Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-06-2016
Wywiad w RDC: Marek JUREK: Marek Jurek uwaa take, e 70 proc. odpowiedzialnoci za kryzys zwizany z Trybunaem Konstytucyjnym ponosi Platforma Obyw

posuchaj wywiadu w RDCDzisiaj prezes Prawicy Rzeczypospolitej, pose do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek by gociem programu "Polityka w samo poudnie" w RDC. - Szacem naszego interesu narodowego powinna by kontrola konstytucyjna. Rozwalenie jej w imi porzdzenia sobie dobrze przez par lat na prawd nie dowodzi odpowiedzialnoci - podkreli byy Marszaek Sejmu.

Marek Jurek poruszy tematy: sporu o Trybuna Konstytucyjny, oceny procza rzdu Beaty Szydo oraz prawnej ochrony ycia.

- Obawiam si, e ustanowiono tak regu demokracji jakobiskiej, e tak na prawd kryterium demokracji s tylko i wycznie ostatnie wybory - oceni toczcy si nadal spr o TK. - Uwaam, e 70% odpowiedzialnoci w tym sporze spoczywa na opozycji - powiedzia. - Niedobrze, e zbudowano tak atmosfer wok Trybunau, ktry grosso modo by ciaem, ktre odegrao konstruktywn rol w okresie wierwiecza niepodlegoci - stwierdzi. - Jedynym dobrym wyjciem jest uczciwa opcja zerowa, tzn. akcja prezydenta, ktry proponuje rozwizanie caego tego konfliktu, ale w sposb zadowalajcy dla wszystkich si spoecznych - przekonywa. W jego opinii "opcja zerowa" powinna polega na przywrceniu pierwotnych regu dziaania TK i powoaniu nowego skadu w oparciu o nowy mechanizm wyboru - zgaszani przez Prezydenta RP kandydaci wybierani przez Senat wikszoci 2/3 gosw.

Marek Jurek podkrela znaczenie TK. - W Polsce Trybuna nie tylko w 1997 roku podj t kluczow decyzj mwic o tym, e ochrona ycia we wszystkich jego fazach jest warunkiem demokratycznego pastwa prawa, ale podejmowa i w padzierniku ubiegego roku dobre decyzje - powiedzia. - W moim przekonaniu wanie my, ludzie prawicy, powinnimy zawsze o tym pamita, e prawdziwa skuteczno w polityce, prawdziwe zmiany to s te, ktre s trwae i, ktre wytrzymuj prb oddania wadzy. I dlatego wanie dla prawicy tak wany powinien by Trybuna jako gwarancja tego, e po zmianie wadzy nie wszystko, co zbudujemy, zostanie zburzone - podkreli. Odnis si te do najnowszych propozycji PiS odnonie zmiany ustawy o TK. - Te propozycje (PiS), o ktrych ostatnio syszymy s spnione o co najmniej p roku dlatego, e jeeli si okazuje, e dzisiaj mielibymy jako pastwo, jako Rzeczpospolita, zrobi to, co mona byo zrobi w listopadzie - bo one si pokrywaj z tym, o co ja apelowaem w listopadzie - to powstaje pytanie: po co to wszystko byo? Czy tylko po to, aby unieruchomi Trybuna? - powiedzia. - Europa dzisiaj jest w kryzysie, ja bym chcia, eby premier Rzeczypospolitej, kiedy przyjeda do Strasbourga, mwi Europie o bdach Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, o koniecznej naprawie - to, co ostatnio mwi Viktor Orban na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej, a wczeniej bezporednio mwi do posw niemieckiej CDU - a nie, eby si musia tumaczy - stwierdzi.

Lider Prawicy Rzeczypospolitej zosta rwnie zapytany o ocen procza rzdw PiS. - Generalnie oceniam pozytywnie procze rzdu pani premier Szydo. Co wicej, jeeli chodzi o zwrot w polityce prorodzinnej - 500+ - premier Szydo zrobia wicej ni wszystkie rzdu centroprawicy od Jana Olszewskiego do Jarosawa Kaczyskiego. aden rzd nie zdecydowa si wycign wnioskw z tej katastrofy demograficznej, ktra bya coraz bardziej widoczna pod koniec lat 90. i ju zupenie jasna, a w poowie poprzedniej dekady oczywista - odpowiedzia. Stwierdzi jednak, e te dziaania w zakresie polityki demograficznej nie s wystarczajce. - Licz na to, co pani premier zapowiadaa, e za tym pjd kolejne dziaania - w tej chwili rzd zapowiada bardzo ciekaw polityk mieszkaniow i to s dziaania bardzo konstruktywne - powiedzia. - Drugie pole, na ktrym trzeba powiedzie zdecydowanie, e rzd dokona bardzo wanej zmiany i, e bronimy si jako pastwo przed z polityk, jak prowadzia Platforma Obywatelska, to jest polityka rodkowoeuropejska - zauway.

Marek Jurek odnis si rwnie do tematu prawa do ycia czowieka od poczcia do naturalnej mierci. - Ta sprawa jest spraw sta od kiedy w 1956 roku komunici w Polsce wprowadzili prawo aborcyjne, ktre(...) istniao w Zwizku Sowieckim, ale nie istniao w adnym pastwie demokratycznym Europy. Od wtedy to bezprawie budzi protesty. Pawe VI w 1968 roku ogosi "Humanae vitae", w 1997 roku polski Trybuna Konstytucyjny, pod przewodnictwem ludzi, ktrzy dzisiaj s bardzo krytyczni wobec obecnej wadzy, bo mwi o prof. Andrzeju Zollu, czy o prof. Marku Safjanie, ogosi orzeczenie mwice jasno, e ochrona ycia od poczcia, bez rnicowania adnej fazy tego ycia, jest wymogiem demokratycznego pastwa prawa, bo inaczej mamy do czynienia z pastwem dyskryminacyjnym, pozbawiajcym opieki cz spoeczestwa - powiedzia. - To jest postulat spoeczny, ale to jest rwnie postulat prawny. Ja przypomn, e dwa lata temu, w okresie dziaania rzdu Donalda Tuska, Komisja Kodyfikacyjna w Ministerstwie Sprawiedliwoci pokazaa jasno, w ilu punktach trzeba rozszerzy ochron ycia, choby po to, aby wykonywa zalecenia orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z 1997 roku - podkreli. - Rzd musi zajmowa si wykonywaniem prawa, bo kiedy wadze publiczne nie zajmuj si spraw prawa do ycia, to mamy do czynienia z takimi tragediami, jak mier maego Wiktora na Madaliskiego w Warszawie - stwierdz.

Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]