Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-12-2017
Marek Jurek w RMF FMMarcin Zaborski, RMF FM: Marszakowie Sejmu: senator Marek Borowski i europose Marek Jurek, dobry wieczr.

Marek Borowski: Dobry wieczr.

Marek Jurek: Dobry wieczr.

Ojcw niepodlegoci dzielio niemal wszystko, czya suwerenna Polska - mwi w ordziu Andrzej Duda. S panowie gotowi do wsplnego witowania stulecia polskiej niepodlegoci? Bo prezydent namawia do tego, eby porzuci plemienne starcia. Pan marszaek Borowski.

Marek Borowski: No wanie, to s takie zawoania patriotyczne, ktre oczywicie powoduj przyspieszone bicie serca, no e moe jednak...

I panu zaczo szybciej bi serce?

Marek Borowski: Mnie wanie nie, dlatego e ja obserwuj dziaalno pana prezydenta od pocztku jego kadencji, no i niestety nie jest to dziaalno czca. Jest to dziaalno dzielca, do tego dochodzi jego obz polityczny, czyli PiS z prezesem Kaczyskim na czele, ktry to dzielenie spoeczestwa doprowadzi ju do perfekcji. No i w takiej sytuacji, kiedy prezydent, ktry ma by stranikiem konstytucji przede wszystkim... Jakby jego rola w takim zwoywaniu pod swoj egid przedstawicieli rnych kierunkw politycznych, ona jest wtedy skuteczna, kiedy on wypenia swoja funkcj w sposb ponadpartyjny. A do tej pory tego nie robi. Na tym polega problem.

Pan marszaek Marek Jurek raczej ze spokoju synie, wic nie jestem w stanie wyczyta, czy szybciej bije mu serce po dzisiejszym ordziu prezydenta, czy te nie.

Marek Jurek: Nie zawsze lubi wito, chocia uwaam e stulecie niepodlegoci jest bardzo wane, ale w kocu druga niepodlego, teraz mamy trzeci...

I widzi pan szans na prawdziwe wito dzi rozpoczte?

... natomiast jak bym chcia, ebymy w sposb bardzo godny obchodzili stulecie zwycistwa w bitwie warszawskiej, dlatego e to powinno mie wymiar europejski czy wiatowy. To powinny by obchody na miar tych wielkich obchodw europejskich rocznic, ktre spotykaj gwnych przywdcw pastw, i jeeli obchody wita niepodlegoci bd suy zagodzeniu konfliktw, przygotowaniu tego, przecie to bdzie po nastpnych wyborach, (ebymy - przyp. red.) mogli powiedzie wiatu o tym, o czym dzisiaj zreszt prezydent adnie mwi, cytujc Dmowskiego, kiedy przypomina jego sowa o wadze Polski dla pokoju w Europie, dla rwnowagi europejskiej itd. Jeeli do tego bd suy - to bardzo dobrze. Ja myl, e wszyscy prezydenci, ktrych prezydent Wasa chcia odgrywa odrbn rol, by w konflikcie czsto z wieloma rodowiskami politycznymi, ale wszyscy kolejni byli zwizani ze swoim obozem. Ja bym yczy marszakowi Borowskiemu takiej niezalenoci, takiej zdolnoci wejcia w konflikt z wasnym obozem politycznym, jak to, co zrobi prezydent w ostatnich miesicach. Trudno wymaga od kogo, eby prezentowa pogldy przeciwne do wasnych. Ja nawet pisaem o tym, e prezydent przez dwa lata rzeczywicie z ogromnym samozaparciem popiera wszystko, co rzd czy wadze PiS-u prezentoway jako swoje propozycje, jako swoj polityk, i tak dalej. Ale w sprawie, ktr uzna za istotn zachowa si w sposb zdecydowany, niezaleny i mam nadziej, e to bdzie robi w przyszoci.

To pytanie do pana marszaka Borowskiego, co musiaoby si sta, eby wito niepodlegoci - obchodzone razem - byo moliwe?

