Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-06-2017
wPolityce.pl - Marek Jurek: Presja ws. przyjcia imigrantw stawia nas dzi przed wielkim narodowym wyborem, porwnywalnym do tych z lat 90.

- Musimy by wiadomi, e stoimy dzi przed wielkim narodowym wyborem. W latach 90-tych naszym oponentom udao si przeszkodzi w dekomunizacji, prywatyzacja zamieniaa si czsto w swe przeciwiestwo, a wobec katastrofy demograficznej latami zachowywano zupen bierno. Dzi przedmiotem takiego strategicznego rozstrzygnicia jest multikulturalizm forsowany przez Uni Europejsk
— mwi w rozmowie z wPolityce.pl Marek Jurek, europose, byy marszaek Sejmu.


wPolityce.pl: Panie marszaku, rozmawiamy tu po posiedzeniu sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej. Ciekawa dyskusja o przyszoci UE i o jej reformie, ale przy pytaniu o to, co dalej z Europ, nie sposb uciec od pytania o to, co dalej z jej bezpieczestwem. Nie ma miesica, tygodnia, bymy nie syszeli o kolejnym zamachu czy ataku. Jak Pan odbiera reakcj unijnych elit wobec tego problemu?

Marek Jurek, pose do Parlamentu Europejskiego, byy marszaek Sejmu, Prawica Rzeczypospolitej: Wadze Unii Europejskiej kontynuuj wasne katastrofalne bdy i przeciwstawiaj si zmianom w Europie. Kiedy p wieku temu Enoch Powell w swym przemwieniu o „rzekach krwi” przepowiada napyw milionw imigrantw do Europy - nie myli si. Wtedy odrzucono prawd, dzi widzimy tego skutki. Ju prawie trzy lata temu ostrzegaem, e masowe zaangaowanie europejskich ochotnikw po stronie Kalifatu Pastwa Islamskiego to znak, ktrego nie wolno ignorowa. Przecie byo wiadomo, e bd wraca do Europy, by tu otworzy nowy front dihadu. Dzi mamy nowy sygna, zapowiadajcy dalsz eskalacj przemocy. To europejska intifada noy. Radykalne, terrorystyczne organizacje coraz skuteczniej zachcaj swych zwolennikw do spontanicznego, ulicznego gwatu, niewymagajcego ani wielkich przygotowa, ani technologii.

Co za tym idzie – bardzo trudnych do wykrycia.

Owszem, ale to moe przekroczy rozmiary indywidualnych zbrodni. Historia rewolucji pokazuje, e wywoanie krwawego „gniewu ludu” to sposb destrukcji pastwa w pierwszej fazie rewolucji. Bo dla islamistw destabilizacja Europy to tylko etap na drodze do zrewoltowanie mas modych europejskich muzumanw.

Jak miaaby wyglda skuteczna reakcja?

Realizm kae najpierw zdefiniowa problem. Europa jest w stanie wojny i powinna si broni. Udzia w siach Pastwa Islamskiego powinien by traktowany jako zdrada, cudzoziemcy sympatyzujcy z terroryzmem powinni by natychmiast wydalani, procedury azylowe, ale rwnie naturalizacyjne, wobec takich osb powinny by rewidowane. Pastwo, ktre zostao wprowadzone w bd, ma prawo rewidowa swojej decyzje. Tylko takie dziaania zbuduj kordon spoeczny izolujcy ekstremistw od muzumanw, ktrzy chc y spokojnie.

Ale przecie zostaj jeszcze ci, ktrzy maj obywatelstwo kraju unijnego - tak po prostu. Jako drugie, trzecie pokolenie imigrantw, ktre nie zasymilowao si. Jak poradzi sobie z nimi?

Naley surowo reagowa na wszelkie przejawy sympatii do terroryzmu, a przede wszystkim zatrzyma postpy islamskiej imigracji.

Jak odnosi si Pan do tych gosw, ktre odwouj si do wsplnych wartoci europejskich, ktre Polska ma niszczy swoj postaw w sprawie przyjcia imigrantw?

Europie potrzebna jest gboka reforma moralna: powrt do mylenia w kategoriach dobra wsplnego narodu, w kategoriach wiernoci zasadom cywilizacji chrzecijaskiej oraz solidarnoci i odpowiedzialnoci wobec przyszych pokole. Dzi Europa nie ma wsplnych wartoci, cho dziki wsplnej historii i instytucjom pozostaje wsplnot losu. Nasze wartoci to wiara i tradycja, niepodlego pastwa i solidarno narodowa, godno ludzka, prawa rodziny i prawo do ycia kadego czowieka. Wadze Unii Europejskiej te wartoci ignoruj, a czsto odrzucaj. Ale rwnie w Zachodniej Europie s miliony ludzi sympatyzujcych z polityk Wgier czy Polski. Dwa tygodnie temu widziaem to w Budapeszcie, na zjedzie Europejskiej Federacji One Of Us. Tylko nasza solidarno wobec tych ruchw powinna by rwnie zaangaowana, jak wsparcie establishmentu UE dla KOD-u. Przyjaci trzeba szanowa i ceni.

