Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-05-2017
Marek Jurek w radiowej Jedynce

Marek Jurek by dzi, w poniedziaek 15 maja, gociem "Sygnaw Dnia" w radiowej Jedynce. Mwi m.in. o pomyle zmiany konstytucji, programie 500+, prawnej ochronie ycia, zachowaniu waluty narodowej i wyborach we Francji.Zdaniem prezesa Prawicy Rzeczypospolitej "atmosfera konfliktu politycznego nigdy nie jest dobra dla zmiany konstytucji" i zaapelowa o to, aby debata konstytucyjna bya toczona w atmosferze konsensusu politycznego.

Marek Jurek zaproponowa, eby rzd zainicjowa "wprowadzenie do Konstytucji prostego zapisu, e rodziny maj prawo do mechanizmw wyrwnujcych obcienia podatkowe pochodzce z tytuu podatkw porednich". - Za dzieci pacimy podatek codziennie w sklepie - pacc VAT - i 500+ nie jest adnym wiadczeniem spoecznym, jest tak naprawd koniecznym mechanizmem wyrwnawczym i to powinno by zagwarantowane konstytucyjnie. Rwnie po to, eby nie straszy spoeczestwa wahadem, Trybunaem Konstytucyjnym, e zniesie 500+ - argumentowa.

- Rodziny maj prawo do wiadcze wyrwnujcych podatkowe i niepodatkowe koszty wychowywania dzieci. Taki przepis powinien si w konstytucji znale i jest dobry klimat do tego, eby go zaproponowa - podkreli.

Jego zdaniem program 500+ "realizuje mechanizm solidarnoci". Jak powiedzia, "w skali mikro" jest to pomoc dla poszczeglnych rodzin, a "w skali makro" jest to, cho niewystarczajce, ale jednak podwyszenie dzietnoci. - Tutaj prognozy demografw s bardzo ograniczone, rwnie prognozy rzdowe. Rzd mwi co najwyej o podniesieniu wspczynnika dzietnoci do 1,6, czyli 16 dzieci na 10 modych Polek i 10 modych Polakw w wieku rodzicielskim, a tak naprawd zastpowalno pokole nastpuje wtedy, kiedy tych 20 modych ludzi w wieku rodzicielskim ma co najmniej 21 dzieci - powiedzia.

Wedug Marka Jurka wobec kryzysu demograficznego potrzeba "dalszych konsekwentnych dziaa, mechanizmu wzmacniajcego pozycj rodzin wielodzietnych(...) a take zmiany moralnej". - My nie moemy udawa, e nie widzimy tej ideologii, ktra mwi, e to wszystko jedno czy rodziny maj dzieci czy nie maj, czy modzi ludzie zakadaj rodziny czy nie zakadaj - podkreli. - Pastwo musi by otwarte na wszystkich, ale jednoczenie s takie instytucje jak maestwo, rodzina, rodzicielstwo, ktre Rzeczpospolita musi otwarcie i publicznie wspiera - stwierdzi.

Byy Marszaek Sejmu poruszy rwnie kwesti utrzymania waluty narodowej. - Rzd powinien bardzo jednoznacznie powiedzie - w kraju i za granic - e Polska, ktra ma wasn walut narodow, nie bdzie prowadzi adnych rozmw na temat wprowadzenia waluty zagranicznej i tyle - stwierdzi. - Prawica Rzeczypospolitej uwaa, e Polska nie powinna wchodzi do strefy euro ani jutro ani pojutrze, e powinnimy trwale zachowa walut narodow - przypomnia.

W odniesieniu do przedstawianych w przestrzeni publicznej tez, e tylko bdc w strefie euro Polska moe znale si w "pierwszej prdkoci" UE, prezes Prawicy Rzeczypospolitej okreli j mianem "pierwszej prdkoci na drodze do zatracenia". - Prdko 0 w likwidacji suwerennoci okazaa si prdkoci najszybsz w rozwoju ekonomicznym - zauway. - Kraje, ktre nie maj euro, rozwijaj si szybciej ni kraje strefy euro - powiedzia. - Naleaoby oczekiwa, e rzd bardzo wyranie za granic powie, e Polska nie bdzie podejmowa adnych zobowiza, bo dopki Konstytucja tak decyduje, zotwka jest walut narodow i my nawet rozmw nie moemy prowadzi na temat jej likwidacji - podkreli.

Marek Jurek odnis si take do wyboru Emmanuela Macrona na prezydenta Francji. - Macron bardzo wzmocni ten kurs UE, ktrym ona do tej pory idzie - oceni.

Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]