Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-11-2017
Nasz Dziennik - Dr Aondo-Akaa: Twoja cegieka dla ycia

ROZMOWA / z dr. Bawerem Aondo-Akaa, penomocnikiem z ramienia Prawicy Rzeczypospolitej w akcji zbierania podpisw pod inicjatyw „Zatrzymaj aborcj”

Dziaania pro-life wypeniaj wiele Paskiego czasu. Czym Pan si kieruje?


– Po pierwsze, jestem czowiekiem i z tej prostej przyczyny uwaam, e my, ludzie, nie powinnimy siebie nawzajem krzywdzi, a wic nie wolno zabija niewinnych i bezbronnych ludzi, w tym najsabszych – nienarodzonych. A dodatkowo jestem mczyzn, a to wymaga ode mnie opieki nad sabszymi. Jestem rwnie teologiem. Pan Jezus mwi, e Jego anioowie upomn si o tych najmniejszych. Wiemy, e wielcy Doktorzy Kocioa katolickiego, wici wypowiadali si w obronie ycia, take wspczeni Papiee. Obrona ycia to wykadnia nauczania Kocioa i jest to obowizek kadego katolika, a teologa szczeglnie.

Jest Pan zaangaowany w inicjatyw „Zatrzymaj aborcj”. Mamy szans zatrzyma w Polsce aborcj?

– Jestem penomocnikiem z ramienia Prawicy Rzeczypospolitej na Maopolsk w zbieraniu podpisw pod t inicjatyw. Wierz w to, e jestemy w stanie zatrzyma aborcj. Podepr si pewnym przykadem. Na pocztku XX wieku, po I wojnie wiatowej, w Anglii toczya si debata nad ustaw eugeniczn. Projekt przedstawiony do legislacji by jeszcze gorszy od tego, ktry propaguj obecnie feministki w ramach akcji „Ratujmy kobiety”. Angielski projekt zawiera propozycj sterylizacji osb ubogich. Ustaw popiera m.in. Winston Churchill. Przeciwstawi si temu Gilbert K. Chesterton. Wraz ze swoimi przyjacimi debatowa nawet na rynkach miast, chodzi do parlamentu brytyjskiego i tumaczy, dlaczego nie wolno uchwali tej ustawy. Staa si rzecz niezwyka: udao mu si powstrzyma eugeniczny trend, jaki przyszed ze Stanw Zjednoczonych. Wiemy, e USA w XIX wieku wprowadziy eugenik na szerok skal, np. sterylizowano Indian, w tym nastoletnie dziewczynki. Wysterylizowano setki tysicy Indian. Te trendy rozprzestrzeniy si na Wielk Brytani, a nastpnie na Niemcy, gdzie ju przed II wojn wiatow, gdy Hitler doszed do wadzy, podczas akcji T4 w domach opieki zabijano ludzi niepenosprawnych. Gilbert K. Chesterton jako pierwszy stan na placu boju i udao mu si, oczywicie dziki Panu Bogu, odwrci ten trend. Uwaam, e i obecnie jest to moliwe.

Chesterton by filozofem, dziennikarzem. Czy na gruncie tylko rozumu mona ludzi przekona o wartoci ycia?

– Tak, oczywicie. Jestem dziaaczem Fundacji PRO – Prawo do ycia. W Krakowie jeden z moich znajomych z Fundacji jest ateist, drugi agnostykiem. Obaj dziaaj w obronie ycia. Ich postawa wynika z prostego faktu, e jestemy ludmi, wic pomagamy najsabszym. Niemcy wymylili, e ydzi czy osoby niepenosprawne s podludmi, dlatego mona ich bezkarnie mordowa. Wedug tej zasady mona by zabija wszystkich, bo np. kto, kto nosi okulary, te w jakim stopniu nie jest penosprawny.

