Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-04-2016
Mark Jurek dla TV Republik: "kompromis aborcyjny" -W kwestii kary mierci najwysza pora, abymy doszli do zakazu opartego na rozsdnym kompromisie.

Wczoraj wieczorem Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, pose do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek by gociem programu "Starcie Cywilizacji" w TV Republika, gdzie dyskutowa na temat ochrony ycia z Katarzyn Piekarsk z SLD. - Uwaam, e absolutnie: podziemie, przestpczo aborcyjna musi by zwalczana i, przede wszystkim dobrze, e dzi mamy rzdy prawicy - dlatego, e stosunek lewicy do tej sprawy zawsze by dwuznaczny. Zawsze uwaaa, e to podziemie jest wentylem, czsto nawet atakowano policjantw, czy prokuratorw, ktrzy walcz, ale myl, e dzisiaj w ramach #DobrejZmiany nastpi bardzo skuteczne dziaania przeciwko podziemiu aborcyjnemu - powiedzia.

- Jeeli chodzi o tzw. turystyk, to przecie w adnym z ssiednich krajw nie ma aborcji na yczenie - tam te s warunki prawne. Nawet, jeeli to jest, to dotyczy wasnych obywateli i wystarczy normalna wsppraca pastw, eby na t spraw reagowa. To nie jest tak, e my jestemy zupenie bezsilni - podkreli byy Marszaek Sejmu.

Marek Jurek stwierdzi, e wspczenie mamy do czynienia ze zjawiskiem spoecznym - nastawieniem antyurodzeniowym. - Taka ideologia dyskryminacji, zwrcona przeciwko rodzinom wielodzietnym - pogarda, itd. - wyjani.

Odnoszc si do tzw. kompromisu aborcyjnego, zapyta przedstawicielk lewicy, czy zgodziaby si na podobny kompromis w sprawie kary mierci. - W kwestii kary mierci najwysza pora, abymy doszli do zakazu opartego na rozsdnym kompromisie. Czy pani zgodziaby si na taki kompromis, e w wypadku, jeeli to dziecko zginie - dlatego, e winny jest ojciec - no to wtedy to dziecko zginie, ale ju nie ma litoci - ojciec musi ponie tak sam kar, jak ponioso jego nienarodzone dziecko - zgodzi si pani na to? - zapyta. Katarzyna Piekarska jednak bya skonna do skazania gwaciciela najwyej na doywocie. - A dlaczego ja tak zaironizowaem z t kar mierci, e nie jestemy w stanie zgodzi si na zakaz, ale oparty na rozsdnym kompromisie? Dlatego, e nawet prawo gwaciciela, prowodyra gwatu zbiorowego, prawo seryjnego mordercy - traktujemy jego ycie jako dobro niezbywalne. Z tej zasady, e nie mona swobodnie dysponowa yciem kadego czowieka wyczone s tylko dzieci niepenosprawne w naszym spoeczestwie i to jest patologia - wyjani Marek Jurek.

- Problem polega dzisiaj na tym, e ta debata toczy si w takim klimacie, jakby dziecko w tych szczeglnie trudnych sytuacjach, kiedy ma by urodzone, waciwie nie byo czowiekiem, tylko problemem. To jest problem! Na prawd ja nie mog poj tych ludzi ze skrajnej lewicy, ktrzy lituj si nad terrorystami. Ci ludzie, w Brukseli, zginli dlatego, e nie mona byo Abdeslama przesuchiwa w nocy, e mia prawo si dobrze wyspa. I takich praktyk ludzie ze skrajnej lewicy bd broni, bo ich zdaniem musimy zawsze pamita, e kady czowiek - zbrodniarz, gwaciciel, terrorysta - e jest czowiekiem, ktry ma nienaruszalne prawa, a pd to nie jest czowiek. Na to podejcie nie ma zgody - podkreli.

Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]