Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-09-2017
STOP konwencji genderowej! Niech PiS nie stoi tam, gdzie Platforma - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Parlament Europejski przyj sprawozdanie okresowe, w ktrym wzywa wszystkie kraje UE do ratyfikacji konwencji stambulskiej. Unia Europejska, ratyfikujc konwencj genderow, wyposaa si w narzdzie dodatkowego nacisku na pastwa. W ten sposb bdzie moga powoywa si nie tylko na ogln, przyjt w traktacie lizboskim zasad „niedyskryminacji” (w imi ktrej Unia domaga si podwyszenia wieku emerytalnego kobiet), ale rwnie na t genderow konwencj. A ona dotyczy na przykad edukacji, gdzie Unia do tej pory nie miaa kompetencji. To szeroko otwarta brama do jeszcze szerszej propagandy aborcjonistycznej, ktra przecie ju trwa.

Konwencj t Sejm ratyfikowa na pocztku lutego 2015 roku gosami posw Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i czciowo Polskiego Stronnictwa Ludowego przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwoci oraz Solidarnej Polski. W kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwo zapowiadao uchylenie tej konwencji. W styczniu 2017 roku minister Adam Lipiski - penomocnik rzdu ds. rwnego traktowania - owiadczy, e rzd nie zamierza jej wypowiada.

Jej zapisy bezporednio uderzaj w porzdek prawnomoralny Rzeczypospolitej, rodzin i system edukacji. Artyku 12 zobowizuje pastwa sygnatariuszy do „podejmowania dziaa niezbdnych do promowania zmiany spoecznych i kulturowych wzorcw zachowa kobiet i mczyzn w celu wykorzenienia uprzedze, zwyczajw, tradycji oraz innych praktyk opartych na stereotypowych rolach kobiet i mczyzn”. W wyniku ratyfikacji Konwencji kade pastwo zobowizane jest wprowadzi do programw nauczania w szkoach, na wszystkich etapach edukacji, treci dotyczce „niestereotypowych” rl zgodnie z ideologi gender. Prowadzenie edukacji „antydyskryminacyjnej” w tym zakresie ma mie charakter systemowy i obligatoryjny.

Ju w lutym 2015 roku zdecydowanie protestowalimy przeciwko ratyfikacji tej konwencji, ktr przyjto pod pozorem walki z przemoc wobec kobiet. Polska jest pastwem o najniszym w UE poziomie przemocy wobec kobiet, co pokazaa take unijna Agencja Praw Podstawowych, bowiem polskie ustawodawstwo skutecznie walczy z tego typu patologiami. Rzeczywistym celem tej konwencji jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego koncepcji „pci spoeczno-kulturowej”. Koncepcja ta ma suy jako instrument w zwalczaniu rodziny, tradycji narodowych i chrzecijaskich, ktre okrela jako struktury przemocy.

Nie ratyfikowao jej do tej pory wiele pastw, midzy innymi Niemcy, Wielka Brytania, Wgry, Bugaria, Czechy, Sowacja, Litwa, otwa, Estonia i Chorwacja. Na co wic bdziemy czeka? A j ratyfikuj i wtedy bdzie mona mwi: „Nie moemy przeciw wszystkim”? Dzi mamy sojusznikw. Nasza dyplomacja powinna jak najszybciej zawiadomi o wycofaniu si Polski z konwencji stambulskiej i e dalszy opr bdziemy prowadzi razem. To zreszt oczywiste nastpstwo gosowania przeciw jej ratyfikacji, gdy PiS byo w opozycji. Po objciu wadzy rzd musi stan tam, gdzie wtedy, a nie tam, gdzie stoi Platforma.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

Marian Pika, Krzysztof Kawcki, Pawe Kubala, Lech uczyski

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]