Zabija si dzieci nienarodzone, wmawiajc, e to nie jest czowiek. Czsto spotykam si z tak argumentacj przeciwnikw ycia podczas pikiet antyaborcyjnych. Musimy to powstrzyma. Bo kolejnym krokiem jest mordowanie osb ju po urodzeniu. I z tym mamy do czynienia w Belgii, gdzie – jeli po urodzeniu okae si, e dziecko jest niepenosprawne – mona je zabi. Owszem, decyduje o tym gremium lekarskie. Zupenie podobnie jak eugenicy, ktrzy uwaaj, e chory czowiek nie moe y, bo jest niegodny ycia. Te trendy eugeniczne obserwujemy w caej Europie Zachodniej. W Szwecji lewica najnowszej generacji walczy o to, by zalegalizowa nekrofili.

We Francji nie rodz si ju dzieci z zespoem Downa. Matki, u ktrych dzieci podejrzewa si zesp Downa, szantauje si, by je zabiy, bo nie otrzymaj wiadcze socjalnych na ich wychowanie.

Peter Singer, australijski „bioetyk”, powiedzia, e niektre gatunki ryb s bardziej osobami ni gboko upoledzone umysowo niemowlta. Skoro wic nie maj wiadomoci, mona je zabi, a ryb nie mona.

Te przykady pokazuj, e nie moemy zgadza si na zgnie kompromisy, bo prowadz one do coraz wikszych wynaturze i zbrodni.

Poprzez inicjatyw „Zatrzymaj aborcj” moemy zatrzyma ten eugeniczny pd. Zachca Pan do niej?

– To nasze demokratyczne prawo i obowizek. Musimy zabra gos, wzi sprawy w swoje rce. Mielimy nadziej, e wybieramy politykw, ktrzy deklaruj si jako katolicy, dlatego bd bronili prawa do ycia. Musimy wszyscy powanie traktowa sowa Papiea Jana Pawa II, ktry mwi, e nard, ktry zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszoci. Wikszo naszych posw nie zaja si powstrzymaniem haniebnego procederu, jakim jest aborcja. Dlatego to my, obywatele, musimy si za to wzi. Najprociej podpisa si na formularzu komitetu „Zatrzymaj aborcj”. To trwa 30 sekund, z tego powodu nie czekaj nas adne szykany. A ten jeden podpis znaczy bardzo wiele. Kady podpis jest na wag zota. W naszej demokracji liberalnej musimy wywiera nacisk na rzdzcych.

Nasz podpis to jedna mikrocegieka. Jeli bdzie ich bardzo wiele, wicej ni milion, moemy sprawi, e politycy zagosuj przeciwko zabijaniu dzieci. Ta mikrocegieka moe zmieni wszystko.

Niepenosprawni chtnie wczaj si do tej akcji?

– W wikszoci tak, cho nie wszyscy. Mimo e sami mog korzysta z ycia, nie chc da tej szansy innym, nawet grupie osb z zespoem Downa, bo w rzeczywistoci mordowani s gwnie ludzie z zespoem Downa i zespoem Turnera. I to jest antyludzkie. Czytaem, e nie wszystkie feministki zgodziyby si z Wand Nowick, Joann Senyszyn czy Kazimier Szczuk. Pierwsze sufraystki uwaay, e aborcj popieraj mczyni – z lenistwa, bo o dziecko trzeba zawalczy, pomc mu dorosn.

Wolno musi by zawsze ukierunkowana ku czemu. Nie ma wolnoci w oderwaniu od wyborw moralno-etycznych. Pro-life nigdy nie jest przeciwko wolnoci, jest za wolnoci wszystkich osb. Tak zwane prawo do aborcji promowane jest przez rodowiska lewicowo-liberalne czy rodowisko ideologii gender i neobolszewikw, ktrzy myl, e s za wolnoci, tymczasem sami dyskryminuj nienarodzonych. Mwi, e nienarodzony nie jest czowiekiem. Ci bardziej inteligentni, wiedzc, e nauki nie da si oszuka, bo rozwijajcy si embrion jest czowiekiem w pocztkowej fazie rozwoju, gosz, e chore dzieci bardzo cierpi, dlatego trzeba im uly, zabijajc je. To absurd. Bo przecie cierpienie moe spotka kadego, choby z powodu mierci bliskiej osoby czy innej przyczyny. Nikogo nie mona pozbawi ycia z tego powodu, e cierpi.

