Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-06-2017
Nasz Dziennik - Kara za odmow

Telewizja Polska zoya ju wyjanienia dotyczce skandalu z odmow emisji reklamy naszego weekendowego magazynu sprzed trzech tygodni, w ktrym ostrzegalimy przed szerzeniem w polskich szkoach ideologii gender. Uzasadnienia tej decyzji zadaa od prezesa TVP Jacka Kurskiego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To efekt skargi, jak na ocenzurowanie spotu wnieli Marek Jurek i Krzysztof Kawcki, liderzy Prawicy Rzeczypospolitej.

– Krajowa Rada zaja si spraw. Myl, e zostaa ona zaatwiona pozytywnie – zareagowano niemal natychmiast: ukarano pracownika, poprawiono procedury. Odpowied TVP bdzie podstaw pisma, ktre teraz KRRiT skieruje i do skarcego, i do skaronego – wyjania w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Janusz Kawecki, czonek KRRiT.

W Radiu Maryja prof. Kawecki poinformowa, e wadze Telewizji Polskiej ustaliy wszystkie fakty zwizane z odmow publikacji reklamy oraz udzia osb uczestniczcych w tym wydarzeniu. Przywoa te wyjanienia zoone przez TVP. – Zostanie wymierzona kara porzdkowa osobie N.N., ktra opiniowaa spot reklamowy pod wzgldem zgodnoci z obowizujcymi przepisami prawa, i uszczegowiono zasady postpowania zwizane z weryfikacj otrzymanych materiaw, majc na celu ich dopuszczanie do emisji lub odrzucanie – cytowa prof. Kawecki fragmenty pisma prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Decyzj wadz Telewizji Polskiej europose Marek Jurek ocenia jako waciw, ale spnion. – Dobrze, e TVP zmienia stanowisko. Szkoda, e nie zrobia tego od razu, kierujc si sprawiedliwoci i nie przygldajc si, czy bd protesty. Na uznanie zasuguje postawa prezesa KRRiT Witolda Koodziejskiego. Pozostaje zado-uczynienie za szkody wyrzdzone opinii publicznej – zaznacza Marek Jurek.

Wydawca „Naszego Dziennika” chce mie pewno, e Telewizja Polska w przyszoci nie bdzie cenzurowa materiaw bronicych maestwa, rodziny i wartoci bliskich katolikom.

– Dodatek do „Naszego Dziennika” ju si ukaza, waciwa reklama nie. Opinia publiczna ma przede wszystkim prawo obejrze wstrzymany spot w gwnym wydaniu „Wiadomoci” TVP. Dzi to ju nie reklama, ale dokument walki o prawa rodziny i wolno sowa – zwraca uwag Marek Jurek, byy przewodniczcy KRRiT. – Oczywicie zadouczynienie naley si rwnie pokrzywdzonemu dziennikowi. Najwaciwsz form jest darmowy czas reklamowy, odpowiadajcy temu, ktry redakcja zamawiaa przed edycj dodatku edukacyjnego i ktrego jej w formie, do ktrej miaa prawo, odmwiono – dodaje nasz rozmwca.

Tego samego zdania jest Anna Sobecka, pose PiS, czonek Rady Programowej TVP, ktra pierwsza interweniowaa w tej sprawie. – Jak najbardziej to popieram. Jeli taki pomys zostanie zaakceptowany przez prezesa Jacka Kurskiego, ja go popr – mwi Sobecka. – Spodziewaam si takiej wanie reakcji prezesa TVP. Ciesz si z tego – naprawd niedobrze byoby, gdyby takie cenzurowanie, jakiego dowiadczy „Nasz Dziennik”, pozostao bez echa. Zwaszcza e tu chodzi o przekaz medialny dotyczcy gronej ideologii wymierzonej wprost w nasz kultur, w nasz cywilizacj – reasumuje pose.

Chromy dzieci

Przypomnijmy. Tematem skargi na dziaania Telewizji Polskiej, ktr skierowali do szefa KRRiT Marek Jurek i Krzysztof Kawcki, bya odmowa reklamy magazynu „Naszego Dziennika”. Ukaza si 20 maja i podejmowa m.in. tematyk wtaczanej do szk ideologii gender. „Dzi w ’Naszym Dzienniku’: Wany temat! Gender w szkoach. Pod przykrywk rwnoci Twoje dziecko sucha o homoseksualizmie. Moesz temu zapobiec. Pomoemy Ci. Przeczytaj, jak sprawdzi szko i co zrobi” – zachca spot. TVP odmwia jednak jego emisji, posugujc si pretekstem, jakoby zawiera on treci dyskryminujce ze wzgldu m.in. na „orientacj seksualn”.

W przekonaniu autorw skargi, jak najbardziej naley w tym przypadku mwi o dyskryminacji, ale bynajmniej nie homoseksualistw, lecz rodzicw, ktrzy maj pene prawo do informacji na temat wszystkiego, co dotyczy ich dzieci, a take wydawcy „Naszego Dziennika”. „Ci pierwsi zostaj pozbawieni prawa do uzyskania informacji o materiale prasowym, ktry przedstawia im sposb obrony ich praw; wydawca gazety zawierajcej ten materia nie moe natomiast dotrze ze swoim przekazem do potencjalnie zainteresowanych nim odbiorcw” – wskazuj Jurek i Kawcki.

Obaj od pocztku nie mieli wtpliwoci, e decyzja TVP bya bezpodstawna: reklama przedstawiona przez wydawc „Naszego Dziennika” w adnym wypadku nie miaa charakteru dyskryminujcego ani nie zawieraa negatywnej oceny jakiejkolwiek grupy osb, a w szczeglnoci homoseksualistw – ani nawet ocen homoseksualizmu jako takiego. „Wskazywaa ona jedynie na to, e program nauczania w szkole moe zawiera treci niepodane przez cz rodzicw – i zachcaa do zapoznania si z materiaem informujcym, jak rodzice ci mog realizowa swoje konstytucyjnie gwarantowane prawa” – podnosz autorzy skargi. Jak zaznaczaj, zgodnie z art. 48 Konstytucji to nie kto inny jak wanie rodzice maj pene prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wasnymi przekonaniami. Z kolei art. 53 ust. 3 pozwala rodzicom oczekiwa od placwek owiatowych, e bd prowadziy ich dzieci zgodnie z yczeniem rodzicw. „Jeli zatem w istocie program nauczania przedstawia w pozytywnym wietle pewne postawy i zachowania, ktre rodzice dziecka oceniaj negatywnie – a w dodatku czyni to pod pozorem zaj o innej tematyce (’Pod przykrywk rwnoci’), rodzice ci maj prawo podj dziaania w celu ochrony tego prawa” – informuj autorzy skargi, apelujc do szefa KRRiT, aby wezwa Telewizj Polsk do powstrzymania si od tego rodzaju praktyk.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]