad Unii. Pokazywaem zalety wsplnego rynku i geopolityczne poytki wsppracy europejskiej (co si sprawdzio podczas pomaraczowej rewolucji na Ukrainie). Mwiem o charakterze, nie o fakcie Unii, bo wielokrotnie pisaem, e narody mog zawiera zwizki pastw. Natomiast czci charakteru Unii s ze wybory cywilizacyjne, co si, niestety, cigle potwierdza. Bardzo jasno to pokazaa w lipcu ubiegego roku antywgierska rezolucja Parlamentu Europejskiego. Po jej podjciu napisaem, e autorzy niszcz Europ w planie spoeczno-kulturowym, ale potem si okazao, e rwnie dewastuj j geopolitycznie.

Jako nie wida, aby Orbn by zniszczony. Wygra wybory, ma si dobrze, teraz bierze potn poyczk od Putina.

- O tym wanie mwi. Viktor Orbn rozpocz polityk swojego drugiego gabinetu od przejcia rosyjskich udziaw w koncernie paliwowym MOL, w nowej sytuacji zdecydowa si na "otwarcie wschodnie", czyli wspprac energetyczn z Rosj. Kampania antywgierska w Unii to by demonta Zachodu, wanie w obu planach, rwnie geopolitycznym. I bya kompletnym zaprzeczeniem solidarnoci europejskiej.

Orbn bierze poyczki od Putina i popiera gazocig South Stream, bo go Unia Europejska do tego zmusia?

- W adnym wypadku nie usprawiedliwiam "otwarcia wschodniego" Orbna, ale twierdz, e nie byo ani pierwotnie zamierzon ani konieczn opcj w polityce wgierskiej. Zgadzam si cakowicie z analiz Instytutu Sobieskiego, e Wgry chciay unikn konfliktu na dwch frontach.

Z kim w Unii miaby by ten konflikt?

- Przecie Wgrom groono sankcjami, w tym zawieszeniem prawa gosu w Radzie Europejskiej. Destabilizowano ich pozycj midzynarodow, co si przekadao na utrudnienia kredytowe. I waciwie z jakiego powodu? e wysyali na wczeniejsze emerytury sdziw z czasw Kdra? Przecie narody maj prawo do dekomunizacji. e podnieli do poziomu konstytucyjnego immunitet podatkowy dla rodzin wielodzietnych? Przecie wszyscy powinnimy popiera te rodziny. A najbardziej zaatakowano ich za sam fakt wpisania rodziny do konstytucji, bo tworzy to nieprzychylny klimat dla spoecznoci LGBT i enigmatycznych "innych form ycia rodzinnego".

Do niedawna nie byo tam rozwodw. Teraz najbardziej konserwatywne pastwo w UE legalizuje zwizki partnerskie i adopcj przez pary homoseksualne


Przeciwnicy tego zapisu, w tym Komitet Helsiski, argumentowali, e istniej przecie rodziny, ktre tworz partnerzy jednopciowi.

- Rodzina to maestwo nastawione na posiadanie i wychowanie dzieci. Spoeczestwo powinno wspiera normy i kultur ycia rodzinnego. Wgry po prostu realizuj t odpowiedzialno.

Jeli kto sobie yje spokojnie w zwizku jednopciowym i nie krzywdzi nikogo, to ja si nie wtrcam.

- Z realnego prawa do ochrony prywatnoci nie wynika prawo do uniewaniania norm spoecznych, ktre w yciu publicznym naley wspiera i chroni. We Francji istniej wrd imigrantw rodziny poligamiczne. Mona szanowa muzumanw, a jednak uwaa, e to monogamia najlepiej wyraa rwn godno nalen mczynie i kobiecie i nasz wolno.

I zamierza si pan przeciwstawi niszczeniu rodziny w Parlamencie Europejskim.

- Europa potrzebuje silnej opinii chrzecijaskiej bronicej cywilizacji ycia i praw rodziny, otwartej na wspprac z rnymi rodowiskami spoecznymi. To zreszt zasadniczy wyraz naszej odpowiedzialnoci europejskiej.

Wraz z PiS bdzie pan we frakcji Konserwatystw i Reformatorw. S w niej konserwatyci Davida Camerona, pod rzdami ktrego Wielka Brytania wprowadzia maestwa homoseksualne i poszerzya moliwo adoptowania przez nich dzieci. Jak pan zamierza z nimi broni swojego ideau rodziny?

- Kluby w Parlamencie Europejskim zajmuj si bardziej sprawami rwnowagi politycznej, obsady stanowisk, komisji, procedur, a nie prowadzeniem wsplnej polityki. Na t wielki wpyw ma cigle czynnik narodowy, czsto politycy z poszczeglnych krajw gosuj wsplnie w poprzek podziaw klubowych. I oczywicie zasadnicz rol odgrywaj rnice czysto ideowe. Dla spraw cywilizacji ycia i praw rodziny trzeba szuka wic sprzymierzecw w rnych partiach, w tym wrd wielu posw chadecji (EPL). Podobnie jak w 2004 r., gdy ustanowilimy w Sejmie, ktrym kierowa marszaek Cimoszewicz, Narodowy Dzie ycia - przy mocnym sprzeciwie rzdzcego SLD. To, e mona wygrywa w Parlamencie Europejskim, pokazuje odrzucenie aborcyjnego raportu Estreli, ktry rekomendowa legalizacj dzieciobjstwa prenatalnego we wszystkich krajach Unii.