Nie jest Pan atakowany za to, co Pan gosi?

– Oczywicie, spotkay mnie ataki. Niedawno podczas pikiety pod szpital Uniwersytetu Jagielloskiego, pod oddzia ginekologiczny, w ktrym wiemy, e zabija si dzieci, przyszli ludzie z Partii Razem. Powiedziaem moim dwom przyjacioom z Fundacji PRO – Prawo za yciem, bymy podeszli do uczestnikw tej pikiety. Wiedziaem, e dostali wytyczne, by z nami nie rozmawia, bo nasze argumenty s silniejsze od ich. I rzeczywicie konsekwentnie si nie odzywali, wiedzc, e s skazani na porak merytoryczn.

Kiedy moi koledzy z nimi rozmawiali – milczeli, kiedy ja zaczem rozmow – nastpi agresywny atak. Jedna z uczestniczek ich pikiety powiedziaa: „Pan nie ma prawa si odzywa, bo pan jest w mniejszoci”. To oznaczaoby, e 20 proc. osb niepenosprawnych yjcych w Polsce wyklucza si spod prawa do zabierania gosu na temat aborcji. Osoby niepenosprawne nie maj gosu?

Inna sytuacja miaa miejsce w internecie. Na moim profilu na Facebooku udostpniem grafik z moim zdjciem i podpisem: „Obrona ycia nie wynika std, e jestem prawicowcem czy lewicowcem. Po prostu prawo do ycia naley si kademu czowiekowi”. Pod t raczej mao kontrowersyjn grafik pewna pani na moim profilu napisaa, e nie mam prawa si wypowiada, bo nic nie mog da spoeczestwu, poza nawozem, ktry wydalam. Ta sama pani na szerszym ju forum dyskusyjnym w internecie napisaa, uzasadniajc, jak niewiele mog, bo jako katolik, patriota chciabym bi swoj on, ale nie jestem w stanie tego robi, bo jestem niepenosprawny.

Tego typu ataki tumacz sobie tak: chrzecijanie w Syrii cierpi duo bardziej, s krzyowani, mordowani; c wobec ich cierpie znaczy fakt, e kto mnie obrazi? Uwaam, e moim obowizkiem jest broni ycia.

Susznie, trzeba robi swoje. Tego typu ataki wiadcz o zupenym odczowieczeniu, ale te o braku rze-czowych argumentw. Czym si Pan zajmuje na co dzie?

– Mam cztery prace. Pracuj w Klubie Jagielloskim, jestem koordynatorem wojewdzkim na Grny lsk Fundacji PRO – Prawo do ycia. W Katolickim Stowarzyszeniu Osb Niepenosprawnych i Ich Przyjaci KLIKA zajmuj si aktywizacj osb niepenosprawnych, aby mogy znale prac i j utrzyma. Wsppracuj z pismem dla osb niepenosprawnych „Integracja”. Tam publikuj swoje eseje.

Jest Pan te szczliwym maonkiem…

– Tak, od 26 padziernika 2016 roku.

Paska rado ycia jest najlepszym argumentem za yciem. Skd Pan j czerpie?

– Moe pierwszy raz w tym wywiadzie odwoam si do Pana Boga. Ot si czerpi wanie od Niego, od naszego Mistrza, ktrego poznaem dziki moim wujkom. Wiara rodzi si ze suchania. My do wiary potrzebujemy innych ludzi. Teologiem jestem od sidmego roku ycia (miech). To byo moje marzenie od dziecka. Gdy byem may, wujkowie wytumaczyli mi, e teolog to osoba, ktra walczy z diabem, a ja si baem diaba. ycie na szczcie zweryfikowao t definicj. Skoczyem studia, jestem doktorem teologii.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]