Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
23-05-2014
Wpolityce.pl - Marek Jurek: „Odbudować pozycję Polski i Polaków – wielkiego, historycznego narodu, o wspaniałej tradycji chrześcijańskiej

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego jakie konkretne postulaty chce Prawica Rzeczypospolitej przedstawić na forum ogólnoeuropejskim?

Marek Jurek: - Wszystkie łączą się w dwóch blokach spraw. Pierwszy to budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, strategia Christendom mainstreaming – czyli stopniowe, ale systematyczne wprowadzanie spraw cywilizacji chrześcijańskiej do głównego nurtu polityki. Takich na przykład jak promocja zasad Karty Praw Rodziny, która powinna stać się standardem społecznym w Europie. Drugi to solidarność środkowoeuropejska jako konieczne oparcie dla pozycji Polski w Europie i realizacji polskiej racji stanu. Ta rzecz po „nowym wschodnim otwarciu” Węgier ma dodatkowe znaczenie, bo Rosja najwyraźniej zamierza rozmiękczać zachodnią orientację państw naszego regionu (przeciw czemu prorosyjskie państwa starej Unii nic zresztą nie mają).

Wybitny polski historyk Feliks Koneczny propagował teorię cywilizacji jako form życia społecznego. Jedną z nich – do której należy Polska – jest cywilizacja łacińska. W jaki sposób zamierzacie państwo w praktyce wprowadzać w życie założenie cywilizacji, która jest fundamentem naszego bytu narodowego?

— Zasadnicza cecha cywilizacji łacińskiej to prymat etyki, czego gwarantem jest duchowa władza Kościoła, którego suwerenność państwo uznaje. Drugi jej element to państwa narodowe, gdyż cywilizacja łacińska jest jedyną, w której uniwersalizm nie wyraża się poprzez unifikację. Obie te zasady będziemy energicznie promować. A także ich bronić, bo obie są kwestionowane przez eurofederalizm i tendencje antychrześcijańskie w Europie.

Jednym z wybitnych przedstawicieli naszego narodu, na który powołuje się Prawica Rzeczypospolitej był Roman Dmowski. Co z myśli tego wybitnego polskiego patrioty jest Panu najbliższe i w jaki sposób promować jego idee tak, żeby nie być od razu oskarżanym o faszyzm, ksenofobię czy antysemityzm?

— Przede wszystkim odpowiedzialność narodu za własną przyszłość, a Polaków – za swoją Ojczyznę; a więc czynny stosunek do życia, odpowiedzialność osobista. Drugi element to świadomość, że między narodami dochodzi do konfliktów, więc równowaga międzynarodowa jest najlepszym gwarantem pokoju. Żeby ją utrzymywać potrzeba jednak czynnej polityki. Oczywiście szacunek dla Dmowskiego nie powinien zaciemniać ograniczeń jego myśli, wynikających przede wszystkim z jej pozytywistycznych źródeł. Dla nas, jako dla konserwatystów, zasadniczym źródłem inspiracji jest wielka tradycja cywilizacji chrześcijańskiej, zakorzeniona w dziedzictwie klasycznym, starsza od XIX-wiecznych ruchów politycznych.

Jest pan zarówno z zamiłowania jak i z wykształcenia historykiem. Proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem powinien wyglądać program historii w polskich szkołach i jakie ma ona znaczenie dla młodego pokolenia Polaków?

— Przede wszystkim musimy odbudować poczucie realnej więzi z naszą tysiącletnią tradycją państwową. Wiek XIX jest bardzo ważny, bo uświadamia nam cenę utraty niepodległości i jest wielką szkołą wierności. Ale Polska jest wielkim historycznym narodem, mającym wspaniałą tradycję chrześcijańskiej i mocarstwowej państwowości. Odbudowa tej pozycji jest zadaniem dla nadchodzących pokoleń Polaków. Prawica Rzeczypospolitej za godło przyjęła krzyż jagielloński, przypominający wieki wiary i czasy największej potęgi Rzeczypospolitej, czasy Jagiellonów i Wazów (więc również Jagiellonów, tyle że po kądzieli).

Prawica Rzeczpospolitej walczy z ideologią gender. Proszę powiedzieć, dlaczego jest ona tak groźna dla naszej cywilizacji?

— Największym wyzwaniem jest podważanie praw i naturalnej struktury rodziny. Walka ze stereotypami stanowi często pretekst do walki z rolami społecznymi kobiety i mężczyzny. Założenie, że płeć jest czymś nieznaczącym – jest bardzo dogodne dla politycznego ruchu homoseksualnego. Wszystko to prowadzi do destabilizacji wychowania. Chociaż Unia Europejska formalnie uznaje edukację za wyłączną kompetencję państw – promocja „równouprawnienia” daje pretekst do penetracji treści skierowanych przeciwko etyce życia rodzinnego do edukacji publicznej.

Miliony młodych ludzi wyjechało z Polski za chlebem, zamyka się zakłady, wzrasta bezrobocie. Jaki jest zatem plan gospodarczy Prawicy Rzeczpospolitej?

— Po pierwsze – zachowanie waluty narodowej, która stanowi konieczny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i ochrony poziomu życia polskich rodzin. Po drugie – uproszczenie podatków, poprzez odejście od dzisiejszego systemu biurokratycznego. Po trzecie – zwiększenie popytu wewnętrznego, poprzez obniżenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci. Po czwarte – walka o równe prawa dla polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

I ostatnie pytanie. Na świecie masowo fałszuje się żywność - przykładowo karma dla psa jest bardziej zdrowa niż najtańszy pasztet z puszki, a z 1 kg szynki można zrobić legalnie 2 kg, nie mówiąc o kurczakach masowo karmionych antybiotykami czy żywności modyfikowanej genetycznie albo takiej patologii jak istnienie automatów ze słodyczami czy napojami gazowanymi w szkołach. Co Prawica Rzeczpospolitej proponuje w sprawie promocji zdrowia i zmiany przepisów w sprawie żywności? Obecne są bowiem skandaliczne, a kraje skandynawskie dzięki profilaktyce prozdrowotnej wyeliminowały choćby problem raka szyjki macicy wśród kobiet.

— Wszystko to stanowi obraz patologizacji rynku w dzisiejszych czasach. Tymczasem nie ma wolnej przedsiębiorczości bez prawa, a zdrowego rynku – bez uczciwej konkurencji. Zdrowa żywność może być jednym z najbardziej konkurencyjnych polskich towarów w Europie. I dlatego musimy nasze rodzinne, naturalne rolnictwo przeciwstawiać uprzemysłowieniu produkcji żywności.

Rozmawiał Marcin Wiśniarski.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]