W 2007 r. odszed pan z PiS, gdy nie udao si przeforsowa zapisw w konstytucji o ochronie ycia od poczcia. Zarzuca pan Kaczyskiemu, e taktycznie wspiera t inicjatyw, a robi wszystko, by j utrci w imi utrzymania poparcia spoecznego. Teraz znw startuje pan z listy PiS. Co si zmienio?

- Gdyby na pocztku lat 90. nie istniao Zjednoczenie Chrzecijasko-Narodowe, nie odbudowalibymy podstawowych chrzecijaskich instytucji ycia publicznego. Prawica Rzeczpospolitej powstaa, aby opinii chrzecijaskiej przywrci polityczn podmiotowo i samodzieln reprezentacj. Jednoczenie zaraz po jej utworzeniu owiadczylimy, e jestemy odrbn parti, ale czci tej samej wikszoci rzdowej. Bo we wszystkich sporach PiS z PO bylimy z zasady po stronie prawicy, wic naszych kolegw z PiS. Z Prawem i Sprawiedliwoci zawarlimy w 2012 r. strategiczne porozumienie o wsppracy, takie samo, jakie swego czasu na lewicy miaa Unia Pracy z SLD.

I jeli Jarosaw Kaczyski znw zawiedzie?

- To jest porozumienie dwch partii. Kaczyskiego popieramy jako lidera opozycji.

By pan ostatnio w Radiu Maryja?

- Dawno. W Telewizji Trwam czy w Radiu Maryja wystpuj kilka razy w roku. Ceni Radio Maryja, w czasie pracy w Krajowej Radzie RT efektywnie wspieraem jego prawa do realizacji oglnopolskiej koncesji, ale nigdy nie prbowaem wykorzystywa politycznie tego radia. Takie atwe poparcie nie robi dobrze polityce, a tym bardziej mediom. Media powinny samodzielnie ksztatowa opini publiczn, a politycy j przekonywa.

Wida wrd kandydatw licytacj na wartoci chrzecijaskie. Ostatnio jako kandydat Solidarnej Polski wystpi bokser, ktrego jedynym programem jest obrona Kocioa, religii i walka z gender.

- Tomasz Adamek jest gboko wierzcym katolikiem. Natomiast Solidarna Polska, z ktrej startuje, jest po prostu znacznie sabsz wersj Prawa i Sprawiedliwoci, niemajc ani poparcia spoecznego PiS, ani lidera o autorytecie i dowiadczeniu Jarosawa Kaczyskiego. Gdy byem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwoci, nie zauwayem, eby to wanie posowie tego rodowiska szczeglnie angaowali si na rzecz cywilizacji ycia i praw rodziny. Ju jako samodzielna partia wyszli z dobr inicjatyw prawa do ycia dzieci niepenosprawnych, ale ich dziaania w tej sferze maj charakter bardzo sporadyczny, "eventowy".

Mwi pan, e chce wprowadzi elementy chrzecijaskiej cywilizacji do instytucji Unii Europejskiej. Jan Pawe II chcia, by Polska chrystianizowaa Europ, i to si nie udao. Europa si laicyzuje.

- Jan Pawe II pod koniec ycia bardzo surowo ocenia stan Europy. W "Ecclesia in Europa" pisa o udrce egzystencjalnej, ktra trawi nasz kultur, o "milczcej apostazji" narodw Europy, o dechrystianizacji realizowanej poprzez stanowienie praw lekcewacych chrzecijastwo. Jednoczenie pokazywa motywy nadziei. Pierwszym byo wiadectwo mczennikw, drugim - powrt do ycia europejskiego narodw wyzwolonych z komunizmu. I to wanie jest drugi kierunek naszej polityki europejskiej - solidarno rodkowoeuropejska.

Czego papieowi brakowao w Polsce. Dominika Wielowieyska o wywiadzie-rzece z ambasdorem Polski w Watykanie


Tylko wystpujc razem na forum unijnym, moemy uzyska realny wpyw i zmienia Europ. Bez takiego partnerstwa wielkie rozszerzenie okae si tylko wielkim przyczeniem. Polska i inne kraje Europy rodkowej przyjy ju unijny "dorobek wsplnotowy" - teraz czas, by nasi partnerzy ze starej Unii otworzyli si na nasze "dorobki narodowe". My - walczc o wolno - zrobilimy wicej dla ich bezpieczestwa ni oni dla naszej wolnoci. Nasz gos jest tym bardziej potrzebny, e cywilizacja chrzecijaska jest ywotna nie tylko w Polsce, na Wgrzech czy na Litwie, gdzie Sejmas podj prace nad ochron ycia pocztego. W tym samym kierunku id prace nowego rzdu hiszpaskiego, o to walcz uczestnicy francuskiej La Manif Pour Tous czy tamtejsi merowie, ktrzy nie chc udziela "lubw homoseksualnych". Wszdzie chodzi o przyszo, o to, jaka bdzie Europa i jej narody, o to, czy w ogle bdziemy zdolni przekazywa nasz kultur i nasze instytucje nastpnym pokoleniom.rdo: Gazeta WyborczaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]