Marek Jurek: To moe ja tylko dodam, eby nie przerywa marszakowi. Koczy si rok, to jest dobry czas bilansw. Komu damy wiksz nagrod niezalenoci w polityce polskiej, ni prezydentowi? Kto bardziej zachowa si samodzielnie wobec wasnego obozu politycznego?

Marek Borowski: Przede wszystkim jeeli chodzi o yczenia, ktre tutaj zoy mi pan marszaek Jurek, mianowicie, ebym tak si mg zachowa, jak prezydent, ktry jest...

eby si pan wysforowa ze swojego obozu politycznego, wyzwoli.

Marek Borowski: ...wic ja si ju wysforowaem, nie wiem, czy pan marszaek pamita, e moe dalej to poszo, ni w wypadku prezydenta.

Marek Jurek: Pamitam o zoeniu urzdu i tak dalej. W porzdku, ale mwimy o naszej dekadzie waszych czasw.

Marek Borowski: Rzeczywicie, w ostatnim okresie, prezydent Duda troszk demonstruje swj punkt widzenia, ale to nie jest spowodowane tym, e nagle po dwch latach dostrzeg, e jest konstytucja, i e trzeba broni konstytucji. To jest kwestia czysto ambicjonalna. Mianowicie minister Macierewicz prbuj zabra mu jego kompetencje i minister Ziobro - z drugiej strony - prbuje obsadzi si w roli tego, ktry bdzie prezydentowi dyktowa warunki powoywania sdziw. Ten zamach na jego do oczywiste, konstytucyjne kompetencje powoduje, e on reaguje ambicjonalnie. A jednoczenie nie przeszkodzio to, eby podpisa ustaw o sdach powszechnych, ktra jest ewidentnie niekonstytucyjna.

Do ambicji prezydenta powrcimy jeszcze w drugiej czci rozmowy.

Marek Borowski: Pan mnie spyta, co musiaoby si sta? No przede wszystkim prezydent musiaby, aczkolwiek to bdzie trudne dla niego i moe nie wszyscy si przekonaj - ale jednak, jeeli w najbliszym czasie wykona czy podejmie takie decyzj, ktre bd pokazyway, e on tej konstytucji jednak broni, to moe to spowoduje pewn odwil, pewne inne spojrzenie na niego. Bdzie mia niedugo spraw ordynacji wyborczej, bdzie mia jedne sdy, drugie sdy... To jest dla niego szansa.

A za chwil by moe bdzie mia te wymian premiera i nowy ukad polityczny. Panowie, bo Andrzej Duda nie jest jedynym bohaterem dnia. Jak si okazuje, rzeczniczka PiS potwierdza informacj, ktre wczoraj wieczorem zdoby reporter RMF FM. Pada propozycja, by premierem zosta Mateusz Morawiecki. Miesic temu mniej wicej, pan marszaek Marek Jurek w tym studiu mwi tak: "Generalnie czsto powtarzam, e genera de Gaulle mwi, e co 2 lata trzeba sobie wymieni premiera". Bdzie wymiana premiera?

Marek Jurek: Nie wiem, zobaczymy, ja myl, e struktura obozu PiS-owskiego, jest taka, e to si nawet w cigu 24 godzin moe zmieni.

A jaki sygna pynie z tej zapowiedzi, informacji?

Marek Jurek: Sygnaem przewiadczajcym, bdzie publiczne owiadczenie, e jest zmiana na tym stanowisku.


Na razie jest pomys. Nie ma decyzji komitetu politycznego.

