Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-05-2014
Wywiad Marka Jurka w Naszym Dzienniku - Marek Jurek: Zmiana jest moliwa

Z Markiem Jurkiem, prezesem Prawicy Rzeczypospolitej, kandydatem z listy PiS do Parlamentu Europejskiego w okrgu warszawskim, rozmawia Maciej Walaszczyk

Jak to jest by katolickim i konserwatywnym politykiem, ktry od 30 lat obserwuje dewastacj wiata wartoci i zasad bdcych tosamociow platform Polski i Europy?

– Wyzwaniem dla pokolenia naszych dziadkw bya obrona niepodlegoci, dla pokolenia naszych rodzicw – zachowanie tosamoci narodowej, dla nas – walka o odzyskanie niepodlegoci, teraz dla nas i dla naszych dzieci jest nim praca dla cywilizacji chrzecijaskiej. To wyzwanie podjlimy zaraz po odzyskaniu wolnoci. Nie mielibymy dzi czciowej ochrony ycia, katechizacji szkolnej, mediw katolickich – gdybymy o to nie walczyli. I tak samo naley dziaa w Europie.


Jak ocenia Pan obecno polskich politykw w unijnych gremiach? Jerzy Buzek, Danuta Hbner czy Janusz Lewandowski dbali o polskie interesy czy byli czci europejskiej maszynerii politycznej, ktra przeksztaca kontynent w federalne pastwo?

– Pi lat temu Platforma Obywatelska zrobia z objcia przez prof. Buzka przewodnictwa Parlamentu Europejskiego na 2,5 roku gwny cel swojej polityki w Unii Europejskiej. I co to dao? Co przewodniczcy zrobi, eby zmieni Uni? Czy polscy rolnicy otrzymuj takie dopaty jak niemieccy czy francuscy? Czy Niemcy zaniechali budowy z Rosj gazocigu batyckiego? Za to dzi wypowiedzi Jerzego Buzka w rodzaju „homofobia jest racym naruszeniem ludzkiej godnoci, podwaa prawa podstawowe, a wic musi by zdecydowanie potpiona” z satysfakcj cytuj przywdcy politycznego ruchu homoseksualnego. To nie on zmieni Uni, ale Unia jego.


Czy moliwe jest w Polsce odbudowanie „chrzecijaskiej opinii” – bo Pan uywa tego sformuowania – w takim stopniu, by nadawaa kierunek polskiej polityce? Donald Tusk kompletnie si z ni nie liczy.

– Jeli chcemy przywrci w naszej polityce zasady dobra wsplnego Narodu, polskiej racji stanu, to musimy ten rzd jak najszybciej zmieni. Oczywicie, zasadniczym celem nadchodzcych wyborw jest zapewnienie Polsce dobrej reprezentacji na forum europejskim, ale ich dodatkowy sens to mocny znak nadziei i jednoci dla spoeczestwa, pokazanie, e zmiany s moliwe. Pamitajmy, e kady mandat wicej w wyborach parlamentarnych, ktre odbd si najpniej jesieni przyszego roku, to gbsze zmiany w polityce pastwa, rwnie gbszy wpyw opinii chrzecijaskiej.

A w Europie? Szef PE Martin Schulz chce usun krzye z miejsc publicznych. Kto jest wikszym problemem: tacy radykaowie czy miacy chadecy, ktrzy nie potrafi broni podstawowych wartoci?

– Najwikszym problemem jest to, e liberalna centroprawica, w tym wiele rodowisk chadeckich, przyjmuje jzyk i kultur polityczn radykalnej lewicy. Tymczasem trzeba przeciwstawi jej po prostu wartoci cywilizacji chrzecijaskiej, prawa ludzkie, o ktrych mwi w. Jan Pawe II: a wic przede wszystkim prawo do ycia, prawo do wiary, prawa rodziny. Tumaczy si powinni nie ci, ktrzy broni ycia i rodziny, ale ci, ktrzy ami prawa ludzkie, propagujc aborcjonizm, niszczc etyk ycia rodzinnego, dewastujc wychowanie publiczne. Dzi mwi o tym publicznie, rwnie za granic, premier Viktor Orbn. To dowd na to, e mona – ale trzeba takich gosw wicej i przede wszystkim powinny wsplnie budowa siln opini chrzecijask w Europie. Zwaszcza Polska powinna by gosem chrzecijaskiej Europy.


Co dzisiaj jest najwikszym zagroeniem dla naszej tosamoci: emigracja i regres demograficzny czy rewolucja, ktra wdziera si do naszych domw i szk za spraw rzdzcych?

