Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-06-2017
MalyDziennik.pl - Pose pyta resort zdrowia o spoeczne koszty aborcji. Z odpowiedzi ministerstwa wynika niewiele, albo i nic

Pose Jan Klawiter przesa zapytanie do Ministerstwa Zdrowia w sprawie powizania aborcji i zjawiska samobjstwa wrd kobiet. Po miesicu pojawia si odpowied. Niestety, wynika z niej niewiele.

Pose Prawicy Rzeczypospolitej zauway, e wedug bada CBOS z roku 2013 dowiadczenie aborcyjne w Polsce dotyczyo od 25 do 35 proc. kobiet, co oznacza, e co czwarta kobieta w Polsce moga dokona aborcji.

Przywoa take dane z Finlandii, gdzie w latach 1987-94 badano korelacj przypadkw aborcji i samobjstwa. “Stwierdzono, e odsetek samobjstw kobiet po zabiegu aborcji by dwukrotnie wyszy (34,7%) od odsetka samobjstw po samoczynnym poronieniu (18,1%) i szeciokrotnie wyszy od samobjstw po udanym porodzie (5,4%)”.

W zwizku z tymi danymi w interpelacji pose Klawiter postawi trzy pytania:

Jakie kroki zapobiegawcze podjo Ministerstwo Zdrowia, aby unikn negatywnych skutkw spoecznych, jakie powoduje podziemie aborcyjne w Polsce?

Czy bdzie w Polsce przeprowadzona kampania informacyjna przedstawiajca negatywne skutki aborcji?

Jakie s koszty spoeczne leczenia „syndromu aborcyjnego” oraz jaka jest skala samobjstw i mierci wrd kobiet, ktre podday si aborcji?

W odpowiedzi ministerstwo nie przedstawio danych dotyczcych kosztw leczenia “syndromu aborcyjnego”, a take skali samobjstw kobiet poddajcych si aborcji, ale jak napisano: “zwrcilimy si do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii z prob o ewentualne informacje w tym obszarze”.

Jako odpowied na pierwsze dwa zapytania odwoano si tylko do realizowanego rzdowego programu “Za yciem”.

rdo: MalyDziennik.pl.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]