Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-07-2015
Wywiad Naszego Dziennika z Krzysztofem Kawckim: Sejmik popar ycie

Z Krzysztofem Kawckim, radnym sejmiku woj. mazowieckiego z ramienia Prawicy Rzeczpospolitej, rozmawia Rafa Stefaniuk

Sejmik przyj wczoraj uchwa zobowizujc zarzd do przygotowania programu wsparcia leczenia niepodnoci metod naprotechnologii w woj. mazowieckim na lata 2016-2018.

– Z inicjatywy Prawicy Rzeczpospolitej w poowie maja zoylimy projekt uchway w sprawie wsparcia leczenia niepodnoci w woj. mazowieckim metod naprotechnologii. Projekt poparo Prawo i Sprawiedliwo i cz radnych PSL. Pozytywn opini wyrazi rwnie zarzd z marszakiem Adamem Struzikiem na czele. W poniedziaek odbyo si pierwsze czytanie projektu podczas obrad Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. Komisja rekomendowaa projekt pozytywnie. Nastpnie radni przegosowali uchwa. Poparo j 45 radnych przy 1 przeciw i 2, ktrzy wstrzymali si od gosu.

Z jednej strony sejmik woj. mazowieckiego popar naprotechnologi, a z drugiej mamy do czynienia z przypieszonym trybem legislacyjnym w Sejmie wobec procedury in vitro.

– Tak. A do tego in vitro kamliwie nazywa si metod leczenia niepodnoci. Co ciekawsze, udao si nam to, mimo e radni Prawicy Rzeczpospolitej i PiS stanowi mniejszo w sejmiku. Jak wida, bywa, e w samorzdzie polityka jest rozumiana jako suba dobru wsplnemu.

Inne samorzdy powinny skopiowa to rozwizanie?

– Jak najbardziej. Jako inicjatorzy tej uchway zaapelujemy do klubw w pozostaych sejmikach o przyjcie takiego programu.

Niepodno stanowi duy problem w woj. mazowieckim?

– Wojewdztwo mazowieckie nie rni si od pozostaych wojewdztw w Polsce. Tak jak wiemy, niepodno jest jednym z najwikszych problemw spoecznych w XXI wieku na wiecie, w Europie, Polsce i woj. mazowieckim rwnie. Nasze wojewdztwo w statystykach nie rni si od pozostaych. Mwi si, e problem niepodnoci dotyczy od 10 do 15 proc. maestw lub jak niektrzy forsuj okrelenie par. Z tych maestwo dotknitych niepodnoci tylko 20 proc. mona sklasyfikowa jako tzw. niepodno idiopatyczn, czyli chorobow. Pozostae 80 proc. przypadkw to jest pole dla naprotechnologii. Skuteczno leczenia naprotechnologi jest bardzo wysoka. Uwaa si, e wynosi od 50 do 80 proc.

A jakie s koszty tego programu?

– Program ten nie jest drogi. Wczeniej realizowao go wojewdztwo podkarpackie w latach 2014-2016 i wynioso, o ile pami mnie nie myli, 200 tys. z. Suma ta nie powala i kade wojewdztwo sta na to, aby takie pienidze wyoy. Dzikuj za rozmow.

rdo: Nasz DziennikCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]