Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-01-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Dryf w dyplomacji

ROZMOWA / z dr. Krzysztofem Kawckim, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej

Czy osoba prof. Jacka Czaputowicza na stanowisku ministra spraw zagranicznych jest dla Pana zaskoczeniem?


– Tak, nie spodziewaem si takiej zmiany.

Dlaczego?

– Pan profesor Jacek Czaputowicz jest na pewno dobrze przygotowany do penienia rnych funkcji w administracji publicznej. Ma stosowne wyksztacenie, wiedz teoretyczn, odby studia dyplomowe na uniwersytetach w Europie Zachodniej, kierowa w pewnym momencie rwnie Krajow Szko Administracji Publicznej. Jest zatem osob kompetentn, jeli chodzi o bycie urzdnikiem w obszarze administracji publicznej. Wydaje si jednak, e na stanowisku ministra spraw zagranicznych powinna by osoba, ktra jest politykiem duej klasy, z dowiadczeniem w relacjach midzynarodowych, ale ktra reprezentuje waciw postaw ideow. Czyli osoba, ktra rozumie polsk racj stanu, dla ktrej jest ona najwaniejsza, ktra rozumie, e Unia Europejska moe si rozwija tylko jako model suwerennych pastw narodowych, Europa ojczyzn. To znaczy, e powinien by to polityk o jasnych, konserwatywnych pogldach, w drugiej kolejnoci wysokiej klasy dyplomata. Dlatego te wybr profesora Czaputowicza jest zaskoczeniem. Jest to osoba, ktra moe peni do wysokie funkcje w administracji publicznej, polityce zagranicznej, natomiast mam pewne wtpliwoci, czy spenia wszystkie kryteria, ktre s niezbdne w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje si nasz kraj. Szczeglnie w kontekcie ofensywy przeciwko Polsce, ktr prowadz Komisja Europejska i pastwa, ktre dominuj w Unii Europejskiej.

Co Pan ma na myli?

– Jeli chodzi o pogldy pana profesora Jacka Czaputowicza, to pocztek jego dziaalnoci demokratycznej w PRL zwizany by z Ruchem „Wolno i Pokj”, czyli organizacj, ktra gromadzia ludzi o rnych pogldach, rwnie o pogldach lewicowych czy anarchistycznych, nawet bardziej takich ni konserwatystw. Wiele osb z tego rodowiska byo beneficjentami III RP. Pojawiaj si powane wtpliwoci, czy prof. Jacek Czaputowicz reprezentuje pogldy konserwatywno-narodowe. Aby strzec Polski na kanwie stosunkw midzynarodowych, naley by osob o bardzo mocno ugruntowanych pogldach na temat suwerennoci, tosamoci narodowej. To jest kwestia najwaniejsza. W tej materii mam wiele wtpliwoci. Kwestia zrcznoci dyplomatycznej tak naprawd w tej dziedzinie nie jest kluczowa.

Spodziewa si Pan jakiej radykalnej zmiany w sposobie prowadzenia polityki zagranicznej? Czy mamy do czynienia tylko ze zmian na poziomie wizerunkowym?

– Nie wydaje mi si, aby taka radykalna zmiana nastpia. Poza tym wiele wskazuje na to, e sprawa stanowiska ministra spraw zagranicznych jest tak naprawd spraw otwart. By moe tu jeszcze nastpi zmiana. To nie wyglda na zmian trwa. By moe jednak Krzysztof Szczerski zostanie jeszcze szefem dyplomacji. Nie jest to wedug mnie przesdzone. Cho s to oczywicie tylko dywagacje.

W kontekcie ataku, ktry obecnie spada na Polsk ze strony Unii Europejskiej, wydaje si, e na tym stanowisku tym bardziej powinna by osoba, ktra – tak jak Pan powiedzia – jest wiadoma tego, czym jest polska racja stanu?

– W istocie. Mona w tym miejscu nawiza do kazania ks. abp. Marka Jdraszewskiego, metropolity krakowskiego, ktry powiedzia, e wielkie siy tego wiata kieruj swj atak na Polsk. Kady minister spraw zagranicznych Polski powinien mie tego wiadomo i rozumie, co to znaczy, jak one dziaaj, jak na nie odpowiada w sposb pozytywny. Mam pewne wtpliwoci, czy osoba nowego ministra dostrzega to i rozumie. A to jest kluczowe.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]