Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-05-2014
Marek Jurek dla Fronda.pl: Nie zgadzam si z pesymizmem Wojciecha Cejrowskiego

Ciesz si z poparcia Wojciecha Cejrowskiego. To wybitny artysta i bardzo wartociowy czowiek – mog by tylko dumny z jego zaufania. Ale z jego pesymizmem si nie zgadzam – mwi Fronda.pl Marek Jurek.

Portal Fronda.pl: Czy Paskim zdaniem katolik ma w ogle czego szuka w Parlamencie Europejskim? Czy moe, jak uwaa Cejrowski, nie powinien „nurza si w wistwie”?

Marek Jurek: Przede wszystkim ciesz si z poparcia Wojciecha Cejrowskiego. To wybitny artysta i bardzo wartociowy czowiek – mog by tylko dumny z jego zaufania. Ale z jego pesymizmem si nie zgadzam. Jak nie zbudujemy silnej opinii chrzecijaskiej w Europie – najlepsze decyzje pastw narodowych zawsze bd si zderza z liberalnymi anty-normami narzucanymi przez lewic jako standardy wsppracy midzynarodowej. Nie moemy rezygnowa z wysyania przedstawiciela do Zgromadzenia Oglnego wiatowej Organizacji Zdrowia tylko dlatego, e delegat rzdu Tuska zgodzi si na skandaliczne zalecenia antywychowawcze, ktre WHO sformuowaa w ubiegym roku. To samo dotyczy instytucji Unii Europejskiej.

Czy przy obecnym ukadzie si politycznych katolicy maj jaki wpyw na unijne prawodawstwo?

rodowiska lewicowo-liberalne s dzi w wikszoci w Europie, rwnie dlatego, e tzw. centroprawica czsto ulega ich ideologii. Ale w Europie istnieje cigle opinia chrzecijaska. Parlament Europejski przyj w ubiegym roku homoseksualny raport Lunacek, ale odrzuci aborcyjny raport Estreli. Oddanie tego pola to zgoda na zwikszenie liberalno-lewicowej presji na narody Europy, wymierzonej w cywilizacj ycia i prawa rodziny.

Co dobrego mog zrobi katolicy w PE?

Promowa zasady cywilizacji chrzecijaskiej, przypomina uniwersalizm i obowizywalno prawa naturalnego, jak uczyli Pius XI czy w. Jan Pawe II. Budowa siln opini chrzecijask, co my, Polacy, powinnimy wzmacnia solidarnoci rodkowoeuropejsk. Zaczynajc od zupenych konkretw, jak zaangaowanie na rzecz zasad zawartych w Karcie Praw Rodziny czy poparcie dla inicjatywy „Jeden z nas”, i budowania wok tych spraw wsppracy rodowisk chrzecijaskich w Europie.

Rozmawiaa Marta Brzeziska-Waleszczyk

Poniej list Marka Jurka do Wojciecha Cejrowskiego:

Panie Wojciechu, dziki za sowa Paskiego poparcia i zaufania. Wiem, e zawsze mona liczy na Pana zaangaowanie na rzecz cywilizacji chrzecijaskiej. Mam jednak nadziej, e z wikszym optymizmem spojrzy Pan na sprawy naszej reprezentacji na forum Unii Europejskiej.

To prawda, e w Parlamencie Europejskim mona czasem sysze gorszce wypowiedzi, tak jak podczas ubiegorocznej nagonki na Wgry. Ale tym bardziej naley im si przeciwstawia tam, na miejscu. Polska musi mie reprezentacj w zrzeszeniu pastw, do ktrego naley. Niecae dwa lata przed mierci w. Jan Pawe II mwi do Polakw w Rzymie, e nasza Ojczyzna „zawsze stanowia wan cz Europy i dzi nie moe wycza si z tej wsplnoty, ktra wprawdzie na rnych paszczyznach przeywa kryzysy, ale ktra stanowi jedn rodzin narodw, opart na wsplnej chrzecijaskiej tradycji (…) Europa potrzebuje Polski.”

Doskonaym przykadem zaangaowania na rzecz cywilizacji ycia i chrzecijaskiej Europy jest Europejska Inicjatywa „Jeden z nas”, ktra dc do uniemoliwienia finansowania przez Uni dzieciobjstwa prenatalnego, zgromadzia za sob najwiksze w historii, dwumilionowe poparcie obywatelskie. Ci modzi ludzie nie mog pozosta bez oparcia politycznego tam, gdzie kieruj swoje suszne dania. Europa musi mie siln opini chrzecijask. Nie dajmy sobie wmwi, e nie jest to moliwe!

Dlatego zachcam, Panie Wojciechu, by i Pan 25 maja odda swj gos za Polsk, ktra powinna by gosem chrzecijaskiej Europy. ciskam do i serdecznie pozdrawiam!

rdo: Fronda.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]