Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-06-2017
Nasz Dziennik - Skarga na TVP

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmie si skarg na Telewizj Polsk, ktra zablokowaa reklam „Naszego Dziennika”.

Adresowan do szefa KRRiT Witolda Koodziejskiego skarg „na dziaania Telewizji Polskiej SA w przedmiocie odmowy wyemitowania materiau reklamowego zamwionego przez wydawc ’Naszego Dziennika’” zoyli w ubiegym tygodniu Marek Jurek i Krzysztof Kawcki z Prawicy Rzeczypospolitej.

Chodzi o zapowied weekendowego magazynu sprzed dwch tygodni, w ktrym pisalimy m.in. o niepokojcym zjawisku szerzenia w polskich szkoach ideologii gender. „Dzi w ’Naszym Dzienniku’: Wany temat! Gender w szkoach. Pod przykrywk rwnoci Twoje dziecko sucha o homoseksualizmie. Moesz temu zapobiec. Pomoemy Ci. Przeczytaj, jak sprawdzi szko i co zrobi” – zachca spot. TVP dopatrzya si w nim „treci dyskryminujcych ze wzgldu m.in. na orientacj seksualn” i odmwia publikacji w takiej formie. Take uzupenienie o zwrot: „Twoje dziecko sucha nieprawdy o homoseksualizmie” nie wpyno na zmian stanowiska nadawcy.

Jeli w tej sprawie ktokolwiek jest dyskryminowany, to tylko „Nasz Dziennik” i jego Czytelnicy – nie maj wtpliwoci autorzy skargi. I apeluj do przewodniczcego KRRiT, aby wezwa Telewizj Polsk do powstrzymania si od tego rodzaju praktyk.

„Brak zgody na emisj reklamy, ktra nie dyskryminuje osb o skonnociach homoseksualnych, lecz ktra adresowana jest do rodzicw, niewyraajcych zgody na pozytywne przedstawianie tego zjawiska ich dzieciom, moe zosta uznany z dyskryminacj – zarwno adresatw tej reklamy, jak i zamawiajcego j podmiotu” – wskazuj Marek Jurek i Krzysztof Kawcki. „Ci pierwsi zostaj pozbawieni prawa do uzyskania informacji o materiale prasowym, ktry przedstawia im sposb obrony ich praw; wydawca gazety zawierajcej ten materia nie moe natomiast dotrze ze swoim przekazem do potencjalnie zainteresowanych nim odbiorcw” – tumacz.

– Decyzja TVP o odrzuceniu reklamy „Naszego Dziennika” to bardzo grony precedens – deformujcy prawo i pokazujcy, e mona, a nawet naley cenzurowa reklamy wystpujce w obronie rodzin. Rodzin, ktre nie chc dziaalnoci organizacji homoseksualnych w polskich szkoach. Liczymy, e Krajowa Rada podejmie interwencj w tej sprawie. W jej kompetencji jest zwrcenie uwagi i zaapelowanie o przestrzeganie prawa – mwi nam europose Marek Jurek, byy szef KRRiT.

Wydawcy szczeglnie zaleao na tym, aby jak najwicej osb dowiedziao si z magazynu „Naszego Dziennika” o przenikaniu genderyzmu do polskich szk, dlatego zdecydowa si przygotowa now wersj spotu, tym razem bez sw „gender” czy „homoseksualizm”. Ale problem nie zosta przecie w ten sposb rozwizany.

Zapytalimy o stanowisko KRRiT w tej sprawie – czekamy na odpowied. Jak dotd skandal z odmow emisji reklamy stan ju na spotkaniu Rady Programowej TVP. – Na jej ostatnim posiedzeniu przedstawiam spraw cenzury reklamy „Naszego Dziennika”. Wystpiam z protestem – mwiam, e artykuy, ktre „Nasz Dziennik” chcia zareklamowa, dotycz szerzcej si w szkoach ideologii gender – ideologii, ktra dekonstruuje polsk rodzin. Wskazaam, e dla telewizji publicznej nie do przyjcia okazao si sowo „homoseksualizm”, ktre uznano tu za dyskryminujce. Nikt nie wydawa si tym jednak zainteresowany – relacjonuje pose Anna Sobecka (PiS), czonek Rady Programowej TVP. – Odezwa si jedynie pan Krzysztof Mieszkowski [pose Nowoczesnej – red.] – zapyta, komu waciwie gender przeszkadza. Na takie dictum wszyscy jedynie si umiechnli, ale nikt nie podj tego tematu – zaznacza Anna Sobecka.

Bez cienia dyskryminacji


A sprawa jest nie do miechu, bo – jak obawia si wiele rodowisk – moe rzutowa na cenzurowanie w mediach publicznych kolejnych informacji dotyczcych gronej ideologii wymierzonej w maestwo i rodzin. Marek Jurek i Krzysztof Kawcki, autorzy skargi wysanej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podnosz, e decyzja TVP bya bezpodstawna. Jak zaznaczaj, reklama przedstawiona przez wydawc „Naszego Dziennika” w adnym wypadku nie miaa charakteru dyskryminujcego ani nie zawieraa negatywnej oceny jakiejkolwiek grupy osb, a w szczeglnoci homoseksualistw – ani nawet ocen homoseksualizmu jako takiego. „Wskazywaa ona jedynie na to, e program nauczania w szkole moe zawiera treci niepodane przez cz rodzicw – i zachcaa do zapoznania si z materiaem informujcym, jak rodzice ci mog realizowa swoje konstytucyjnie gwarantowane prawa” – czytamy w skardze na dziaania telewizji publicznej.

Jurek i Kawcki przywouj przepisy Konstytucji, a mianowicie art. 48, ktry gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wasnymi przekonaniami, oraz art. 53 ust. 3 mwicy o tym, e rodzice maj prawo oczekiwa od placwek owiatowych, aby prowadziy one nauczanie i wychowanie moralne ich dzieci zgodne z pogldami samych rodzicw. „Jeli zatem w istocie program nauczania przedstawia w pozytywnym wietle pewne postawy i zachowania, ktre rodzice dziecka oceniaj negatywnie – a w dodatku czyni to pod pozorem zaj o innej tematyce („Pod przykrywk rwnoci”), rodzice ci maj prawo podj dziaania w celu ochrony tego prawa” – informuj przewodniczcego Krajowej Rady.


rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]