Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-10-2017
Go Niedzielny - Marek Jurek: Nigdy wicej!

Skutki zbrodni rozbiorw trwaj do dzi.

Zblia si rocznica jednego z najtragiczniejszych wydarze w historii Polski, 222. rocznica zbrodni rozbiorw. Niestety, ani w 1995 roku, ani w 2015 to wydarzenie nie zostao w sposb naleyty przypomniane. A przecie dzie ten powinnimy co roku obchodzi w duchu aobnej pamici o wszystkich ofiarach walki o niepodlego i przeladowa polskoci. „Wdziczno wobec naszych przodkw za walk o niepodlego okupion ogromnymi ofiarami” to warto konstytucyjna i oficjalnie uznana powinno Rzeczypospolitej. Nie chodzi bowiem o jaki pmityczny dramat z zamierzchej przeszoci. Skutki stuletniej niewoli cierpimy do dzi. Pwiecze utraty niepodlegoci w XX wieku, ktre skoczyo si niespena trzydzieci lat temu, byo nastpstwem stuletniej okupacji w wieku XIX. Polsk w tym czasie zaczto traktowa jako pastwo definitywnie nieistniejce. I wanie dlatego w propagandzie niemieckiej odrodzon Polsk uznano za Saisonstaat, pastwo sezonowe, a polskie Pomorze Gdaskie, starodawne Prusy Krlewskie z Toruniem, Bydgoszcz i Tczewem – przezwano „korytarzem pomorskim”. Dlatego Mootow, wyraajc oficjalne stanowisko ZSSR, nazwa Polsk „bkartem” traktatu wersalskiego, niegodziwym tworem niesprawiedliwego pokoju. Brutaln krytyk adu wersalskiego powtrzy jeszcze Wadimir Putin na Westerplatte w 2009 roku. Zbrodnia rozbiorw torowaa drog zbrodniom drugiej wojny wiatowej, ktre stay si moliwe – gdy Polsce na nowo odebrano byt pastwowy.

Rocznica zbrodni rozbiorw przypomina, e Polska upada, gdy Polacy przestaj si o ni troszczy. Spokj to nie zawsze pokj, nawet jeli cae pokolenia si do niego przyzwyczajaj. W pewnym momencie, w godzinie geopolitycznego zamtu (takiego, jaki zapanowa w XVIII wieku w chwili rewolucji francuskiej, a w XX – po dojciu Hitlera do wadzy) przychodzi czas prby, a cen saboci jest upadek. Dlatego niepodlego (i jej fundamenty – suwerenno i bezpieczestwo) trzeba umacnia kadego dnia. Nie po to, by szykowa si do wojen, ale by zachowa pokj. Polski nie moemy przeje, mamy prawo i powinnimy si ni cieszy. Ta rado, tak jak pami – wypenia Czwarte Przykazanie, ale jego najwaniejsz dyspozycj jest suba.

Polsce nikt niepodlegoci nie podarowa. Jak uczy wielki arcybiskup Teodorowicz – Polsce nie day wolnoci ani rewolucja, ani mocarstwa. Upadek mocarstw zaborczych w pierwszej wojnie wiatowej otworzy nam szans na odbudow pastwa, ale cae pokolenie j przygotowywao, Polska miaa zarwno zrb siy militarnej, jak i uznan przez wiat reprezentacj polityczn w postaci Komitetu Narodowego Polskiego. Bya politycznym podmiotem. Pastwo zbudowalimy sami, prowadzc nasz Wielk Wojn 1918–21 na wszystkich granicach. Dzi jestemy w innej sytuacji. Musimy pastwo po prostu budowa i nadawa mu moraln tre. W czasach, gdy – zgodnie z marzeniami marksistw – pastwa zamieniaj si w wielkie organizacje konsumpcji, stopniowo oddajc swoj wadz strukturom midzynarodowym, musimy umocni suwerenno i moraln tosamo Rzeczypospolitej, aby uczyni z niej bezpieczny dom dla nastpnych pokole Polakw.

Tragiczna rocznica rozbiorw to rwnie okazja, by przypomnie nasz zasadnicz doktryn pastwow w wymiarze midzynarodowym. Polska, ktra dwukrotnie w czasach nowoytnych bya pozbawiana niepodlegoci, ma prawo, by Niemcy i Rosja nie podejmoway adnych form wsppracy, ktre Polska odbiera jako zagroenie dla swego bezpieczestwa. Doktryna pastwa jest przede wszystkim dyrektyw dla jego polityki. Czyni j zrozumia w otoczeniu midzynarodowym i wskazuje zasadnicze cele. Dwm pastwom, ktrych dotyczy, powinnimy j powtarza i uwiadamia, rwnie jako konieczny warunek wsppracy. Szerokie otoczenie midzynarodowe trzeba systematycznie przekonywa o jej zasadnoci i poytkach dla bezpieczestwa midzynarodowego oraz solidarnoci europejskiej.

Pami o odebranym nam pastwie uwiadamia rwnie jego zasadniczy historyczny sens. Polska w XVIII wieku pada ofiar absolutystycznych owieceniowych mocarstw, dla ktrych racj istnienia bya sia i ekspansja. W XX wieku niepodlego Polski zburzyy nowoczesne totalitaryzmy, z ich ideologicznym pseudouniwersalizmem, ignorujcym w rwnym stopniu porzdek moralny oraz prawa pastw i narodw. Za kadym razem Polska bya traktowana jako pastwo anachroniczne, bo wierne – cywilizacji chrzecijaskiej. Jej zachowanie i wspieranie w porzdku midzynarodowym pozostaje niezmiennie nie tylko nasz powinnoci, ale racj istnienia. W tej cywilizacji Polska powstaa i tylko w tej cywilizacji moemy j zachowa.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]