Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-01-2015
Zbigniew Kopczyski -Dopa Kaczora

Wreszcie jaki konkretny pomys, jak uspokoi wzburzone nastroje, ochodzi rozpalone gowy, nie dopuci do podpalenia Polski, jak powstrzyma PiS przed miotaniem faszywych oskare dotyczcych wyborw. Stefan Niesioowski w przebysku swego geniuszu rzuci miao i konkretnie „Jemu to nie ujdzie na sucho”. I tak dalej trzyma!
Dobrze, e haso znalazo realizacj, czyli przyjcie do rozpatrzenia przez sejmow Komisj Etyki wniosku o ukaranie Jarosawa Kaczyskiego. Jest to pierwszy krok we waciwym kierunku. W komisji, jak i w caym Sejmie, koalicja ma wikszo, wic o wynik moemy by spokojni.
Komisja komisj, musimy jednak zmaga si w cigej, codziennej konfrontacji z pisowskimi oszoomami. By te zmagania uatwi, wszystkim zwolennikom rozsdku, spokoju i mioci w polityce podaj gar argumentw, jakimi mog da odpr wrogiej propagandzie.
Po pierwsze: Nie wolno organizowa faszystowskich marszw, by podpali Polsk. I nie dajmy si zakrzycze pisowskim propagandzistom mwicym, e niczego w czasie marszu nie podpalono a w czasie panowania kaczyzmu Platforma te organizowaa marsze przeciw rzdowi. Tego nie mona porwnywa. Platforma bronia Polski przed faszyzacj, wic marsz by gboko suszny. Poza tym, by to marsz bkitny a nie brunatny jak marsz PiS-u. Niewane, e na ich marszu powieway flagi biao-czerwone a nie brunatne. Kady, kto demonstrujc uywa flagi narodowej, jest nacjonalist, czyli brunatnym faszyst i chce roznieci wojn. Jasne?
Po drugie: Nie dopuszczalne jest kwestionowanie wynikw wyborw tylko dlatego, e musielimy dugo czeka na te wyniki. Przypomnijmy pisowskim podegaczom, e „co nagle, to po diable”. Lepiej liczy dugo a dobrze ni krtko a le. Zreszt, przy takiej iloci wyborcw ogupionych kaczystowsk propagand, wcale nie jest prosto tak liczy gosy, by wyszo jak trzeba.
Po trzecie: Absolutnym skandalem jest donoszenie na wasny kraj i domaganie si obecnoci midzynarodowych obserwatorw oraz debaty w Parlamencie Europejskim. To niedopuszczalne kalanie wasnego gniazda i po prostu zdrada stanu. Oczywicie pisowska propaganda przypomina o wystpieniu w PE europosa Geremka oskarajcego wczesne wadze Polski o prowadzenie dzikiej lustracji. Przypominaj rwnie domaganie si przez politykw Platformy, midzy innymi obecnego prezydenta, obecnoci obserwatorw OBWE podczas wyborw w roku 2007. Jest to czysta manipulacja, porwnywanie rzeczy nieporwnywalnych. W przeciwiestwie do skandalicznego, kamliwego i bezpodstawnego oskarania wasnego pastwa przez politykw PiS, skarga Bronisawa Geremka bya uzasadniona i gboko suszna. Reim braci Kaczyskich niszczy godno obywateli. Kaczyscy nie przyjmowali do wiadomoci, e nie tylko ofiary komunizmu i zwykli obywatele maj swoj godno. Maj j rwnie szpicle i donosiciele i nie mona tej godnoci depta, ujawniajc po latach szczegy ich cikiej i odpowiedzialnej pracy.
A obserwatorzy OBWE byli w roku 2007 niezbdni, by wykaza faszerstwa wyborcze PiS-u. Nie dajmy si zwie prawicowej demagogii, i skoro Kaczyski wybory przegra, to ich nie faszowa. Przegra, ale chcia wygra. A jeli chcia wygra, to na pewno faszowa. Tylko odpowiedzialnej postawie polskiej modziey, bohatersko bronicej dowodw osobistych swoich bab przed tymi babciami, zawdziczamy zwycistwo demokracji.
Po czwarte: nie dajmy si prowokowa do dyskusji o mao istotnych szczegach. Pokamy, e pokazane przez PiS przykady niedokadnoci, czy – jak oni mwi – „faszerstw”, dotycz spraw nieistotnych, niemajcych wpywu na wynik wyborw. To takie czepianie si drobiazgw. Czy to naprawd ma znaczenie, e Wojewdzka Komisja Wyborcza w Katowicach ogosia w wyborach do Sejmiku dla okrgu katowickiego dwa rne oficjalne protokoy, przy czym w pierwszym przyznaa PiS-owi 82.704 gosy a drugim 52.490 gosw? C to jest, te trzydzieci tysicy gosw rnicy wobec blisko czternastu milionw oddanych gosw w caej Polsce? A poza tym, byy to gosy na PiS. W kocu kada komisja moe si o te par gosw pomyli . Czepianie si tego jest jedynie przejawem chorobliwej, pisowskiej podejrzliwoci.
Nie dajmy si rwnie sprowokowa do dyskusji na temat 130 tysicy oddanych gosw w wojewdztwie lskim, pojawiajcych si i znikajcych w zalenoci od tego, czy wyniki podaje Pastwowa, czy Wojewdzka Komisja Wyborcza. Roztrzsanie takich detali to celowe dziaanie PiS-u, by odwrci uwag spoeczestwa od sukcesw Polski pod rzdami Platformy. Nie bdziemy wic o tym dyskutowa – temat zamknity.
A teraz, gdy rozprawilimy si z pseudoargumentami pisowskich oszoomw, czas rozliczy Kaczyskiego, tak jak zapowiedzia to Stefan Niesioowski. Z pozbawieniem immunitetu problemu nie bdzie i niech Jarek wykae przed sdem, e wybory zostay sfaszowane.
Troch kopotu sprawia nam Pastwowa Komisja Wyborcza zalecajc dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego wstrzymanie si z niszczeniem kart do gosowania. Widocznie pogubia si wskutek prowadzonej na ni wciekej nagonki. Bo nie tak miao by. Po to zmienilimy prawo wyborcze, by, gdy jaki Jarek da bdzie ponownego przeliczenia gosw, powiedzie: ”Nie ma ju kart do gosowania i co nam pan zrobi?”
To utrudnienie nie powinno nam jednak przeszkodzi w osigniciu celu. Przecie wszystko w rkach niezalenych sdw a one niejednokrotnie pokazay, e mona na nie liczy.
A wic Jarka pod sd i przykadnie ukara. Wyeliminowa z ycia publicznego raz na zawsze. Dla dobra demokracji, dla dobra Polski i Unii Europejskiej, w interesie mas pracujcych miast i wsi. By yo si lepiej!
Penomocnik Okrgowy Prawicy Rzeczypospolitej -Katowice
Zbigniew KopczyskiCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]