Marek Jurek: Ja myl, e pomys jest zwizany z tym, eby polityka gospodarcza odgrywaa wiksz rol po tej fazie zmian instytucjonalnych w polityce rzdu - i z tego punktu widzenia, tego uspokojenia, o ktrym przed chwil marszaek Borowski mwi - to jest dobry sygna. Aczkolwiek w innych dziedzinach, ktre dla mnie s wane, to bd obserwowa. Nie wiem, czy bd zmiany. Cay czas mamy aktualny wniosek do rzdu o wystpienie z inicjatyw Konwencji Praw Rodziny na forum midzynarodowym. To jest sprawa, ktra wrcz czeka, dlatego e wikszo krajw Europy rodkowej to s kraje, ktre nie ratyfikoway Konwencji Stambulskiej. Polska powinna proponowa pozytywn alternatyw. I bardzo czsto te wnioski, ktre skadamy, nie s podejmowane. Mnie niepokoj wypowiedzi pana premiera Morawieckiego w sprawie euro, dopuszczajce, e w nastpnej dekadzie Polska mogaby nie mie waluty narodowej. Oczywicie one s z bardzo mocn rnic z tymi, ktrzy mwi "euro od zaraz". Ale jednak nie s rnic z tymi, ktrzy mwi, e art. 227 konstytucji powinien pozostawa niezmienny. Wic dla mnie ciekawa jest zmiana polityki.

To jeszcze krtki gos marszaka Borowskiego, bo pan marszaek ju w nocy czy kilkanacie godzin temu pisa: "Premier Morawiecki - t kandydatur obstawiam". Naprawd wierzy pan w to, e to si stanie? Morawiecki za Szydo?

Marek Borowski: Tak, tak. Ja przypomn nieskromnie, e na p roku przed wyborami - e tak powiem - poinformowaem opini publiczn, e moim zdaniem premierem bdzie pani Beata Szydo...

I dzi pan informuje? Premierem bdzie Morawiecki?

...Co budzio wtedy oglne zdziwienie, a tak si stao.

To dlaczego tak si stanie?

Teraz jestem przekonany, e bdzie Morawiecki i mao tego, wydaje mi si, e to nastpi wzgldnie szybko, dlatego e jest wniosek o wotum nieufnoci wobec pani premier. Gdyby on miaby rozegra najpierw, to doszoby do sytuacji do paradoksalnej - mianowicie cay obz PiS-owski zajadle broniby pani premier, podnosi jej wielkie zasugi...

Czyli przed czwartkiem bdzie jeszcze ta zmiana?

... po czym by j wymieni. Tak, take ja uwaam, e tu si co takiego stanie. Natomiast co do samej wymiany - i tak rzdzi Jarosaw Kaczyski. W zwizku z tym nie wi z tym jakich specjalnych nadziei. Tym bardziej, e jeeli chodzi o premiera Morawieckiego - aczkolwiek doceniam jego kwalifikacje ekonomiczne, cilej bankowe - to on si wypowiada wielokrotnie w cigu tych dwch lat, za kadym razem popierajc rnego rodzaju bezecestwa, ktre PiS popenia. I to mnie martwi.

Co po rekonstrukcji? Borowski: Kiedy rzdzi PiS - wszystko jest moliwe. Marek Jurek: Potrzebna jest dyskusja na tematy prorodzinne

W internetowej czci Popoudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski pyta swoich goci o moliwe scenariusze po rekonstrukcji rzdu. Czy moliwe jest, by premier Szydo zostaa marszakiem Sejmu? "Takie miejsce si musi znale (...). Wymiana marszaka Kuchciskiego, ktry przecie jak wierny Janczar walczy przez te 2 lata, rozdawa na prawo i lewo kary finansowe - byaby tak dla niego du przykroci" - mwi Marek Borowski. "Kiedy rzdzi PiS, wszystko jest moliwe" - doda.

Marek Jurek zwraca uwag na to, e w przypadku zmian w rzdzie, wci wane bd kwestie ideologiczne. "Potrzebna jest dyskusja na temat tego, jak kontynuowa polityk prorodzinn, jak powinny w Polsce wyglda prawa podstawowe, jakie jest nasze miejsce w Europie" - stwierdzi byy marszaek Sejmu.rdo: RMF FM.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]