Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-05-2014
Wpolityce.pl - Marek Jurek: „Odbudowa pozycj Polski i Polakw – wielkiego, historycznego narodu, o wspaniaej tradycji chrzecijaskiej

Zbliaj si wybory do Parlamentu Europejskiego jakie konkretne postulaty chce Prawica Rzeczypospolitej przedstawi na forum oglnoeuropejskim?

Marek Jurek: - Wszystkie cz si w dwch blokach spraw. Pierwszy to budowanie silnej opinii chrzecijaskiej w Europie, strategia Christendom mainstreaming – czyli stopniowe, ale systematyczne wprowadzanie spraw cywilizacji chrzecijaskiej do gwnego nurtu polityki. Takich na przykad jak promocja zasad Karty Praw Rodziny, ktra powinna sta si standardem spoecznym w Europie. Drugi to solidarno rodkowoeuropejska jako konieczne oparcie dla pozycji Polski w Europie i realizacji polskiej racji stanu. Ta rzecz po „nowym wschodnim otwarciu” Wgier ma dodatkowe znaczenie, bo Rosja najwyraniej zamierza rozmikcza zachodni orientacj pastw naszego regionu (przeciw czemu prorosyjskie pastwa starej Unii nic zreszt nie maj).

Wybitny polski historyk Feliks Koneczny propagowa teori cywilizacji jako form ycia spoecznego. Jedn z nich – do ktrej naley Polska – jest cywilizacja aciska. W jaki sposb zamierzacie pastwo w praktyce wprowadza w ycie zaoenie cywilizacji, ktra jest fundamentem naszego bytu narodowego?

— Zasadnicza cecha cywilizacji aciskiej to prymat etyki, czego gwarantem jest duchowa wadza Kocioa, ktrego suwerenno pastwo uznaje. Drugi jej element to pastwa narodowe, gdy cywilizacja aciska jest jedyn, w ktrej uniwersalizm nie wyraa si poprzez unifikacj. Obie te zasady bdziemy energicznie promowa. A take ich broni, bo obie s kwestionowane przez eurofederalizm i tendencje antychrzecijaskie w Europie.

Jednym z wybitnych przedstawicieli naszego narodu, na ktry powouje si Prawica Rzeczypospolitej by Roman Dmowski. Co z myli tego wybitnego polskiego patrioty jest Panu najblisze i w jaki sposb promowa jego idee tak, eby nie by od razu oskaranym o faszyzm, ksenofobi czy antysemityzm?

— Przede wszystkim odpowiedzialno narodu za wasn przyszo, a Polakw – za swoj Ojczyzn; a wic czynny stosunek do ycia, odpowiedzialno osobista. Drugi element to wiadomo, e midzy narodami dochodzi do konfliktw, wic rwnowaga midzynarodowa jest najlepszym gwarantem pokoju. eby j utrzymywa potrzeba jednak czynnej polityki. Oczywicie szacunek dla Dmowskiego nie powinien zaciemnia ogranicze jego myli, wynikajcych przede wszystkim z jej pozytywistycznych rde. Dla nas, jako dla konserwatystw, zasadniczym rdem inspiracji jest wielka tradycja cywilizacji chrzecijaskiej, zakorzeniona w dziedzictwie klasycznym, starsza od XIX-wiecznych ruchw politycznych.

Jest pan zarwno z zamiowania jak i z wyksztacenia historykiem. Prosz powiedzie, jak Pana zdaniem powinien wyglda program historii w polskich szkoach i jakie ma ona znaczenie dla modego pokolenia Polakw?

— Przede wszystkim musimy odbudowa poczucie realnej wizi z nasz tysicletni tradycj pastwow. Wiek XIX jest bardzo wany, bo uwiadamia nam cen utraty niepodlegoci i jest wielk szko wiernoci. Ale Polska jest wielkim historycznym narodem, majcym wspania tradycj chrzecijaskiej i mocarstwowej pastwowoci. Odbudowa tej pozycji jest zadaniem dla nadchodzcych pokole Polakw. Prawica Rzeczypospolitej za godo przyja krzy jagielloski, przypominajcy wieki wiary i czasy najwikszej potgi Rzeczypospolitej, czasy Jagiellonw i Wazw (wic rwnie Jagiellonw, tyle e po kdzieli).

Prawica Rzeczpospolitej walczy z ideologi gender. Prosz powiedzie, dlaczego jest ona tak grona dla naszej cywilizacji?

— Najwikszym wyzwaniem jest podwaanie praw i naturalnej struktury rodziny. Walka ze stereotypami stanowi czsto pretekst do walki z rolami spoecznymi kobiety i mczyzny. Zaoenie, e pe jest czym nieznaczcym – jest bardzo dogodne dla politycznego ruchu homoseksualnego. Wszystko to prowadzi do destabilizacji wychowania. Chocia Unia Europejska formalnie uznaje edukacj za wyczn kompetencj pastw – promocja „rwnouprawnienia” daje pretekst do penetracji treci skierowanych przeciwko etyce ycia rodzinnego do edukacji publicznej.

Miliony modych ludzi wyjechao z Polski za chlebem, zamyka si zakady, wzrasta bezrobocie. Jaki jest zatem plan gospodarczy Prawicy Rzeczpospolitej?

— Po pierwsze – zachowanie waluty narodowej, ktra stanowi konieczny czynnik konkurencyjnoci przedsibiorstw, wzrostu gospodarczego i ochrony poziomu ycia polskich rodzin. Po drugie – uproszczenie podatkw, poprzez odejcie od dzisiejszego systemu biurokratycznego. Po trzecie – zwikszenie popytu wewntrznego, poprzez obnienie podatkw dla rodzin wychowujcych dzieci. Po czwarte – walka o rwne prawa dla polskiego rolnictwa w ramach Wsplnej Polityki Rolnej.

I ostatnie pytanie. Na wiecie masowo faszuje si ywno - przykadowo karma dla psa jest bardziej zdrowa ni najtaszy pasztet z puszki, a z 1 kg szynki mona zrobi legalnie 2 kg, nie mwic o kurczakach masowo karmionych antybiotykami czy ywnoci modyfikowanej genetycznie albo takiej patologii jak istnienie automatw ze sodyczami czy napojami gazowanymi w szkoach. Co Prawica Rzeczpospolitej proponuje w sprawie promocji zdrowia i zmiany przepisw w sprawie ywnoci? Obecne s bowiem skandaliczne, a kraje skandynawskie dziki profilaktyce prozdrowotnej wyeliminoway choby problem raka szyjki macicy wrd kobiet.

— Wszystko to stanowi obraz patologizacji rynku w dzisiejszych czasach. Tymczasem nie ma wolnej przedsibiorczoci bez prawa, a zdrowego rynku – bez uczciwej konkurencji. Zdrowa ywno moe by jednym z najbardziej konkurencyjnych polskich towarw w Europie. I dlatego musimy nasze rodzinne, naturalne rolnictwo przeciwstawia uprzemysowieniu produkcji ywnoci.

Rozmawia Marcin Winiarski.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]