W dyskusji czsto padaj te odwoania do chrzecijaskiego sumienia. Oto kreli si obraz, w ktrym na wodach mrz na poudniu Europy ton setki osb, a my milczymy, nie reagujemy, nie pomagamy. Jak Pan, czowiek Kocioa, odbiera takie argumenty? Trafiaj do Pana?

Codziennie musimy myle, jak przekaza naszym dzieciom i wnukom cywilizacj chrzecijask, ktr otrzymalimy od naszych rodzicw i dziadkw. Wanie dlatego nie moemy pj t drog, co pastwa, ktre tej cywilizacji si wyrzeky. Pomoc poszczeglnym rodzinom i ludziom, zwaszcza na penym morzu, to rzecz oczywista. Ale rwnie oczywista powinna by walka z przemysem zorganizowanej imigracji. Dlaczego muzumanie tak masowo migruj do Europy? Bo Federica Mogherini, jako Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej, mwia, e islam jest przyszoci Europy i e naley w Europie stworzy przestrze dla politycznego islamu. Ci ludzie jad do Europy, bo Europa uznaa, e islam tu u siebie. Jada wic do siebie i oczywicie po korzyci materialne, ktre tu na nich czekaj.

Polska na forum midzynarodowym powinna broni zasad cywilizacji chrzecijaskiej, suwerennoci pastw narodowych i solidarnoci narodw Europy. I oczywicie powinnimy prowadzi nasz Narodow Polityk Solidarnoci, na bazie tego co ju robimy. Z jej owocw korzystaj miliony obywateli Ukrainy (skoro w ubiegym roku wydalimy 650 tys. pozwole na prac w Polsce. W Parlamencie Europejskim mwiem niedawno, e uwaa si, i miar solidarnoci jest tylko otwarto na muzumask imigracj. Czy Ukraicy albo Polacy, ktrzy szczeglnie za Zbruczem przeyli cay XX wiek dowiadczajc potwornoci i udrk komunizmu, a pniej postkomunizmu – czy maj mniej praw do szukania „lepszego ycia” tylko dlatego, e nie s muzumanami? Czy to imigranci drugiej kategorii?

Nie uciekamy takimi odpowiedziami od jasnej odpowiedzi na pytanie, czy pomoemy tym z Poudnia?

Nie uciekniemy od pyta z telewizora, a od pyta o to ile zrobilimy dla Polakw z Azji rodkowej atwo „uciekniemy”, bo CNN nic o nich nie mwi? W Iraku i Syrii ycie chrzecijaskie zostao prawie zupenie wyniszczone. Europa ma obowizek je chroni - na miejscu lub na wychodstwie w Europie. Nasza Narodowa Polityka Solidarnoci powinna poda rk chrzecijaskim uchodcom w obozach w Niemczech, we Woszech czy w Grecji - jeli si bd chcieli w Polsce osiedli. Powinni wiedzie, e s dla nas wani, e maj braci. Cho znam rwnie pogld, e nie powinni.

A jeli chodzi o muzumanw - przecie yj w Polsce! I yjc w Polsce powinni by w peni otoczeni opiek Rzeczypospolitej, w penym szacunku dla swej godnoci. Kady przejaw gwatu powinien si spotyka z przykadn kar i potpieniem. Natomiast naturalna obecno poszczeglnych imigrantw nie powinna si zamienia w administracyjn islamizacj.

Ale, jak rozumiem Pana intencje, zachca Pan te rzd do twardej postawy wobec presji ze strony Brukseli ws. imigrantw.

Zdecydowanie tak. Powinnimy prowadzi Narodow Polityk Solidarnoci, jednoczenie odrzucajc wszelkie formy zewntrznego przymusu imigracyjnego. Musimy by wiadomi, e stoimy dzi przed wielkim narodowym wyborem. W latach 90-tych naszym oponentom udao si przeszkodzi w dekomunizacji, prywatyzacja zamieniaa si czsto w swe przeciwiestwo, a wobec katastrofy demograficznej latami zachowywano zupen bierno. Dzi przedmiotem takiego strategicznego rozstrzygnicia jest multikulturalizm forsowany przez Uni Europejsk. Dzi jestemy w tej sytuacji co Francja czy Wielka Brytania p wieku temu. I pytanie - czy naszym dzieciom i wnukom chcemy zafundowa ich problemy? Nie spieramy si o indywidualn pomoc, ale o prawomocno i wiarygodno polityki wadz Unii Europejskiej.

Na koniec: jak odnosi si Pan do presji ze strony Kocioa w kwestii tzw. korytarzy humanitarnych? Czy rzd powinien si na to zgodzi?

To inicjatywa, ktra znakomicie wpisuje si w Narodow Polityk Solidarnosci i natychmiast powinna zosta podjta przez wadze. Nie rozumiem, dlaczego majc tak znakomitego partnera spoecznego, jakim jest Episkopat i organizacje charytatywne Kocioa, wadze z tak rezerw odnosz si do tej inicjatywy. Powinna by podjta od pocztku i wykorzystana w polityce jako przykad pomocy, jak Polska jest gotowa nie potrzebujcym. A Koci, tysice katolikw w Polsce, cay czas tak pomoc niesie, przez Caritas czy akcj „Rodzina - rodzinie”.

Rozmawia Marcin Fijoek

rdo: wPolityce.pl.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]