– Tym wyzwaniom trzeba stawi czoa rwnoczenie. Przy czym o ile to pierwsze wymaga zapewnienia staego, wysokiego wzrostu gospodarczego, dobrej polityki prorodzinnej i zmian w samym spoeczestwie, wic jest to proces – cho oczywicie dziki dobrej polityce powinien przebiega moliwie szybko – o tyle to drugie wyzwanie, destrukcja wychowania publicznego, wymaga po prostu zmiany wadzy w pastwie i decyzji politycznych, ktre przywrc rzeczywiste wartoci w edukacji publicznej.


Putin i Rosja zagraaj dzi pokojowi w Europie i na wiecie?

– Putin chce zrekonstruowa, w nowych formach, sowieck stref wpyww i jego polityka stale destabilizuje otoczenie midzynarodowe. Sze lat temu te mielimy wojn w Gruzji i atwo o tym zapomnielimy. Zagroenie z jego strony moe wzrosn, gdyby doszo do powanej destabilizacji bezpieczestwa midzynarodowego, na przykad do wojny w Azji Wschodniej, w ktr musieliby zaangaowa si Amerykanie, czy do zaburze spoecznych w Europie Zachodniej. Wtedy nasze bezpieczestwo znacznie by osabo, bo Rosja w mniejszym stopniu musiaaby liczy si z reakcj Zachodu. Biorc pod uwag takie ryzyko, musimy tym bardziej mobilizowa naszych sprzymierzecw do powanej, a nie tylko pozornej reakcji na rosyjsk ekspansj. Niestety, polityka rzdu Tuska jedynie firmuje gr pozorw, ktr uprawia cz naszych sojusznikw. Nawet eksperci obecnej wadzy przyznaj, e Putin zaj Krym bardzo tanio.


Prawica Rzeczypospolitej mwi o znaczeniu niepodlegoci Ukrainy dla bezpieczestwa Polski. Jak potocz si, w Pana ocenie, losy tego kraju i caego naszego regionu?

– Utrwalenie zmian, ktre dokonay si na Wschodzie po rozpadzie Zwizku Sowieckiego, to zasadniczy element polskiej racji stanu. Dlatego tak wana jest dla nas desowietyzacja tego obszaru. Oczywicie, Ukraicy musz si zdoby na wysiek, by jej dobrze dokona. Wiele zaley od wynikw nadchodzcych wyborw prezydenckich i zdolnoci nowej wadzy do naprawy pastwa, do walki z plagami spoecznymi, takimi jak korupcja.


Zapytam wprost: czy Rosja realnie zagraa dzisiaj Polsce? Bo z pewnoci taki strach odczuwa si na otwie, Litwie i w Estonii czy w Modawii.

– Powtrz raz jeszcze: dopki sytuacja midzynarodowa jest stabilna – jestemy bezpieczni. W cigu ostatniego wierwiecza Rosja zaja cz terytorium Modawii, najechaa Gruzj i oderwaa od niej dwie prowincje, anektowaa Krym i prowadzi wojn podjazdow przeciw Ukrainie. Nie tkna jednak do tej pory adnego z pastw batyckich, ktre nale do przymierza atlantyckiego. To jednak moe si zmieni w wypadku zaamania pokoju midzynarodowego. Dlatego, po pierwsze, zawsze musimy pamita, e bezpieczestwo midzynarodowe to nakaz polskiej racji stanu, a wic jest nim rwnie mobilizowanie Zachodu do skutecznego politycznego przeciwstawienia si agresywnej polityce Putina poprzez dziaania takie jak przyjcie Gruzji do NATO czy zdecydowane wzmocnienie obronnoci Estonii i otwy. Po drugie, musimy by przygotowani na sytuacj kryzysw bezpieczestwa zbiorowego, gdy znaczenie politycznych gwarancji bezpieczestwa moe sabn.

Czy w Polsce te uda si przezwyciy fatum poraek?
Czy mamy szanse na swego rodzaju „wariant wgierski”?


– Oczywicie. W ubiegym roku bylimy ju na dobrej drodze, poparcie dla obecnej wadzy bardzo sabo. Teraz chodzi o to, by nadchodzce wybory pokazay, e zmiana rzdu i przywrcenie zasad polskiej racji stanu w polityce pastwa jest nie tylko potrzebne, ale moliwe. Nasza kampania, w ktrej wprowadzamy w ycie porozumienie PR z PiS, powinna by takim mocnym znakiem jednoci i nadziei. Wierz, e wynik tych wyborw poprowadzi nas do wysokiej wygranej w przyszorocznych wyborach, a jednoczenie potwierdzi, e prawica katolicka jest koniecznym skadnikiem wikszoci prawicowej w Polsce. Dlatego tak wana jest dla nas solidarno naszych wyborcw.


Dzikuj za rozmow.

rdo: Nasz DziennikCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]